Llistat alfabètic

S'han trobat 53 resultats.

(EN) student [Comunitat UPC]
(CA) estudiant
(ES) estudiante
(EN) Student Council Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell de l'Estudiantat Escoltar Descarregar
(ES) Consejo del Estudiantado
(EN) student delegate [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) delegat d'estudiants / delegada d'estudiants
(ES) delegado de estudiantes / delegada de estudiantes
(EN) Student Delegation [Govern i representació:Altres]
(CA) Delegació d'Estudiants
(ES) Delegación de Estudiantes
(EN) students [Comunitat UPC]
(CA) estudiantat
(ES) estudiantado
(EN) Surface Interaction in Bioengineering and Materials Science Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciència dels Materials
(ES) Grupo de Investigación en Interacción de Superficies en Bioingeniería y Ciencia de los Materiales
InSup
(EN) Sustainability Measurement and Modelling Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat
(ES) Laboratorio de Medición y Modelización de la Sostenibilidad
SUMMLab
(EN) Sustainability Science and Technology Research Group [Centres i grups de recerca]
sin. CITES [sigla]
(CA) CITES [sigla]; Grup de Recerca en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
(ES) CITES [sigla]; Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad
(EN) Sustainability, Technology and Humanism [Centres i grups de recerca]
(CA) Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme
(ES) Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo
STH
(EN) Sustainable Agriculture and Food Quality [Centres i grups de recerca]
(CA) Agricultura Sostenible i Qualitat dels Aliments
(ES) Agricultura Sostenible y Calidad de los Alimentos
ASQUAS
(EN) Sustainable Mining Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Mineria Sostenible
(ES) Grupo de Investigación en Minería Sostenible
GREMS
(EN) Syngenta Chair in Innovation and Improvement of Best Phytosanitary Practices [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra Syngenta d'Innovació i Millora de les Bones Pràctiques Fitosanitàries
(ES) Cátedra Syngenta de Innovación y Mejora de las Buenas Prácticas Fitosanitarias
(EN) Synthetic Polymers: Structure and Properties. Biodegradable Polymers [Centres i grups de recerca]
(CA) Polímers Sintètics: Estructura i Propietats. Polímers Biodegradables
(ES) Polímeros Sintéticos: Estructura y Propiedades. Polímeros Biodegradables
PSEP