Llistat alfabètic

S'han trobat 30 resultats.

(EN) Terrassa School of Optics and Optometry [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
(ES) Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
FOOT
Nota: El DOGC núm. 5952 - 30/08/2011 inclou l'ORDRE ECO/203/2011, de 2 d'agost, per la qual s'autoritza el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, que passa a denominar-se 'Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa'.
(EN) Textile Technology Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil
(ES) Grupo de Investigación en Tecnología Textil
TECTEX
(EN) Theory and Criticism of Cities, Architecture and the Arts [Centres i grups de recerca]
(CA) Teoria i Crítica de la Ciutat, l'Arquitectura i les Arts
(ES) Teoría y Crítica de la Ciudad, la Arquitectura y las Artes
TICA
(EN) Thermosetting Epoxy Polymers [Centres i grups de recerca]
(CA) Polímers Termoestables Epoxídics
(ES) Polímeros Termoestables Epoxídicos
POLTEPO
(EN) Til·lers building [Espais i edificis de la UPC]
(CA) edifici Til·lers
(ES) edificio Til·lers
TI
(EN) Torre Girona Residence Hall [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Residència Torre Girona
(ES) Residencia Torre Girona
(EN) trainee researcher [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) investigador en formació / investigadora en formació
(ES) investigador en formación / investigadora en formación
(EN) Transnational Modern Art and Architecture Networks: Local-Global [Centres i grups de recerca]
sin. LoG [sigla]
(CA) LoG [sigla]; Xarxes Transnacionals de l’Art i l’Arquitectura Moderns: Local-Global
(ES) LoG [sigla]; Redes Transnacionales del Arte y la Arquitectura Modernos: Local-Global
(EN) Transport, Mobility and Logistics Research and Innovation [Centres i grups de recerca]
(CA) Recerca i Innovació en Transport, Mobilitat i Logística
(ES) Investigación e Innovación en Transporte, Movilidad y Logística
CENIT
(EN) Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Turbulència i Aerodinàmica en l'Enginyeria Mecànica i Aeroespacial
(ES) Grupo de Investigación en Turbulencia y Aerodinámica en la Ingeniería Mecánica y Aeroespacial
TUAREG