Llistat alfabètic

S'han trobat 2614 resultats.

(CA) A [Ciències de la Terra]
sin. anticicló m
(ES) A; anticiclón
(EN) H
(FR) A
Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
(CA) A m [Energies]
sin. ampere
(ES) A; ampere
(EN) A; ampere
(FR) A; ampère
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(CA) a bona vista loc adv [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) a buena vista; a más ganar
(CA) a cel obert loc adv [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) a cielo abierto
(CA) a cost de factors loc [Economia i organització d'empreses]
(ES) a coste de factores
(EN) factor costing
(FR) à coût des facteurs
(CA) a l'ordre de loc [Economia i organització d'empreses]
(ES) a la orden de
(EN) to the order of
(FR) à l'ordre
(CA) a mà alçada loc adv [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) a mano alzada
(CA) a peu d'obra loc adv [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) a pie de obra
(CA) a posteriori loc [Matemàtiques i estadística]
Expressió llatina que s'utilitza per referir-se als raonaments basats en fets ja observats o en dades ja acumulades.
(CA) a preu de mercat loc [Economia i organització d'empreses]
sin. ATM [sigla]
(ES) a precio de mercado
(EN) at the money; front-running
(FR) à prix de marché
(CA) a preu de mercat diferit loc [Economia i organització d'empreses]
sin. at the money forward; ATMF [sigla]
(ES) al cambio
(EN) at the money forward; ATMF [sigla]
(CA) a preus de mercat loc [Economia i organització d'empreses]
(ES) a precios de mercado
(EN) market pricing
(FR) à prix de marché
(CA) a priori loc [Matemàtiques i estadística]
Expressió llatina que s'utilitza per a referir-se als raonaments fets amb anterioritat als fets, a l'experiència, als raonaments o a les demostracions.
(CA) a/e [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. adreça electrònica f
(ES) dirección de correo electrónico
(EN) e-mail address; electronic mail address
(CA) AAL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. capa d'adaptació d'ATM f
(ES) AAL [sigla]; capa de adaptación de ATM
(EN) ATM adaptation layer
(CA) àbac m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ábaco
(EN) drop panel
(CA) àbac m [Matemàtiques i estadística]
(ES) ábaco
(EN) abacus
(FR) abaque
Instrument, llibre, taula, quadre sinòptic, etc. que permet entendre, exercitar o representar quantitats, operacions, gràfics, etc.
(CA) àbac de Moody m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ábaco de Moody
(EN) Moody diagram
(CA) àbac metàl·lic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ábaco metálico
(CA) àbac psicromètric m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ábaco psicrométrico
Gràfic en el qual es relacionen els valors de la humitat relativa, de la humitat absoluta, de la temperatura seca, de la temperatura humida i de la pressió del vapor d'aigua d'un ambient determinat. Entre d'altres aplicacions, s'utilitza per detectar la factibilitat de formació de condensacions de vapor d'aigua en els tancaments exteriors dels edificis.