Llistat alfabètic

S'han trobat 2540 resultats.

(ES) A [Ciències de la Terra]
sin. anticiclón
(CA) A; anticicló m
(EN) H
(FR) A
Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
(ES) A [Energies]
sin. ampere
(CA) A m; ampere
(EN) A; ampere
(FR) A; ampère
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(ES) a buena vista [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. a más ganar
(CA) a bona vista loc adv
(ES) a cielo abierto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a cel obert loc adv
(ES) a coste de factores [Economia i organització d'empreses]
(CA) a cost de factors loc
(EN) factor costing
(FR) à coût des facteurs
(ES) a la orden de [Economia i organització d'empreses]
(CA) a l'ordre de loc
(EN) to the order of
(FR) à l'ordre
(ES) a mano alzada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a mà alçada loc adv
(ES) a más ganar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. a buena vista
(CA) a bona vista loc adv
(ES) a pie de obra [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a peu d'obra loc adv
(ES) a precio de mercado [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preu de mercat loc; ATM [sigla]
(EN) at the money; front-running
(FR) à prix de marché
(ES) a precios de mercado [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preus de mercat loc
(EN) market pricing
(FR) à prix de marché
(ES) AAL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. capa de adaptación de ATM
(CA) AAL [sigla]; capa d'adaptació d'ATM f
(EN) ATM adaptation layer
(ES) abacá [Enginyeria tèxtil]
sin. cáñamo de Manila
(CA) abacà m; cànem de Manila
(EN) abaca; Manila hemp
(FR) abaca; chanvre de Manille
(DE) Manilafaser
Fibra vegetal lleugera, elàstica i resistent que procedeix del pecíol de les fulles de Musa textilis i que s'utilitza, principalment, en la fabricació de cordes i de cables marítims.
(ES) ábaco [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac m
(EN) drop panel
(ES) ábaco [Matemàtiques i estadística]
(CA) àbac m
(EN) abacus
(FR) abaque
Instrument, llibre, taula, quadre sinòptic, etc. que permet entendre, exercitar o representar quantitats, operacions, gràfics, etc.
(ES) ábaco de Moody [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac de Moody m
(EN) Moody diagram
(ES) ábaco metálico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac metàl·lic m
(ES) ábaco psicrométrico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac psicromètric m
Gràfic en el qual es relacionen els valors de la humitat relativa, de la humitat absoluta, de la temperatura seca, de la temperatura humida i de la pressió del vapor d'aigua d'un ambient determinat. Entre d'altres aplicacions, s'utilitza per detectar la factibilitat de formació de condensacions de vapor d'aigua en els tancaments exteriors dels edificis.
(ES) abamperio [Enginyeria industrial]
sin. biot
(CA) abampere; biot
(EN) abampere; biot
aA [símbol]; Bi [símbol]
en , n
en , n
sbl [abampere]
sbl Bi [biot]
(ES) abandono [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) abandó m; abandonament