Llistat alfabètic

S'han trobat 3104 resultats.

(ES) A [Energies]
sin. ampere
(CA) A m; ampere
(EN) A; ampere
(FR) A; ampère
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(ES) Ã… [Energies]
sin. ángstrom
(CA) Ã… m; àngstrom
(EN) Ã…; angström
(FR) Ã…; angström
Unitat de mesura de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica en el SI que equival a 0,0000000001 metres.
(ES) A [Ciències de la Terra]
sin. anticiclón
(CA) A; anticicló m
(EN) H
(FR) A
Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
(ES) a bordo [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) a bord
(EN) on board
(ES) a buena vista [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. a más ganar
(CA) a bona vista loc adv
(ES) a cielo abierto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a cel obert loc adv
(ES) a coste de factores [Economia i organització d'empreses]
(CA) a cost de factors loc
(EN) factor costing
(FR) à coût des facteurs
Dit del mètode utilitzat per a determinar la renda nacional d'un país, per mitjà del càlcul
de la producció total en funció del cost dels factors utilitzats.

Font de la fitxa: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana. Diccionari d'economia i gestió
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. Col·lecció "Ciència i Tecnologia".
(ES) a la orden de [Economia i organització d'empreses]
(CA) a l'ordre de loc
(EN) to the order of
(FR) à l'ordre
Dit de la clàusula que apareix en un títol valor segons la qual una persona física o jurídica pot
transmetre la seva propietat a una altra per endós del document, i així successivament.

Font de la fitxa: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana. Diccionari d'economia i gestió
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. Col·lecció "Ciència i Tecnologia".
(ES) a mano alzada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a mà alçada loc adv
(ES) a más ganar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. a buena vista
(CA) a bona vista loc adv
(ES) a pie de obra [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a peu d'obra loc adv
(ES) a precio de mercado [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preu de mercat loc; ATM [sigla]
(EN) at the money; front-running
(FR) à prix de marché
(ES) a precios de mercado [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preus de mercat loc
(EN) market pricing
(FR) à prix de marché
Dit del mètode utilitzat per a determinar el producte nacional brut d'un país, per mitjà
del càlcul de la producció total en funció dels preus dels béns i serveis en el mercat.
(ES) AAL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. capa de adaptación de ATM
(CA) AAL [sigla]; capa d'adaptació d'ATM f
(EN) ATM adaptation layer
(ES) ab- [Física]
(CA) ab-
(EN) ab-
(FR) ab-
Forma prefixada que s'adjunta al nom d'algunes unitats elèctriques del sistema internacional d'unitats per a designar les unitats elèctriques corresponents en el sistema cegesimal electromagnètic.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) abacá [Enginyeria tèxtil]
sin. cáñamo de Manila
(CA) abacà m; cànem de Manila
(EN) abaca; Manila hemp
(FR) abaca; chanvre de Manille
(DE) Manilafaser
Fibra vegetal lleugera, elàstica i resistent que procedeix del pecíol de les fulles de Musa textilis i que s'utilitza, principalment, en la fabricació de cordes i de cables marítims.
(ES) ábaco [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac m
(EN) drop panel
(ES) ábaco [Matemàtiques i estadística]
(CA) àbac m
(EN) abacus
(FR) abaque
Instrument, llibre, taula, quadre sinòptic, etc. que permet entendre, exercitar o representar quantitats, operacions, gràfics, etc.
(ES) ábaco de Moody [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac de Moody m
(EN) Moody diagram
(ES) ábaco metálico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac metàl·lic m