Llistat alfabètic

S'han trobat 3104 resultats.

(ES) absortancia [Ciències de la visió]
sin. absorbancia; coeficiente de absorción
(CA) absorbància f; coeficient d'absorció
(EN) absorbency
(ES) absortancia [Física]
sin. factor de absorción
(CA) absortància; factor d'absorció
(EN) absorptance; absorption factor
(FR) absorptance; facteur d'absorption
Quocient entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant total que hi incideix.
(ES) absortividad [Enginyeria química]
(CA) absortivitat
(EN) absorptivity
Absortància dividida per la longitud del camí òptic.
Nota: Per a valors molt petits de l'atenuància, l'absortivitat s'aproxima al coeficient d'absorció.
Nota: La IUPAC considera obsolet el terme absortivitat.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) absortividad [Energies]
(CA) absortivitat f
(EN) absorptive power; absorptivity
(FR) absorptivité; pouvoir absorbant; pouvoir d'absorption
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.
(ES) absortividad [Enginyeria química]
(CA) absortivitat f
(EN) absorptivity
Nota: La IUPAC no recomana l'ús d'aquest terme.
(ES) absortivo [Energies]
sin. absorbente
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(EN) absorbent; absorptive
(FR) absorbant; absorptif
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(ES) abstracción matemática [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstracció matemàtica f
(EN) mathematical abstraction
(FR) abstraction mathématique
(ES) abstracto [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstracte -a adj
(EN) abstract
(FR) abstrait
(ES) abstruso [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstrús -usa adj
(EN) abstruse
(FR) abstrus
(ES) absurdo [Matemàtiques i estadística]
(CA) absurd -a adj
(EN) absurd
(FR) absurde
(ES) abundancia isotópica [Física]
(CA) abundància isotòpica
(EN) isotopic abundance
(FR) teneur isotopique
Quocient entre el nombre d'àtoms d'un isòtop determinat d'un element químic i el nombre total d'àtoms d'aquest element continguts en un material.
(ES) abundancia isotópica [Energies:Energia nuclear]
(CA) abundància isotòpica
(EN) isotopic abundance
(ES) abundancia isotópica natural [Física]
(CA) abundància isotòpica natural
(EN) natural abundance
(FR) teneur isotopique naturelle
Abundància isotòpica d'un isòtop determinat d'un element químic en el seu estat natural.
(ES) abuso de notación [Matemàtiques i estadística]
(CA) abús de notació m
(EN) abuse of notation
(FR) abus de notation
(ES) Ac [Ciències de la Terra]
sin. altocumulus
(CA) Ac; altocúmul; altocumulus m
(EN) Ac; altocumulus
(FR) Ac; altocumulus
Núvol mitjà que constitueix un banc de núvols de color blanc o gris format per elements en forma de còdols d'un diàmetre aparent entre 1° i 5°.
(ES) AC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. corriente alterna
(CA) AC [sigla]; corrent altern m
(EN) AC [sigla]; alternating current
(ES) AC [Física]
sin. CA; corriente alterna
(CA) AC; CA; corrent altern
(EN) AC; alternating current
(FR) AC; CA; courant alternatif
Corrent elèctric que inverteix periòdicament el sentit del seu moviment.
(ES) acabado [Enginyeria industrial]
(CA) acabat m
(EN) finish
(DE) Fertigbearbeitung
(ES) acabado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. remate
(CA) acabat m
(ES) acabado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) acabat m
(IT) rifinitura