Llistat alfabètic

S'han trobat 3104 resultats.

(ES) aberrómetro de Hartmann-Shack [Ciències de la visió]
(CA) aberròmetre de Hartmann-Shack
(EN) Hartmann-Shack aberrometer
(ES) abertura [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obertura f
(ES) abertura [Ciències de la visió]
(CA) obertura f
(EN) aperture
(ES) abertura [Matemàtiques i estadística]
(CA) obertura f
(EN) opening
(FR) ouverture
(ES) abierto [Matemàtiques i estadística]
sin. conjunto abierto
(CA) conjunt obert m; obert
(EN) open; open set
(FR) ensemble ouvert; ouvert; partie ouverte
(ES) abiótico [Economia i organització d'empreses]
(CA) abiòtic -a adj
(EN) abiotic
(FR) abiotique
Relatiu al món físic o inert, per oposició al món biològic o viu.
(ES) abiótico -ca [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) abiòtic -a adj
(ES) abiótico -ca [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abiòtic -a adj
Desproveït de vida. "Agents abiòtics del deteriorament de la fusta."
(ES) ablandamiento de agua [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estovament d'aigua m
(EN) water softening
(ES) abombamiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) bombament m
Deformació del conjunt o d'una part, d'un component o d'un revestiment superficial d'un element constructiu, que es caracteritza per la presència de paraments corbats totalment, parcialment o en algunes zones i més sortints cap al centre de la curvatura. "Bombament d'un mur, bombament d'un paviment de gres, bombament del revestiment continu d'una façana."
(ES) abonado [Ciències de la Terra]
sin. fertilización
(CA) abonament; adobatge m
(EN) fertilisation; fertilizing
(FR) fertilisation
(ES) abonado -da [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) abonat -ada m i f
(EN) subscriber
(ES) abonado de mantenimiento [Ciències de la Terra]
(CA) adobatge de manteniment m
(EN) maintenance application
(FR) engrais d'entretien
(ES) abonado solicitante [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) abonat sol·licitant m
(EN) calling party
(ES) abonar [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) adobar v tr
(ES) abono [Economia i organització d'empreses]
(CA) abonament m
(EN) credit entry
(FR) inscription au crédit
Apunt comptable a l'haver d'un compte.
(ES) abono [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. fertilizante
(CA) adob m; fertilitzant
(ES) abono [Ciències de la Terra]
sin. fertilizante
(CA) adob m; fertilitzant
(EN) fertilizer
(FR) engrais
Substància orgànica o mineral que conté un o diversos elements químics indispensables per al creixement dels vegetals i que, addicionada al sòl, el compensa de les deficiències que pugui tenir d'aquests elements.
(ES) abono de una remesa [Economia i organització d'empreses]
(CA) abonament d'una remesa m
(FR) paiement d'un effect de commerce
Liquidació d'una remesa per part d'una entitat bancària, que abona el seu import al compte corrent del cedent.
(ES) abono verde [Ciències de la Terra]
(CA) adob verd m
(EN) green manure
(FR) engrais vert