Llistat alfabètic

S'han trobat 3104 resultats.

(ES) absorbancia [Enginyeria química]
sin. densidad óptica; extinción
(CA) absorbància; densitat òptica; extinció f
(EN) absorbance; extinction; optical density
Nota: La IUPAC no recomana l'ús dels termes densitat òptica i extinció.
(ES) absorbancia [Ciències de la Terra]
sin. absortancia
(CA) absorbància f
(EN) absorptance; absorption factor
(FR) absorptance
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.
(ES) absorbancia [Energies]
sin. absortancia; factor de absorción
(CA) absorbància f; factor d'absorció
(EN) absorptance; absorption factor
(FR) facteur d'absorption
Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.
Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.
(ES) absorbancia [Ciències de la visió]
sin. absortancia; coeficiente de absorción
(CA) absorbància f; coeficient d'absorció
(EN) absorbency
(ES) absorbancia [Enginyeria química]
(CA) absorbància
(EN) absorbance
sbl A
Paràmetre que expressa l'atenuació en la intensitat de radiació que pateix un feix de radiació electromagnètica a cada longitud d'ona en passar a través d'una mostra, emprat en espectroscòpia.
Nota: L'absorbància es pot calcular a partir de la transmitància (T), A = -log T, o amb la llei de Beer-Lambert.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) absorbancia direccional [Energies]
(CA) absorbància direccional f
(EN) directional absorptance
(FR) absorptance directionnelle
Absorbància on l'energia radiant incident procedeix d'una direcció determinada.
(ES) absorbancia hemisférica [Energies]
(CA) absorbància hemisfèrica f
(EN) hemispherical absorptance
(FR) absorptance hémisphérique
Absorbància on l'energia radiant incident procedeix de totes les direccions compreses en un angle sòlid de 2 PI estereoradiants.
(ES) absorbato [Energies]
(CA) absorbat m
(EN) absorbate
(FR) absorbat
Substància absorbida per l'absorbent.
(ES) absorbedor [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) absorbidor m
(EN) absorber
(ES) absorbedor [Energies]
sin. placa absorbente
(CA) absorbidor m
(EN) absorber; absorber plate
(FR) absorbeur
Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.
(ES) absorbedor abierto [Energies]
(CA) absorbidor obert m
(EN) open flow absorber
(FR) absorbeur ouvert
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per una xapa metàl·lica ondulada per damunt de la qual circula el termòfor.
(ES) absorbedor de cruce [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) absorbidor de creuer m
(EN) crotch absorber
(ES) absorbedor de haz [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) absorbidor de feix m
(EN) beam dump
(ES) absorbedor de parrilla [Energies]
sin. absorbedor de retícula
(CA) absorbidor de graella m
(EN) grid absorber
(FR) absorbeur réticulé
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dos col·lectors paral·lels per on circula el termòfor, units perpendicularment a una graella de tubs menors als quals, generalment, van soldades unes aletes per augmentar la superfície d'absorció.
(ES) absorbedor de retícula [Energies]
sin. absorbedor de parrilla
(CA) absorbidor de graella m
(EN) grid absorber
(FR) absorbeur réticulé
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dos col·lectors paral·lels per on circula el termòfor, units perpendicularment a una graella de tubs menors als quals, generalment, van soldades unes aletes per augmentar la superfície d'absorció.
(ES) absorbedor de sandwich [Energies]
(CA) absorbidor de sandvitx m
(EN) sandwich absorber
(FR) absorbeur de sandwich
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dues planxes planes, amb relleu o sense, entre les quals circula el termòfor.
(ES) absorbedor de serpentín [Energies]
(CA) absorbidor de serpentí m
(EN) pipe coil absorber; serpentine absorber
(FR) absorbeur de serpentin
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per un sol tub en forma de serpentí, per on circula el termòfor, soldat a una planxa metàl·lica.
(ES) absorbedor negro [Energies]
(CA) absorbidor negre m
(EN) black absorber
(FR) absorbeur noir
Superfície ideal que absorbeix tota l'energia radiant, de qualsevol longitud d'ona, que hi incideix.
(ES) absorbedor selectivo [Energies]
(CA) absorbidor selectiu m
(EN) selective absorber
(FR) absorbeur sélectif
Absorbidor que només absorbeix una part determinada de l'espectre de la radiació que hi incideix.
(ES) absorbente [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) absorbent m