Llistat alfabètic

S'han trobat 3104 resultats.

(ES) absorción acústica [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) absorció acústica f
(EN) sound absorption
(ES) absorción acústica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) absorció acústica f
Pèrdua d'energia de les ones sonores quan travessen un medi o es reflecteixen en incidir damunt la superfície de separació de dos medis.
(ES) absorción acústica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) absorció acústica f
(ES) absorción acústica [Física]
(CA) absorció acústica
(EN) acoustic absorption; sound absorption
(FR) absorption acoustique
Absorció de les ones acústiques quan travessen un medi.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) absorción atmosférica [Ciències de la Terra]
(CA) absorció atmosfèrica f
(EN) atmospheric absorption
(FR) absorption atmosphérique
Fenomen de transformació de la radiació, que incideix sobre els constituents de l'atmosfera, en un altre tipus d'energia.
(ES) absorción cero-cero [Enginyeria química]
(CA) absorció zero-zero f
(EN) zero-zero absorption
(ES) absorción de calor [Física]
(CA) absorció de calor
(EN) heat absorption
(FR) absorption de chaleur
Absorció d'energia en forma de calor.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) absorción de Compton [Física]
(CA) absorció de Compton
(EN) Compton absorption
(FR) absorption de Compton
Absorció d'una part de l'energia d'un fotó per efecte Compton.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) absorción de costes [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció de costos f
(EN) absorption costing
(FR) absortion des coûts
Càrrec del cost d'una unitat produïda en el compte de productes acabats, incloent-hi el seu cost variable i, principalment, la seva participació en els costos fixos, d'acord amb uns criteris justificables.
(ES) absorción de radiación electromagnética [Enginyeria química]
sin. absorción
(CA) absorció; absorció de radiació electromagnètica
(EN) absorption; absorption of electromagnetic radiation
Transferència d'energia d'un camp electromagnètic a una entitat molecular.
Nota: En un fenomen d'absorció es produeix una atenuació de la intensitat de la radiació electromagnètica en travessar el medi material. L'absorció ve donada per la llei de Beer-Lambert, i generalment l'atenuació del feix depèn de manera exponencial de la distància recorreguda pel feix i del coeficient d'absorció.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) absorción fotoeléctrica [Física]
(CA) absorció fotoelèctrica
(EN) photoelectric absorption
(FR) absorption photoélectrique
Absorció de fotons per efecte fotoelèctric.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) absorción multifotónica [Enginyeria química]
(CA) absorció multifotònica f
(EN) multiphoton absorption
(ES) absorción por producción de pares [Física]
(CA) absorció per producció de parells
(EN) pair production absorption
(FR) absorption avec production de paires
Absorció de fotons en el procés de producció de parells.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) absorción por resonancia [Física]
(CA) absorció per ressonància
(EN) resonance absorption
(FR) absorption par résonance
Absorció molt elevada que es produeix per a determinats valors de l'energia d'una partícula o de radiació electromagnètica que incideix en un medi material.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) absorción selectiva [Física]
(CA) absorció selectiva
(EN) selective absorption
(FR) absorption sélective
Absorció molt elevada que es produeix per a determinats valors de l'energia d'una partícula o de radiació electromagnètica que incideix en un medi material.
(ES) absorción selectiva [Energies]
(CA) absorció selectiva f
(EN) selective absorption
(FR) absorption sélective
Absorció que només es produeix en una part determinada de l'espectre de la radiació.
(ES) absorción selectiva [Ciències de la Terra]
(CA) absorció selectiva f
(EN) selective absorption
(FR) absorption sélective
Absorció atmosfèrica experimentada només en unes longituds d'ona determinades.
(ES) absortancia [Ciències de la visió]
sin. absorbancia; coeficiente de absorción
(CA) absorbància f; coeficient d'absorció
(EN) absorbency
(ES) absortancia [Ciències de la Terra]
sin. absorbancia
(CA) absorbància f
(EN) absorptance; absorption factor
(FR) absorptance
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.
(ES) absortancia [Enginyeria química]
(CA) absortància f; factor d'absorció
(EN) absorptance