Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) A [Energies]
sin. ampere
(CA) A m; ampere
(ES) A; ampere
(FR) A; ampère
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(EN) A channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de tipus A m
(ES) canal de tipo A
(EN) A horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó A m
(ES) horizonte A
(FR) horizon A
(EN) a posteriori probability [Matemàtiques i estadística]
(CA) probabilitat a posteriori f
(ES) probabilidad a posteriori
(FR) probabilité a posteriori
(EN) a priori probability [Matemàtiques i estadística]
(CA) probabilitat a priori f
(ES) probabilidad a priori
(FR) probabilité a priori
(EN) A-D converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. analog-to-digital converter; digitizer
(CA) convertidor A/D; convertidor analògic-digital m; digitalitzador
(ES) convertidor A/D; convertidor analógico-digital; digitalizador
(EN) A-law quantization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) quantificació de llei-A f
(ES) cuantificación de ley-A
(EN) A/D converter [Enginyeria industrial]
sin. analog-to-digital converter
(CA) convertidor A/D; convertidor analògic-digital m
(ES) convertidor A/D; convertidor analógico-digital
(FR) convertisseur A/D; convertisseur analogique-numérique
Dispositiu que transforma un senyal analògic en un senyal digital.
(EN) AADT [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. ADT [sigla]; annual average daily traffic; average daily traffic
(CA) IMD [sigla]; intensitat mitjana diària f
(ES) IMD [sigla]; intensidad media diaria
(EN) AAL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. natural sampling
(CA) mostratge natural m
(ES) muestreo natural
(EN) abaca [Enginyeria tèxtil]
sin. Manila hemp
(CA) abacà m; cànem de Manila
(ES) abacá; cáñamo de Manila
(FR) abaca; chanvre de Manille
(DE) Manilafaser
Fibra vegetal lleugera, elàstica i resistent que procedeix del pecíol de les fulles de Musa textilis i que s'utilitza, principalment, en la fabricació de cordes i de cables marítims.
(EN) abacus [Matemàtiques i estadística]
(CA) àbac m
(ES) ábaco
(FR) abaque
Instrument, llibre, taula, quadre sinòptic, etc. que permet entendre, exercitar o representar quantitats, operacions, gràfics, etc.
(EN) abampere [Enginyeria industrial]
sin. biot
(CA) abampere; biot
(ES) abamperio; biot
aA [símbol]; Bi [símbol]
en , n
en , n
sbl [abampere]
sbl Bi [biot]
(EN) abandonment [Economia i organització d'empreses]
(CA) abandonament m
(ES) abandono
(FR) abandon
(EN) abatement [Matemàtiques i estadística]
sin. rebatement
(CA) abatiment m; rebatiment
(ES) abatimiento
(FR) rabattement
(EN) Abbe constant [Ciències de la visió]
(CA) nombre d'Abbe m
(ES) número de Abbe
(EN) Abbe refractometer [Ciències de la visió]
(CA) refractòmetre d'Abbe m
(ES) refractómetro de Abbe
(FR) réfractomètre d'Abbe
(EN) ABC [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. activity-based costing
(CA) assignació de costos per activitat; sistema de costos ABC m
(ES) asignación de costes por actividad; sistema de costes ABC
(FR) assignation des coûts par activité
(EN) ABC analysis [Economia i organització d'empreses]
(CA) mètode ABC; regla ABC f
(ES) método ABC; regla ABC
(FR) mèthode ABC
(EN) ABC costs [Economia i organització d'empreses]
sin. activity-based costs
(CA) costos ABC m pl
(ES) costes ABC
(FR) coûts ABC