Llistat alfabètic

S'han trobat 2126 resultats.

(EN) A [Energies]
sin. ampere
(CA) A m; ampere
(ES) A; ampere
(FR) A; ampère
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(EN) Ã… [Energies]
sin. angström
(CA) Ã… m; àngstrom
(ES) Ã…; ángstrom
(FR) Ã…; angström
Unitat de mesura de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica en el SI que equival a 0,0000000001 metres.
(EN) A channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de tipus A m
(ES) canal de tipo A
(EN) A horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó A m
(ES) horizonte A
(FR) horizon A
(EN) a posteriori probability [Matemàtiques i estadística]
(CA) probabilitat a posteriori f
(ES) probabilidad a posteriori
(FR) probabilité a posteriori
(EN) a priori probability [Matemàtiques i estadística]
(CA) probabilitat a priori f
(ES) probabilidad a priori
(FR) probabilité a priori
(EN) A-D converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. analog-to-digital converter; digitizer
(CA) convertidor A/D; convertidor analògic-digital m; digitalitzador
(ES) convertidor A/D; convertidor analógico-digital; digitalizador
(EN) A-law quantization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) quantificació de llei-A f
(ES) cuantificación de ley-A
(EN) A/D converter [Enginyeria industrial]
sin. analog-to-digital converter
(CA) convertidor A/D; convertidor analògic-digital m
(ES) convertidor A/D; convertidor analógico-digital
(FR) convertisseur A/D; convertisseur analogique-numérique
Dispositiu que transforma un senyal analògic en un senyal digital.
(EN) AADT [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. ADT [sigla]; annual average daily traffic; average daily traffic
(CA) IMD [sigla]; intensitat mitjana diària f
(ES) IMD [sigla]; intensidad media diaria
(EN) AAL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. natural sampling
(CA) mostratge natural m
(ES) muestreo natural
(EN) ab- [Física]
(CA) ab-
(ES) ab-
(FR) ab-
Forma prefixada que s'adjunta al nom d'algunes unitats elèctriques del sistema internacional d'unitats per a designar les unitats elèctriques corresponents en el sistema cegesimal electromagnètic.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) abaca [Enginyeria tèxtil]
sin. Manila hemp
(CA) abacà m; cànem de Manila
(ES) abacá; cáñamo de Manila
(FR) abaca; chanvre de Manille
(DE) Manilafaser
Fibra vegetal lleugera, elàstica i resistent que procedeix del pecíol de les fulles de Musa textilis i que s'utilitza, principalment, en la fabricació de cordes i de cables marítims.
(EN) abacus [Matemàtiques i estadística]
(CA) àbac m
(ES) ábaco
(FR) abaque
Instrument, llibre, taula, quadre sinòptic, etc. que permet entendre, exercitar o representar quantitats, operacions, gràfics, etc.
(EN) abampere [Enginyeria industrial]
sin. biot
(CA) abampere; biot
(ES) abamperio; biot
aA [símbol]; Bi [símbol]
(EN) abampere [Física]
sin. biot
(CA) abampere; biot
(ES) abampere; abamperio; biot
(FR) abampère; biot
aA [abampere]; Bi [biot]
Unitat de mesura d'intensitat de corrent elèctric en el sistema cegesimal electromagnètic, equivalent a 10 amperes.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) abandonment [Economia i organització d'empreses]
(CA) abandonament m
(ES) abandono
(FR) abandon
Renúncia que poden exercir els particulars als drets que la llei els atorga, quan no estigui compromès l'interès públic ni es perjudiquin els drets de tercers aliens al renunciant. La renúncia ha de fer-se de manera clara i inequívoca, sense cap tipus de condicionant. També pot referir-se a la renúncia a la propietat de béns, que implica la pèrdua de la seva possessió.
(EN) abatement [Matemàtiques i estadística]
sin. rebatement
(CA) abatiment m; rebatiment
(ES) abatimiento
(FR) rabattement
(EN) Abbe constant [Ciències de la visió]
(CA) nombre d'Abbe m
(ES) número de Abbe
(EN) Abbe number [Física]
sin. constringence; V-number
(CA) constringència; nombre d'Abbe n m
(ES) constringencia; número de Abbe
(FR) constringence; nombre d'Abbe
Magnitud adimensional que permet caracteritzar la dispersió dels vidres o d'altres materials òptics.