Llistat alfabètic

S'han trobat 2126 resultats.

(EN) Abbe refractometer [Ciències de la visió]
(CA) refractòmetre d'Abbe m
(ES) refractómetro de Abbe
(FR) réfractomètre d'Abbe
(EN) Abbe's invariant [Física]
(CA) invariant d'Abbe n m/f
(ES) invariante de Abbe
(FR) invariant d'Abbe
(EN) ABC [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. activity-based costing
(CA) assignació de costos per activitat; sistema de costos ABC m
(ES) asignación de costes por actividad; sistema de costes ABC
(FR) assignation des coûts par activité
(EN) ABC analysis [Economia i organització d'empreses]
(CA) mètode ABC; regla ABC f
(ES) método ABC; regla ABC
(FR) mèthode ABC
(EN) ABC costs [Economia i organització d'empreses]
sin. activity-based costs
(CA) costos ABC m pl
(ES) costes ABC
(FR) coûts ABC
(EN) ABC soil [Ciències de la Terra]
(CA) sòl ABC m
(ES) suelo ABC
(FR) sol ABC
(EN) ABC storage [Economia i organització d'empreses]
(CA) emmagatzematge en ABC m
(ES) almacenaje en ABC
(FR) stockage en ABC
(EN) abducens nerve [Ciències de la visió]
(CA) nervi abducent; nervi motor ocular extern
(ES) nervio abducens
(EN) abducent [Ciències de la visió]
(CA) abducent adj; abductor | abductora
(ES) abducente
(EN) abelian [Matemàtiques i estadística]
(CA) abelià -ana adj
(ES) abeliano
(FR) abélien
(EN) Abelian group [Matemàtiques i estadística]
sin. commutative group
(CA) grup abelià m; grup commutatiu
(ES) grupo abeliano; grupo conmutativo
(FR) groupe abélien; groupe commutatif
(EN) aberration [Ciències de la visió]
(CA) aberració f
(ES) aberración
(EN) aberration [Física]
(CA) aberració
(ES) aberración
(FR) aberration
Diferència entre la imatge realment produïda per un sistema òptic i la imatge predita per les fórmules simplificades obtingudes utilitzant l'aproximació paraxial.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) aberration [Matemàtiques i estadística]
(CA) aberrància f
(ES) aberración
(FR) aberration
(EN) aberration of light [Física]
sin. astronomical aberration; Bradley aberration; stellar aberration
(CA) aberració de Bradley; aberració de la llum; aberració estel·lar
(ES) aberración de Bradley; aberración de la luz; aberración estelar
(FR) aberration de la lumière
Diferència entre la posició aparent d'un astre respecte a un observador i la seva posició real, provocada pel moviment de l'observador.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) aberrometer [Ciències de la visió]
(CA) aberròmetre
(ES) aberrómetro
(EN) abiotic [Economia i organització d'empreses]
(CA) abiòtic -a adj
(ES) abiótico
(FR) abiotique
Relatiu al món físic o inert, per oposició al món biològic o viu.
(EN) abort, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) abandonar; avortar v intr, v tr
(ES) abortar
(EN) ABR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. available bit rate
(CA) ABR [sigla]; taxa de bits disponible f
(ES) ABR [sigla]; tasa de bits disponible
(EN) Abrams con [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) con d'Abrams m
(ES) cono de Abrams