Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) ABC soil [Ciències de la Terra]
(CA) sòl ABC m
(ES) suelo ABC
(FR) sol ABC
(EN) ABC storage [Economia i organització d'empreses]
(CA) emmagatzematge en ABC m
(ES) almacenaje en ABC
(FR) stockage en ABC
(EN) abelian [Matemàtiques i estadística]
(CA) abelià -ana adj
(ES) abeliano
(FR) abélien
(EN) Abelian group [Matemàtiques i estadística]
sin. commutative group
(CA) grup abelià m; grup commutatiu
(ES) grupo abeliano; grupo conmutativo
(FR) groupe abélien; groupe commutatif
(EN) aberration [Matemàtiques i estadística]
(CA) aberrància f
(ES) aberración
(FR) aberration
(EN) aberration [Ciències de la visió]
(CA) aberració f
(ES) aberración
(EN) aberrometer [Ciències de la visió]
(CA) aberròmetre
(ES) aberrómetro
(EN) abiotic [Economia i organització d'empreses]
(CA) abiòtic -a adj
(ES) abiótico
(FR) abiotique
(EN) abort, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) abandonar; avortar v intr, v tr
(ES) abortar
(EN) ABR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. available bit rate
(CA) ABR [sigla]; taxa de bits disponible f
(ES) ABR [sigla]; tasa de bits disponible
(EN) Abrams con [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) con d'Abrams m
(ES) cono de Abrams
(EN) abrasion [Ciències de la Terra]
(CA) abrasió f
(ES) abrasión
(FR) abrasion
Desgast de les roques i de les partícules que les formen per acció mecànica, principalment pel fregament entre elles.
(EN) abrasion [Ciències de la Terra]
(CA) abrasió f
(ES) abrasión
(FR) abrasion
Acció erosiva que les ones exerceixen sobre les costes rocoses, amb la formació de plataformes d'abrasió i de penyasegats.
(EN) abrasion [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abrasió f
(ES) abrasión f
(EN) abrasiveness [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abrasivitat f
(ES) abrasividad f
(EN) abrasivity test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig de desgast m
(ES) ensayo de abrasividad
(EN) abrupt boundary [Ciències de la Terra]
(CA) límit abrupte m
(ES) límite abrupto
(FR) limite très nette
(EN) abruptic [Ciències de la Terra]
(CA) abrúptic -a adj
(ES) abrúptico
(FR) abruptique
(EN) ABS spinning [Enginyeria tèxtil]
(CA) filatura sistema ABS f
(ES) hilatura sistema ABS
(FR) filature système ABS
(DE) ABS-Spinnen
Filatura no convencional que consta d'un sistema aerodinàmic que fa que se separin les fibres de la cinta alimentadora i sobre un tambor perforat, essent en la línia de pinçament entre aquest tambor perforat i un cilindre de pressió on es forma el fil.
(EN) abscissa [Matemàtiques i estadística]
(CA) abscissa f
(ES) abscisa
(FR) abscisse