Llistat alfabètic

S'han trobat 2078 resultats.

(EN) abrasion [Ciències de la Terra]
(CA) abrasió f
(ES) abrasión
(FR) abrasion
Acció erosiva que les ones exerceixen sobre les costes rocoses, amb la formació de plataformes d'abrasió i de penyasegats.
(EN) abrasion [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abrasió f
(ES) abrasión f
(EN) abrasive [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) abrasiu
(ES) abrasivo
(EN) abrasiveness [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abrasivitat f
(ES) abrasividad f
(EN) abrasivity test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig de desgast m
(ES) ensayo de abrasividad
(EN) abrupt boundary [Ciències de la Terra]
(CA) límit abrupte m
(ES) límite abrupto
(FR) limite très nette
(EN) abruptic [Ciències de la Terra]
(CA) abrúptic -a adj
(ES) abrúptico
(FR) abruptique
(EN) ABS spinning [Enginyeria tèxtil]
(CA) filatura sistema ABS f
(ES) hilatura sistema ABS
(FR) filature système ABS
(DE) ABS-Spinnen
Filatura no convencional que consta d'un sistema aerodinàmic que fa que se separin les fibres de la cinta alimentadora i sobre un tambor perforat, essent en la línia de pinçament entre aquest tambor perforat i un cilindre de pressió on es forma el fil.
(EN) abscissa [Matemàtiques i estadística]
(CA) abscissa f
(ES) abscisa
(FR) abscisse
(EN) abscissa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) abscissa f
(ES) abscisa
(EN) absenteeism [Economia i organització d'empreses]
(CA) absentisme m
(ES) absentismo
(FR) absentéisme
Situació d'abandonament o absència del lloc de treball, tant si és justificada com si no, i es considera especialment si és injustificada i més o menys repetida. En el cas dels directius, és la falta d'interès respecte a la gestió i els resultats de l'empresa. És un fenomen lligat a les polítiques de personal d'una organització i que il·lustra, entre altres indicadors, la qualitat de l'entorn laboral. S'analitza en funció de les seves causes: malaltia, accident, absència injustificada, etc. Es pot calcular per treballador, per grup operatiu o per categoria professional.
(EN) absolute [Matemàtiques i estadística]
(CA) absolut -a adj
(ES) absoluto
(FR) absolu
(EN) absolute activity [Enginyeria química]
(CA) activitat absoluta
(ES) actividad absoluta
Activitat que no depèn de cap estat de referència introduït arbitràriament.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) absolute advantage [Economia i organització d'empreses]
(CA) avantatge absolut m
(ES) ventaja absoluta
(FR) avantage absolu
Capacitat que té un país, una empresa o una persona per a produir un bé amb menys recursos o a un cost més baix que els seus competidors. La possessió d'un avantatge absolut per part d'un país no significa necessàriament que el país en qüestió pugui exportar amb èxit aquesta mercaderia als altres, ja que aquests hi poden tenir un avantatge comparatiu.
(EN) absolute density [Física]
sin. density; specific mass
(CA) densitat n f; densitat absoluta; massa específica
(ES) densidad; densidad absoluta: masa específica
(FR) densité; densité absolue; masse spécifique
(EN) absolute error [Física]
sin. error; error of measurement
(CA) error n m; error absolut; error de mesura
(ES) error; error absoluto; error de medida
(FR) erreur; erreur absolue; erreur de mesure
(EN) absolute future [Física]
(CA) futur absolut n m
(ES) futuro absoluto
(FR) futur absolu
(EN) absolute humidity [Ciències de la Terra]
(CA) humitat absoluta f
(ES) humedad absoluta
(FR) humidité absolue
Humitat atmosfèrica expressada pel quocient entre la massa de vapor d'aigua i el volum ocupat per una quantitat d'aire humit determinada.
(EN) absolute humidity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) humitat absoluta f
(ES) humedad absoluta
(EN) absolute humidity [Física]
(CA) humitat absoluta n f
(ES) humedad absoluta
(FR) concentration de la vapeur; humidité absolue