Llistat alfabètic

S'han trobat 2078 resultats.

(EN) absolute instability [Ciències de la Terra]
(CA) inestabilitat absoluta f
(ES) inestabilidad absoluta
(FR) instabilité absolue
Inestabilitat atmosfèrica en la qual el gradient vertical de temperatura és més gran que el gradient adiabàtic sec.
(EN) absolute magnitude [Física]
(CA) magnitud absoluta n f
(ES) magnitud absoluta
(FR) magnitude absolue
(EN) absolute market share [Economia i organització d'empreses]
(CA) quota de mercat absoluta f
(ES) cuota de mercado absoluta
(FR) part de marché absolute
(EN) absolute maximum ratings [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) limitacions de funcionament f pl
(ES) limitaciones de funcionamiento
(EN) absolute measurement [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mesura absoluta f
(ES) medida absoluta
(EN) absolute minimum [Matemàtiques i estadística]
sin. minimum of a function
(CA) mínim absolut m; mínim d'una funció
(ES) mínimo absoluto; mínimo de una función
(FR) minimum d'une fonction
(EN) absolute number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre absolut m
(ES) número absoluto
(FR) nombre absolu
(EN) absolute past [Física]
(CA) passat absolut n m
(ES) pasado absoluto
(FR) passé absolu
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) absolute permittivity [Física]
sin. permittivity
(CA) permitivitat n f; permitivitat absoluta
(ES) permitividad; permitividad absoluta
(FR) permittivité; permittivité absolue
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) absolute pressure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pressió absoluta f
(ES) presión absoluta
(EN) absolute roughness [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rugositat absoluta f
(ES) rugosidad absoluta
(EN) absolute stability [Ciències de la Terra]
(CA) estabilitat absoluta f
(ES) estabilidad absoluta
(FR) stabilité absolue
Estabilitat atmosfèrica en la qual el gradient vertical de temperatura és més petit que el gradient adiabàtic saturat.
(EN) absolute temperature [Física]
sin. thermodynamic temperature
(CA) temperatura absoluta n f; temperatura termodinàmica
(ES) temperatura absoluta; temperatura termodinámica
(FR) température absolue; température thermodynamique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) absolute temperature scale [Ciències de la Terra]
sin. Kelvin temperature scale
(CA) escala absoluta; escala Kelvin f; escala termodinàmica
(ES) escala de temperatura absoluta; escala Kelvin
(FR) échelle de température absolue; échelle de température Kelvin
Escala de temperatura definida en assignar al punt triple de l'aigua pura, considerat com a punt fix fonamental, la temperatura de 273,16 K.
(EN) absolute value [Matemàtiques i estadística]
(CA) valor absolut m
(ES) valor absoluto
(FR) valeur absolue
(EN) absolute vorticity [Ciències de la Terra]
(CA) vorticitat absoluta f
(ES) vorticidad absoluta
(FR) tourbillon absolu
Vorticitat mesurada en un sistema de referència absolut.
(EN) absolute zero [Física]
(CA) zero absolut n m
(ES) cero absoluto
(FR) zéro absolu
Límit inferior de temperatura a què idealment pot arribar la matèria, situat a -273,15 °C i caracteritzat per l'absència total d'agitació tèrmica.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) absolutely [Matemàtiques i estadística]
(CA) absolutament adv
(ES) absolutamente
(FR) absolument
(EN) absolutely continuous function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció absolutament contínua f
(ES) función absolutamente continua
(FR) fonction absolument continuée
(EN) absolutely convergent series [Matemàtiques i estadística]
(CA) sèrie absolutament convergent f
(ES) serie absolutamente convergente
(FR) série absolument convergente