Llistat alfabètic

S'han trobat 2078 resultats.

(EN) absorbance [Enginyeria química]
sin. extinction; optical density
(CA) absorbància; densitat òptica; extinció f
(ES) absorbancia; densidad óptica; extinción
Nota: La IUPAC no recomana l'ús dels termes densitat òptica i extinció.
(EN) absorbance [Enginyeria química]
(CA) absorbància
(ES) absorbancia
sbl A
Paràmetre que expressa l'atenuació en la intensitat de radiació que pateix un feix de radiació electromagnètica a cada longitud d'ona en passar a través d'una mostra, emprat en espectroscòpia.
Nota: L'absorbància es pot calcular a partir de la transmitància (T), A = -log T, o amb la llei de Beer-Lambert.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) absorbant [Energies]
sin. absorbent
(CA) absorbent m
(ES) absorbente
(FR) absorbant
Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.
(EN) absorbate [Energies]
(CA) absorbat m
(ES) absorbato
(FR) absorbat
Substància absorbida per l'absorbent.
(EN) absorbed dose [Física]
(CA) dosi absorbida n f
(ES) dosis absorbida
(FR) dose absorbée
(EN) absorbed water [Enginyeria química]
(CA) aigua absorbida
(ES) agua absorbida
Aigua que ha penetrat molecularment en una altra substància i hi ha quedat retinguda.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) absorbency [Ciències de la visió]
(CA) absorbància f; coeficient d'absorció
(ES) absorbancia; absortancia; coeficiente de absorción
(EN) absorbent [Energies]
sin. absorbant
(CA) absorbent m
(ES) absorbente
(FR) absorbant
Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.
(EN) absorbent [Energies]
sin. absorptive
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(ES) absorbente; absortivo
(FR) absorbant; absorptif
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(EN) absorbent [Física]
(CA) absorbent
(ES) absorbente
(FR) absorbant
Dit d'un material que presenta absorció.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) absorber [Energies]
sin. absorber plate
(CA) absorbidor m
(ES) absorbedor; placa absorbente
(FR) absorbeur
Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.
(EN) absorber [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) absorbidor m
(ES) absorbedor
(EN) absorber plate [Energies]
sin. absorber
(CA) absorbidor m
(ES) absorbedor; placa absorbente
(FR) absorbeur
Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.
(EN) absorber-reflector tandem [Energies]
(CA) tàndem absorbidor-reflector m
(ES) tándem absorbedor-reflector
(FR) tandem absorbeur-réflecteur
Combinació de dues capes de material superposades, l'una amb una elevada absortivitat per a les longituds d'ona curta i l'altra amb una elevada reflectivitat per a les longituds d'ona llarga, que actua com a superfície selectiva.
(EN) absorbing [Matemàtiques i estadística]
(CA) absorbent adj
(ES) absorbente
(FR) absorbant
(EN) absorptance [Ciències de la Terra]
sin. absorption factor
(CA) absorbància f
(ES) absorbancia; absortancia
(FR) absorptance
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.
(EN) absorptance [Enginyeria química]
(CA) absortància f; factor d'absorció
(ES) absortancia
(EN) absorptance [Energies]
sin. absorption factor
(CA) absorbància f; factor d'absorció
(ES) absorbancia; absortancia; factor de absorción
(FR) facteur d'absorption
Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.
Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.
(EN) absorptance [Física]
sin. absorption factor
(CA) absortància; factor d'absorció
(ES) absortancia; factor de absorción
(FR) absorptance; facteur d'absorption
Quocient entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant total que hi incideix.
(EN) absorption [Ciències de la Terra]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(FR) absorption