Llistat alfabètic

S'han trobat 2126 resultats.

(EN) absorptance [Física]
sin. absorption factor
(CA) absortància; factor d'absorció
(ES) absortancia; factor de absorción
(FR) absorptance; facteur d'absorption
Quocient entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant total que hi incideix.
(EN) absorption [Ciències de la Terra]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(FR) absorption
(EN) absorption [Enginyeria química]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) absorption [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) absorció f
(ES) absorción f
(EN) absorption [Energies]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(FR) absorption
Fenomen de transformació de l'energia radiant incident en un cos en un altre tipus d'energia per mitjà de la interacció amb la matèria.
(EN) absorption [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) absorption [Enginyeria química]
sin. absorption of electromagnetic radiation
(CA) absorció; absorció de radiació electromagnètica
(ES) absorción; absorción de radiación electromagnética
Transferència d'energia d'un camp electromagnètic a una entitat molecular.
Nota: En un fenomen d'absorció es produeix una atenuació de la intensitat de la radiació electromagnètica en travessar el medi material. L'absorció ve donada per la llei de Beer-Lambert, i generalment l'atenuació del feix depèn de manera exponencial de la distància recorreguda pel feix i del coeficient d'absorció.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) absorption [Física]
(CA) absorció
(ES) absorción
(FR) absorption
Procés d'acumulació d'una substància present en una fase en el si d'una altra fase per difusió de matèria a través de la interfície que separa ambdues fases.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) absorption [Física]
(CA) absorció
(ES) absorción
(FR) absorption
Procés d'acumulació d'una substància present en una fase en el si d'una altra fase per difusió de matèria a través de la interfície que separa ambdues fases.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) absorption band [Ciències de la Terra]
(CA) banda d'absorció f
(ES) banda de absorción
Regió de l'espectre electromagnètic en la qual la radiació és absorbida.
(EN) absorption coefficient [Ciències de la Terra]
sin. linear absorptance
(CA) coeficient d'absorció m
(ES) coeficiente de absorción
(FR) absorptance linéique; coefficient d'absorption
Absorbància que correspon a la unitat de longitud del medi travessat.
(EN) absorption coefficient [Enginyeria química]
(CA) coeficient d'absorció m
(ES) coeficiente de absorción
(EN) absorption coefficient [Energies]
(CA) absorbància monocromàtica f; coeficient d'absorció
(ES) coeficiente de absorción
(FR) coefficient d'absorption
Absorbància de la radiació d'una longitud d'ona determinada.
(EN) absorption coefficient [Física]
sin. linear absorption coefficient
(CA) coeficient d'absorció n m; coeficient d'absorció lineal
(ES) coeficiente de absorción; coeficiente de absorción lineal
(FR) coefficient d'absorption; coefficient d'absorption linéique
Coeficient que mesura la capacitat que té un medi material d'absorbir els components o la intensitat d'un feix estret d'una energia determinada per unitat de longitud del recorregut.
(EN) absorption cooling [Energies]
(CA) refrigeració per absorció f
(ES) refrigeración por absorción
(FR) refroidissement par absorption
Refrigeració de cicle tancat que utilitza, generalment, amoniac-aigua o aigua-bromur com a fluids de treball i que es basa en el refredament generat per l'evaporació del component més volàtil de la parella de líquids provocada per l'acció absorbent de l'altre component.
Nota: L'absorbent saturat es regenera mitjançant una font de calor, que pot ser l'energia solar, que el separa de l'absorbat per evaporació i posterior condensació en un condensador que desprèn la calor excedent a l'exterior.
(EN) absorption costing [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció de costos f
(ES) absorción de costes
(FR) absortion des coûts
Càrrec del cost d'una unitat produïda en el compte de productes acabats, incloent-hi el seu cost variable i, principalment, la seva participació en els costos fixos, d'acord amb uns criteris justificables.
(EN) absorption cross section [Enginyeria química]
(CA) secció eficaç d'absorció f
(ES) sección eficaz de absorción
(EN) absorption curve [Física]
(CA) corba d'absorció n f
(ES) curva de absorción
(FR) courbe d'absorption
Corba que reflecteix la variació de la radiació absorbida en funció d'alguna variable de la radiació que s'absorbeix o del medi absorbent.
(EN) absorption detected magnetic resonance [Enginyeria química]
sin. ADMR [sigla]
(CA) ressonància magnètica detectada mitjançant absorció f; RMDA [sigla]
(ES) resonancia magnética detectada mediante absorción; RMDA [sigla]
(EN) absorption factor [Ciències de la Terra]
sin. absorptance
(CA) absorbància f
(ES) absorbancia; absortancia
(FR) absorptance
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.