Llistat alfabètic

S'han trobat 2126 resultats.

(EN) absorption factor [Ciències de la Terra]
sin. absorptance
(CA) absorbància f
(ES) absorbancia; absortancia
(FR) absorptance
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.
(EN) absorption factor [Física]
sin. absorptance
(CA) absortància; factor d'absorció
(ES) absortancia; factor de absorción
(FR) absorptance; facteur d'absorption
Quocient entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant total que hi incideix.
(EN) absorption hygrometer [Ciències de la Terra]
sin. chemical hygrometer
(CA) higròmetre d'absorció m
(ES) higrómetro de absorción; higrómetro químico
(FR) hygromètre à absorption
Higròmetre basat en l'absorció de vapor d'aigua per un compost higroscòpic.
(EN) absorption of electromagnetic radiation [Enginyeria química]
sin. absorption
(CA) absorció; absorció de radiació electromagnètica
(ES) absorción; absorción de radiación electromagnética
Transferència d'energia d'un camp electromagnètic a una entitat molecular.
Nota: En un fenomen d'absorció es produeix una atenuació de la intensitat de la radiació electromagnètica en travessar el medi material. L'absorció ve donada per la llei de Beer-Lambert, i generalment l'atenuació del feix depèn de manera exponencial de la distància recorreguda pel feix i del coeficient d'absorció.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) absorption reaction [Física]
(CA) reacció d'absorció n f
(ES) reacción de absorción
(FR) réaction d'absorption
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) absorption spectroscopy [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) espectroscòpia d'absorció f
(ES) espectroscopía de absorción
(EN) absorption tower [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) torre d'absorció f
(ES) torre de absorción
(EN) absorptive [Energies]
sin. absorbent
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(ES) absorbente; absortivo
(FR) absorbant; absorptif
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(EN) absorptive power [Energies]
sin. absorptivity
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
(FR) absorptivité; pouvoir absorbant; pouvoir d'absorption
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.
(EN) absorptivity [Enginyeria química]
(CA) absortivitat
(ES) absortividad
Absortància dividida per la longitud del camí òptic.
Nota: Per a valors molt petits de l'atenuància, l'absortivitat s'aproxima al coeficient d'absorció.
Nota: La IUPAC considera obsolet el terme absortivitat.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) absorptivity [Enginyeria química]
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
Nota: La IUPAC no recomana l'ús d'aquest terme.
(EN) absorptivity [Energies]
sin. absorptive power
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
(FR) absorptivité; pouvoir absorbant; pouvoir d'absorption
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.
(EN) absortion capacity [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat d'absorció f
(ES) capacidad de absorción
(FR) capacité d'absorption
Teoria segons la qual la productivitat de les noves inversions és una funció decreixent de la taxa d'inversió, la qual cosa ha atret l'atenció dels economistes del desenvolupament, per les conseqüències que pot tenir sobre el creixement. L'argument intenta descobrir, a un cert nivell d'inversió realitzada, quin és el volum total de nova inversió que es podria realitzar i utilitzar en un període si la productivitat marginal dels recursos dedicats a la inversió disminuís fins a zero.
(EN) abstract [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstracte -a adj
(ES) abstracto
(FR) abstrait
(EN) abstract data type [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tipus abstracte de dades m
(ES) tipo abstracto de datos
(FR) type abstrait de données
Tipus de dades que es considera caracteritzat únicament per les operacions que se li poden aplicar i les seves propietats, amb independència dels noms i representacions triades pels seus valors.
(EN) abstract mathematics [Matemàtiques i estadística]
(CA) matemàtica abstracta f
(ES) matemática abstracta
(FR) mathématique abstraite
(EN) abstract number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre abstracte m
(ES) número abstracto
(FR) nombre abstrait
(EN) abstruse [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstrús -usa adj
(ES) abstruso
(FR) abstrus
(EN) absurd [Matemàtiques i estadística]
(CA) absurd -a adj
(ES) absurdo
(FR) absurde
(EN) abundant number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre abundant m
(ES) número abundante
(FR) nombre abondant