Llistat alfabètic

S'han trobat 1687 resultats.

(EN) authalic projection [Geomàtica]
sin. equal-area projection; equivalent projection
(CA) projecció equivalent f
(ES) proyección equivalente f
(FR)  projection authalique; projection équivalente f
(IT) proiezione equivalente
Projecció en la qual l'alteració relativa de les superfícies és constant.
(EN) authenticate, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autenticar v tr; autentificar
(ES) autenticar; autentificar
(EN) authentication [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autenticació f; autentificació
(ES) autenticación; autentificación
(EN) authoring language [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) llenguatge d'autoria m
(ES) lenguaje de autor
(EN) authoring system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema d'autor m
(ES) sistema de autor; sistema de autoría
(EN) authoring tools [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) eines d'autoria f pl
(ES) herramientas de autoría
(EN) authorised capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital escripturat m
(ES) capital escriturado
(FR) capital émis
(EN) authority [Economia i organització d'empreses]
(CA) autoritat f
(ES) autoridad
(FR) autorité
Poder, de caràcter formal, vinculat al càrrec que s'ocupa en la jerarquia de l'organització. Com a criteri de classificació dels sistemes econòmics, caracteritza l'origen de les decisions econòmiques en el sistema de planificació central.
(EN) authorization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autorització f
(ES) autorización
(EN) autochtonous [Ciències de la Terra]
(CA) autòcton -na adj
(ES) autóctono
(FR) autochtone
Dit de la roca constituïda per minerals que s'han format ensems amb aquesta.
(EN) autoclave [Enginyeria tèxtil]
(CA) autoclau m
(ES) autoclave
(FR) autoclave
(DE) Autoklav
Recipient de parets resistents, que suporta pressions internes elevades i que serveix per sotmetre les fibres, els filaments o els fils al descruatge, blanqueig, tintura, desinfecció, etc.
(EN) autoconfiguration [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autoconfiguració f
(ES) autoconfiguración
(EN) autoconvection [Ciències de la Terra]
(CA) autoconvecció f
(ES) autoconvección
Convecció que es produeix espontàniament.
(EN) autoconvective lapse rate [Ciències de la Terra]
(CA) gradient autoconvectiu m
(ES) gradiente autoconvectivo
(FR) gradient autoconvectif
Gradient vertical de temperatura, que té un valor aproximat de 3,4°C/hm, tal que la densitat de l'aire no varia amb l'altitud i provoca autoconvecció a l'atmosfera.
(EN) autocorrelation [Economia i organització d'empreses]
(CA) autocorrelació f
(ES) autocorrelación
(FR) autocorrélation
Situació en què el terme d'error (en el model de regressió) d'una observació està positivament correlacionat amb els termes d'altres observacions, de manera que la matriu de variàncies i covariàncies presentarà valors no nuls en els elements de fora de la diagonal principal, és a dir, E(ut,us) + 0. És usual, en l'anàlisi de sèries temporals, que el terme d'error estigui correlacionat amb si mateix al llarg del temps. Les variables macroeconòmiques presenten autocorrelació, fonamentalment a causa de la presència de cicles i tendències on la variable endògena no està adequadament explicada per les variables exògenes del model. Per a detectar la presència d'autocorrelació es poden utilitzar els estadístics de Durbin Watson per n observacions i k variables independents, el contrast de Breusch i Godfey o bé l'anàlisi gràfica dels residus.
(EN) autocorrelation [Matemàtiques i estadística]
(CA) autocorrelació f
(ES) autocorrelación
(FR) autocorrélation
(EN) autocorrelation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autocorrelació f
(ES) autocorrelación
(EN) autocorrelation function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) funció d'autocorrelació f
(ES) función de autocorrelación
(EN) autocovariance [Matemàtiques i estadística]
(CA) autocovariància f
(ES) autocovarianza
(FR) autocovariance
(EN) autocovariance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autocovariància f
(ES) autocovariancia