Llistat alfabètic

S'han trobat 1687 resultats.

(EN) autocovariance function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) funció d'autocovariància f
(ES) función de autocovarianza
(EN) automated cartography [Geomàtica]
sin. AM; automated mapping; computer mapping; computer-aided mapping; digital mapping
(CA) cartografia assistida per ordinador f; cartografia automàtica
(ES) cartografía asistida por ordenador; cartografía automatizada; cartografía automática f; cartografía digital; cartografía por ordenador
(FR) CAO; cartographie assistée par ordinateur f; cartographie automatique; cartographie numérique
(IT) AM/FM; cartografia digitale
Tècnica cartogràfica que utilitza un sistema de tractament automàtic de la informació mitjançant un ordinador i, generalment, una sèrie de perifèrics especialitzats.
(EN) automated digitizing [Geomàtica]
sin. raster scan digitizing; raster scanning; scan digitizing; scanning
(CA) escaneig m
(ES) barrido m; escaneado; escaneo
(FR) numérisation; numérisation par balayage f; scannage; scannérisation
(IT) scansione
Digitalització automàtica, mitjançant un escàner, d'informació presentada en forma analògica (text o imatges).
(EN) automated drafting [Geomàtica]
sin. CAD; computer aided drawing; computer-aided drafting; computer-assisted drafting
(CA) CAD; DAO; disseny assistit per ordinador m
(ES) CAD; dibujo asistido por ordenador m
(FR)  DAO; dessin assisté par ordinateur m; dessin automatisé
(IT) CADD
Disciplina que recorre a les tècniques informàtiques per imaginar un objecte, acabar-ne la forma i generar les dades necessàries per a la fabricació.
(EN) automated mapping [Geomàtica]
sin. AM; automated cartography; computer mapping; computer-aided mapping; digital mapping
(CA) cartografia assistida per ordinador f; cartografia automàtica
(ES) cartografía asistida por ordenador; cartografía automatizada; cartografía automática f; cartografía digital; cartografía por ordenador
(FR) CAO; cartographie assistée par ordinateur f; cartographie automatique; cartographie numérique
(IT) AM/FM; cartografia digitale
Tècnica cartogràfica que utilitza un sistema de tractament automàtic de la informació mitjançant un ordinador i, generalment, una sèrie de perifèrics especialitzats.
(EN) automated spinning [Enginyeria tèxtil]
(CA) filatura automàtica f
(ES) hilatura automática
(FR) filature automatisée
(DE) automatisches Spinnen
Filatura que es realitza mecànicament, sense intervenció de l'home.
(EN) automated storage [Economia i organització d'empreses]
sin. chaotic storage
(CA) emmagatzematge automatitzat m; emmagatzematge caòtic
(ES) almacenamiento automatizado; almacenamiento caótico
(FR) stockage automatisé
(EN) automatic card [Enginyeria tèxtil]
sin. revolving flat card
(CA) carda automàtica f; carda de xapons giratoris
(ES) carda automática; carda de chapones giratorios
(FR) carde automatique; carde à chapeaux marchants
(DE) automatische Karde; Wanderdeckelkarde
Carda de funcionament automàtic, que utilitza la combinació de cilindres i superfícies planes.
(EN) automatic configuration [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. PaP; plug and play
(CA) configuració automàtica f
(ES) configuración automática
(EN) automatic control [Enginyeria industrial]
(CA) control automàtic m
(ES) control automático
(FR) commande automatique
Control que funciona sense intervenció humana.
(EN) automatic gain control [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. AGC [sigla]
(CA) CAG [sigla]; control automàtic de guany m
(ES) CAG [sigla]; control automático de ganancia
(EN) automatic hopper [Enginyeria tèxtil]
(CA) carregadora automàtica f
(ES) cargadora automática
(FR) chargeuse automatique
(DE) automatisches Fullkasten
Màquina que s'utilitza per carregar automàticament les matèries tèxtils a una altra màquina del procés tèxtil.
(EN) automatic offset compensation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. autozero
(CA) autozero m
(ES) autocero
(EN) automatic operation [Enginyeria industrial]
sin. normal operating state
(CA) estat normal de funcionament m; funcionament automàtic
(ES) estado normal de funcionamiento; funcionamiento automático
(FR) état normal de fonctionnement; fonctionnement automatique
Estat en què el robot industrial executa sense errors les tasques programades per mitjà del desenvolupament continu del programa.
(EN) automatic priming [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) autoencebament m
(ES) autocebado
(EN) automatic repeat request [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ARQ [sigla]
(CA) ARQ [sigla]; sol·licitud automàtica de retransmissió f
(ES) ARQ [sigla]; solicitud automática de retransmisión
(EN) automatic sequence of trains [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) successió automàtica f
(ES) sucesión automática
(EN) automatic stabiliser [Economia i organització d'empreses]
(CA) estabilitzador automàtic m
(ES) estabilizador automático
(FR) stabilisateur automatique
(EN) automatic terminal information service [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. ATIS [sigla]
(CA) ATIS [sigla]; servei automàtic d'informació de terminal
(ES) ATIS [sigla]; servicio automático de información de terminal
(FR) service automatique d'information de région terminale
Nota: La sigla ATIS prové del terme anglès.
(EN) automatic test equipment [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ATE [sigla]
(CA) ATE [sigla]; equip de test automàtic m
(ES) ATE [sigla]; equipo de test automático