Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) autonomous community tax [Economia i organització d'empreses]
(CA) impost propi m; tribut propi
(ES) impuesto propio; tributo propio
(FR) impôt relevant des Communautés autonomes
(EN) autonomous quality control [Economia i organització d'empreses]
(CA) control autònom de la qualitat m
(ES) control autónomo de calidad
(FR) contrôle autonome de la qualité
(EN) autonomous system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema autònom m
(ES) sistema autónomo
(EN) autonomous system number [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ASN [sigla]
(CA) ASN [sigla]; número de sistema autònom m
(ES) número de sistema autónomo
(EN) autonomous underwater vehicle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. AUV [sigla]
(CA) AUV [sigla]; vehicle submarí autònom m
(ES) AUV [sigla]; vehículo submarino autónomo
(EN) autonomous work team [Economia i organització d'empreses]
sin. autonomous workgroup; work team
(CA) equip de treball m; grup autònom de treball
(ES) equipo de trabajo
(FR) équipe de travail
(EN) autonomous workgroup [Economia i organització d'empreses]
sin. autonomous work team; work team
(CA) equip de treball m; grup autònom de treball
(ES) equipo de trabajo
(FR) équipe de travail
(EN) autonomy [Economia i organització d'empreses]
(CA) autonomia f
(ES) autonomía
(FR) autonomie
(EN) autophasing [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) autofasatge m
(ES) autofasaje
(EN) autorange [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. autoscale
(CA) autoescala f
(ES) autoescala
(EN) autorange [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autoescalat m; canvi automàtic d'escala
(ES) cambio automático de escala
(EN) autoregression [Matemàtiques i estadística]
(CA) autoregressió f
(ES) autorregresión
(FR) autorégression
(EN) autoregressive conditional heterocedasticity [Economia i organització d'empreses]
sin. ARCH [sigla]
(CA) ARCH [sigla]; heterocedasticitat condicional autoregressiva f
(ES) heterocedasticidad condicional autoregresiva
(FR) hétérocédasticité conditionnelle autorégressive
(EN) autoregressive moving average process [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) procés autoregressiu de mitjanes mòbils m
(ES) proceso autorregresivo de medias móviles
(EN) autoregressive process [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) procés autoregressiu m
(ES) proceso autorregresivo
(EN) autoscale [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. autorange
(CA) autoescala f
(ES) autoescala
(EN) autostereogram [Ciències de la visió]
(CA) autoestereograma m
(ES) autoestereograma
Nota: Referit a l'estereograma que es pot veure en relleu sense l'ajut de cap estri.
(EN) autostereoscopic system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema autoestereoscòpic m
(ES) sistema autoestereoscópico
(EN) autotransformer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) autotransformador m
(ES) autotransformador
(EN) autotrigger [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) disparador en mode automàtic m
(ES) disparador en modo automático