Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) axis of coordinates [Matemàtiques i estadística]
(CA) eix de coordenades m
(ES) eje de coordenadas
(FR) axe de coordonées
(EN) axis of depression [Ciències de la Terra]
(CA) eix de depressió m
(ES) eje de depresión
(FR) axe de dépression
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts de pressió atmosfèrica mínima de cada nivell d'una depressió.
(EN) axis of ridge [Ciències de la Terra]
sin. ridge line
(CA) línia de falca anticiclònica f
(ES) línea dorsal
(FR) ligne de crête
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts d'una falca anticiclònica on la curvatura de les isòbares o de les isohipses és màxima.
(EN) axis of trough [Ciències de la Terra]
sin. trough line
(CA) línia de tàlveg f
(ES) eje de la vaguada; línea de vaguada
(FR) ligne de creux; thalweg
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts d'un tàlveg on la curvatura de les isòbares o de les isohipses és màxima.
(EN) axle [Enginyeria mecànica]
sin. shaft; spindle
(CA) eix m
(ES) eje
(FR) essieu
(EN) axle counter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. wheel-counting apparatus
(CA) comptador d'eixos m
(ES) contador de ejes
(EN) axle load [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pes per eix m
(ES) peso por eje
(EN) axonometric perspective [Matemàtiques i estadística]
(CA) perspectiva axonomètrica f
(ES) perspectiva axonométrica
(FR) perspective axonométrique
(EN) axonometry [Matemàtiques i estadística]
(CA) axonometria f
(ES) axonometría
(FR) axonométrie
(EN) azimuth [Matemàtiques i estadística]
(CA) azimut m
(ES) acimut; azimut
(FR) azimut
(EN) azimuth [Energies]
(CA) azimut m
(ES) acimut; azimut
(FR) azimut
Angle horitzontal comprès entre una direcció donada i la direcció nord-sud.
(EN) azimuth [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) azimut m
(ES) azimut
(EN) azimuthal [Matemàtiques i estadística]
(CA) azimutal adj
(ES) acimutal; azimutal
(FR) azimutal
(EN) azimuthal axis [Energies]
(CA) eix azimutal m
(ES) eje acimutal
(FR) axe azimutal
Eix d'un sistema de seguiment solar que permet la rotació del seguidor entre llevant i ponent.
(EN) azimuthal drive [Energies]
(CA) moviment azimutal m
(ES) movimiento acimutal
(FR) mouvement azimutal
Desplaçament d'un dispositiu, habitualment un sistema de seguiment solar, per tal de seguir el moviment aparent del sol de llevant a ponent.
(EN) azimuthal projection [Geomàtica]
sin. zenithal projection
(CA) projecció azimutal f
(ES) proyección acimutal; proyección azimutal f; proyección plana
(FR) projection azimutale f; projection centrale; projection zénithale
(IT) proiezione azimutale ; proiezione zenitale
Projecció en la qual el pla de projecció és tangent a l'esfera en el centre de la projecció.
(EN) azoic dyeing [Enginyeria tèxtil]
(CA) tintura de colorants azoics f
(ES) tintura con colorantes azoicos
(FR) teinture avec colorant azoïque
(DE) Azofärben
Tintura que es realitza amb la impregnació de la fibra o el filament en un bany de pigments insolubles azoics i un desenvolupament posterior del color sobre la fibra o el filament.
(EN) azonal soil [Ciències de la Terra]
(CA) sòl azonal m
(ES) suelo azonal
(FR) sol azonal
(EN) Azotobacter [Ciències de la Terra]
(CA) Azotobacter m
(ES) Azotobacter
(FR) Azotobacter
Bacteri que viu al sòl i l'aigua i que és capaç de fixar nitrogen lliure.