Llistat alfabètic

S'han trobat 1951 resultats.

(EN) atmospheric pressure [Ciències de la Terra]
(CA) pressió atmosfèrica f
(ES) presión atmosférica
(FR) pression atmosphérique
Pressió exercida per l'aire a causa del seu pes.
(EN) atmospheric pressure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pressió atmosfèrica f
(ES) presión atmosférica
(EN) atmospheric pressure [Física]
(CA) pressió atmosfèrica n f
(ES) presión atmosférica
(FR) pression atmosphérique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) atmospheric radiation [Ciències de la Terra]
sin. sky radiation
(CA) radiació atmosfèrica (2) f
(ES) radiación atmosférica
(FR) rayonnement atmosphérique
Radiació emesa per l'atmosfera com a conseqüència de la seva temperatura.
(EN) atmospheric radiation [Energies]
sin. sky radiation
(CA) radiació atmosfèrica (1) f
(ES) radiación atmosférica
(FR) rayonnement atmosphérique
Radiació electromagnètica emesa per l'atmosfera com a conseqüència del seu escalfament.
(EN) atmospheric refraction [Ciències de la Terra]
(CA) refracció atmosfèrica f
(ES) refracción atmosférica
(FR) réfraction atmosphérique
Desviació de la radiació quan travessa l'atmosfera a causa de la variació de l'índex de refracció en capes adjacents de temperatura diferent.
(EN) atmospheric stability [Física]
(CA) estabilitat atmosfèrica n f
(ES) estabilidad atmosférica
(FR) stabilité atmosphérique
(EN) atmospheric tide [Ciències de la Terra]
(CA) marea atmosfèrica f; marea baromètrica
(ES) marea atmosférica
(FR) marée atmosphérique
Variació de la pressió atmosfèrica causada per l'acció gravitacional de la Lluna o l'acció gravitacional i tèrmica del Sol, com a conseqüència de la qual es produeixen diàriament dos màxims i dos mínims de pressió atmosfèrica.
(EN) atmospheric turbulence [Ciències de la Terra]
(CA) turbulència atmosfèrica f
(ES) turbulencia atmosférica
(FR) turbulence atmospherique
Moviment irregular de l'aire a causa de remolins sobreposats al flux general que poden produir irregularitats en el valor dels elements meteorològics locals .
(EN) atmospheric variable [Ciències de la Terra]
(CA) variable atmosfèrica f
(ES) variable atmosférica
(FR) variable atmosphérique
Magnitud física que caracteritza l'estat de l'atmosfera en un lloc i en un moment determinats.
(EN) atmospheric window [Ciències de la Terra]
(CA) finestra atmosfèrica f
(ES) ventana atmosférica
(FR) fenêtre atmosphérique
Regió de l'espectre electromagnètic en la qual l'atmosfera absorbeix poc la radiació.
(EN) atmospheric window [Física]
(CA) finestra atmosfèrica n f; finestra electromagnètica
(ES) ventana atmosférica
(FR) fenêtre atmosphérique
(EN) atmospherical sounding [Ciències de la Terra]
(CA) sondatge atmosfèric m
(ES) sondeo atmosférico
(FR) sondage atmosphérique
Sondatge de l'atmosfera mitjançant instruments transportats amb balons o coets meteorològics.
(EN) atom [Matemàtiques i estadística]
(CA) àtom m
(ES) átomo
(FR) atome
(EN) atom [Física]
(CA) àtom
(ES) átomo
(FR) atome
Cadascun dels corpuscles elèctricament neutres que constitueixen un element químic.
(EN) atomic [Matemàtiques i estadística]
(CA) atòmic -a adj
(ES) atómico
(FR) atomique
(EN) atomic force microscope [Física]
sin. AFM; scanning force microscope; SFM
(CA) AFM; microscopi de forces atòmiques
(ES) AFM; microscopio de fuerza atómica
(FR) AFM; microscope à force atomique
Microscopi basat en la interacció de forces entre els àtoms de la superfície d'una mostra i els d'una punta molt esmolada en voladís que n'escombra la superfície.
(EN) atomic formula [Matemàtiques i estadística]
(CA) fórmula atòmica f
(ES) fórmula atómica
(EN) atomic mass [Física]
sin. atomic weight; relative atomic mass
(CA) massa atòmica n f; massa atòmica relativa; pes atòmic
(ES) masa atómica; masa atómica relativa; peso atómico
(FR) masse atomique; poids atomique
(EN) atomic mass of a nuclide [Física]
(CA) massa atòmica d'un núclid n f
(ES) masa atómica de un nucleido
(FR) masse atomique d'un nucléide; masse atomique d'un nuclide