Llistat alfabètic

S'han trobat 1017 resultats.

(FR) A [Ciències de la Terra]
(CA) A; anticicló m
(ES) A; anticiclón
(EN) H
Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
(FR) A [Energies]
sin. ampère
(CA) A m; ampere
(ES) A; ampere
(EN) A; ampere
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(FR) à coût des facteurs [Economia i organització d'empreses]
(CA) a cost de factors loc
(ES) a coste de factores
(EN) factor costing
(FR) à l'ordre [Economia i organització d'empreses]
(CA) a l'ordre de loc
(ES) a la orden de
(EN) to the order of
(FR) à la baisse [Economia i organització d'empreses]
(CA) posició baixista f
(ES) posición bajista
(EN) bearish
(FR) à la hausse [Economia i organització d'empreses]
(CA) figura del toro; posició alcista f
(ES) alcista; figura del toro
(EN) bull
(FR) à prix de marché [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preu de mercat loc; ATM [sigla]
(ES) a precio de mercado
(EN) at the money; front-running
(FR) à prix de marché [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preus de mercat loc
(ES) a precios de mercado
(EN) market pricing
(FR) à quatre dimensions [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadridimensional adj
(ES) cuatridimensional
(EN) four-dimensional
(FR) à voix haute [Economia i organització d'empreses]
(CA) en veu alta loc
(ES) en voz alta
(EN) open outcry
(FR) abaca [Enginyeria tèxtil]
sin. chanvre de Manille
(CA) abacà m; cànem de Manila
(ES) abacá; cáñamo de Manila
(EN) abaca; Manila hemp
(DE) Manilafaser
Fibra vegetal lleugera, elàstica i resistent que procedeix del pecíol de les fulles de Musa textilis i que s'utilitza, principalment, en la fabricació de cordes i de cables marítims.
(FR) abandon [Economia i organització d'empreses]
(CA) abandonament m
(ES) abandono
(EN) abandonment
(FR) abaque [Matemàtiques i estadística]
(CA) àbac m
(ES) ábaco
(EN) abacus
Instrument, llibre, taula, quadre sinòptic, etc. que permet entendre, exercitar o representar quantitats, operacions, gràfics, etc.
(FR) abaque d'ensoleillement [Energies]
(CA) carta solar f
(ES) carta solar
(EN) sun path chart
Representació gràfica que indica la posició del sol a cada hora del dia segons l'estació de l'any en la qual pot dibuixar-se el perfil dels obstacles que produiran ombres en algun moment del dia.
(FR) abaque d'ensoleillement cylindrique [Energies]
(CA) carta solar cilíndrica f
(ES) carta solar cilíndrica
(EN) cylindrical sun path chart
Carta solar que resulta de projectar el recorregut aparent del sol sobre un cilindre, l'eix del qual passa pel punt d'observació i pel seu zenit.
(FR) abaque d'ensoleillement de Fisher-Mattioni [Energies]
(CA) carta solar de Fisher-Mattioni f
(ES) carta solar de Fisher-Mattioni
(EN) Fisher-Mattioni sun path chart
Carta solar que representa el recorregut aparent del sol sobre el pla de l'horitzó i en la qual es representen els azimuts del sol i altures solars de cada hora.
(FR) abaque d'ensoleillement gnomonique [Energies]
(CA) carta solar gnomònica f
(ES) carta solar gnomónica
(EN) gnomonic sun path chart
Carta solar que resulta de projectar el recorregut aparent del sol sobre el pla tangent a la volta celeste en el zenit de l'observador des d'un punt d'observació situat al centre de la volta celeste.
(FR) abaque d'ensoleillement stéréographique [Energies]
(CA) carta solar estereogràfica f
(ES) carta solar estereográfica
(EN) stereographic sun path chart
Carta solar que resulta de projectar el recorregut aparent del sol sobre el pla de l'horitzó des d'un punt d'observació oposat al zenit.
(FR) abattements fiscaux [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa fiscal f
(ES) gasto fiscal
(EN) tax expenses
(FR) abdication [Economia i organització d'empreses]
(CA) abdicació f
(ES) abdicación
(EN) waiver