Llistat alfabètic

S'han trobat 1295 resultats.

(FR) A [Ciències de la Terra]
(CA) A; anticicló m
(ES) A; anticiclón
(EN) H
Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
(FR) A [Energies]
sin. ampère
(CA) A m; ampere
(ES) A; ampere
(EN) A; ampere
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(FR) Ã… [Energies]
sin. angström
(CA) àngstrom; Ã… m
(ES) ángstrom; Ã…
(EN) angström; Ã…
Unitat de mesura de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica en el SI que equival a 0,0000000001 metres.
(FR) à coût des facteurs [Economia i organització d'empreses]
(CA) a cost de factors loc
(ES) a coste de factores
(EN) factor costing
Dit del mètode utilitzat per a determinar la renda nacional d'un país, per mitjà del càlcul
de la producció total en funció del cost dels factors utilitzats.

Font de la fitxa: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana. Diccionari d'economia i gestió
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. Col·lecció "Ciència i Tecnologia".
(FR) à l'ordre [Economia i organització d'empreses]
(CA) a l'ordre de loc
(ES) a la orden de
(EN) to the order of
Dit de la clàusula que apareix en un títol valor segons la qual una persona física o jurídica pot
transmetre la seva propietat a una altra per endós del document, i així successivament.

Font de la fitxa: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana. Diccionari d'economia i gestió
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. Col·lecció "Ciència i Tecnologia".
(FR) à la baisse [Economia i organització d'empreses]
(CA) posició baixista f
(ES) posición bajista
(EN) bearish
(FR) à la hausse [Economia i organització d'empreses]
(CA) figura del toro; posició alcista f
(ES) alcista; figura del toro
(EN) bull
(FR) à prix de marché [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preu de mercat loc; ATM [sigla]
(ES) a precio de mercado
(EN) at the money; front-running
(FR) à prix de marché [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preus de mercat loc
(ES) a precios de mercado
(EN) market pricing
Dit del mètode utilitzat per a determinar el producte nacional brut d'un país, per mitjà
del càlcul de la producció total en funció dels preus dels béns i serveis en el mercat.
(FR) à quatre dimensions [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadridimensional adj
(ES) cuatridimensional
(EN) four-dimensional
(FR) à voix haute [Economia i organització d'empreses]
(CA) en veu alta loc
(ES) en voz alta
(EN) open outcry
(FR) ab- [Física]
(CA) ab-
(ES) ab-
(EN) ab-
Forma prefixada que s'adjunta al nom d'algunes unitats elèctriques del sistema internacional d'unitats per a designar les unitats elèctriques corresponents en el sistema cegesimal electromagnètic.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) abaca [Enginyeria tèxtil]
sin. chanvre de Manille
(CA) abacà m; cànem de Manila
(ES) abacá; cáñamo de Manila
(EN) abaca; Manila hemp
(DE) Manilafaser
Fibra vegetal lleugera, elàstica i resistent que procedeix del pecíol de les fulles de Musa textilis i que s'utilitza, principalment, en la fabricació de cordes i de cables marítims.
(FR) abampère [Física]
sin. biot
(CA) abampere; biot
(ES) abampere; abamperio; biot
(EN) abampere; biot
aA [abampere]; Bi [biot]
Unitat de mesura d'intensitat de corrent elèctric en el sistema cegesimal electromagnètic, equivalent a 10 amperes.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) abandon [Economia i organització d'empreses]
(CA) abandonament m
(ES) abandono
(EN) abandonment
Renúncia que poden exercir els particulars als drets que la llei els atorga, quan no estigui compromès l'interès públic ni es perjudiquin els drets de tercers aliens al renunciant. La renúncia ha de fer-se de manera clara i inequívoca, sense cap tipus de condicionant. També pot referir-se a la renúncia a la propietat de béns, que implica la pèrdua de la seva possessió.
(FR) abaque [Matemàtiques i estadística]
(CA) àbac m
(ES) ábaco
(EN) abacus
Instrument, llibre, taula, quadre sinòptic, etc. que permet entendre, exercitar o representar quantitats, operacions, gràfics, etc.
(FR) abaque d'ensoleillement [Energies]
(CA) carta solar f
(ES) carta solar
(EN) sun path chart
Representació gràfica que indica la posició del sol a cada hora del dia segons l'estació de l'any en la qual pot dibuixar-se el perfil dels obstacles que produiran ombres en algun moment del dia.
(FR) abaque d'ensoleillement cylindrique [Energies]
(CA) carta solar cilíndrica f
(ES) carta solar cilíndrica
(EN) cylindrical sun path chart
Carta solar que resulta de projectar el recorregut aparent del sol sobre un cilindre, l'eix del qual passa pel punt d'observació i pel seu zenit.
(FR) abaque d'ensoleillement de Fisher-Mattioni [Energies]
(CA) carta solar de Fisher-Mattioni f
(ES) carta solar de Fisher-Mattioni
(EN) Fisher-Mattioni sun path chart
Carta solar que representa el recorregut aparent del sol sobre el pla de l'horitzó i en la qual es representen els azimuts del sol i altures solars de cada hora.
(FR) abaque d'ensoleillement gnomonique [Energies]
(CA) carta solar gnomònica f
(ES) carta solar gnomónica
(EN) gnomonic sun path chart
Carta solar que resulta de projectar el recorregut aparent del sol sobre el pla tangent a la volta celeste en el zenit de l'observador des d'un punt d'observació situat al centre de la volta celeste.