Llistat alfabètic

S'han trobat 1295 resultats.

(FR) abscisse [Matemàtiques i estadística]
(CA) abscissa f
(ES) abscisa
(EN) abscissa
(FR) abscisse f [Geomàtica]
(CA) abscissa f
(ES) abscisa f
(EN) easting
(IT) ascissa
Coordenada rectangular d'un punt al llarg de l'eix la direcció del qual és igual a la dels paral·lels.
(FR) abscisse arbitraire f [Geomàtica]
(CA) abscissa arbitrària f
(ES) abscisa arbitraria f
(EN) arbitrary abscissa
(IT) ascissa arbitraria
Valor constant afegit a les coordenades planimètriques d'X a fi d'eliminar els valors negatius del fus.
(FR) absentéisme [Economia i organització d'empreses]
(CA) absentisme m
(ES) absentismo
(EN) absenteeism
Situació d'abandonament o absència del lloc de treball, tant si és justificada com si no, i es considera especialment si és injustificada i més o menys repetida. En el cas dels directius, és la falta d'interès respecte a la gestió i els resultats de l'empresa. És un fenomen lligat a les polítiques de personal d'una organització i que il·lustra, entre altres indicadors, la qualitat de l'entorn laboral. S'analitza en funció de les seves causes: malaltia, accident, absència injustificada, etc. Es pot calcular per treballador, per grup operatiu o per categoria professional.
(FR) absolu [Matemàtiques i estadística]
(CA) absolut -a adj
(ES) absoluto
(EN) absolute
(FR) absolument [Matemàtiques i estadística]
(CA) absolutament adv
(ES) absolutamente
(EN) absolutely
(FR) absorbant [Matemàtiques i estadística]
(CA) absorbent adj
(ES) absorbente
(EN) absorbing
(FR) absorbant [Energies]
(CA) absorbent m
(ES) absorbente
(EN) absorbant; absorbent
Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.
(FR) absorbant [Energies]
sin. absorptif
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(ES) absorbente; absortivo
(EN) absorbent; absorptive
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(FR) absorbant [Física]
(CA) absorbent
(ES) absorbente
(EN) absorbent
Dit d'un material que presenta absorció.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorbat [Energies]
(CA) absorbat m
(ES) absorbato
(EN) absorbate
Substància absorbida per l'absorbent.
(FR) absorbeur [Energies]
(CA) absorbidor m
(ES) absorbedor; placa absorbente
(EN) absorber; absorber plate
Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.
(FR) absorbeur de neutrons [Física]
(CA) absorbent de neutrons
(ES) absorbente de neutrones
(EN) neutron absorber
Substància capaç de capturar neutrons sense generar-ne d'altres, que s'utilitza per a controlar la potència d'un reactor nuclear i com a material de protecció contra fonts de neutrons.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorbeur de sandwich [Energies]
(CA) absorbidor de sandvitx m
(ES) absorbedor de sandwich
(EN) sandwich absorber
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dues planxes planes, amb relleu o sense, entre les quals circula el termòfor.
(FR) absorbeur de serpentin [Energies]
(CA) absorbidor de serpentí m
(ES) absorbedor de serpentín
(EN) pipe coil absorber; serpentine absorber
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per un sol tub en forma de serpentí, per on circula el termòfor, soldat a una planxa metàl·lica.
(FR) absorbeur noir [Energies]
(CA) absorbidor negre m
(ES) absorbedor negro
(EN) black absorber
Superfície ideal que absorbeix tota l'energia radiant, de qualsevol longitud d'ona, que hi incideix.
(FR) absorbeur ouvert [Energies]
(CA) absorbidor obert m
(ES) absorbedor abierto
(EN) open flow absorber
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per una xapa metàl·lica ondulada per damunt de la qual circula el termòfor.
(FR) absorbeur réticulé [Energies]
(CA) absorbidor de graella m
(ES) absorbedor de parrilla; absorbedor de retícula
(EN) grid absorber
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dos col·lectors paral·lels per on circula el termòfor, units perpendicularment a una graella de tubs menors als quals, generalment, van soldades unes aletes per augmentar la superfície d'absorció.
(FR) absorbeur sélectif [Energies]
(CA) absorbidor selectiu m
(ES) absorbedor selectivo
(EN) selective absorber
Absorbidor que només absorbeix una part determinada de l'espectre de la radiació que hi incideix.
(FR) absorptance [Ciències de la Terra]
(CA) absorbància f
(ES) absorbancia; absortancia
(EN) absorptance; absorption factor
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.