Llistat alfabètic

S'han trobat 1295 resultats.

(FR) absorptance [Física]
sin. facteur d'absorption
(CA) absortància; factor d'absorció
(ES) absortancia; factor de absorción
(EN) absorptance; absorption factor
Quocient entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant total que hi incideix.
(FR) absorptance directionnelle [Energies]
(CA) absorbància direccional f
(ES) absorbancia direccional
(EN) directional absorptance
Absorbància on l'energia radiant incident procedeix d'una direcció determinada.
(FR) absorptance hémisphérique [Energies]
(CA) absorbància hemisfèrica f
(ES) absorbancia hemisférica
(EN) hemispherical absorptance
Absorbància on l'energia radiant incident procedeix de totes les direccions compreses en un angle sòlid de 2 PI estereoradiants.
(FR) absorptance linéique [Ciències de la Terra]
sin. coefficient d'absorption
(CA) coeficient d'absorció m
(ES) coeficiente de absorción
(EN) absorption coefficient; linear absorptance
Absorbància que correspon a la unitat de longitud del medi travessat.
(FR) absorptif [Energies]
sin. absorbant
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(ES) absorbente; absortivo
(EN) absorbent; absorptive
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(FR) absorption [Ciències de la Terra]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) absorption
(FR) absorption [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) takeover
Adquisició d'una empresa per part d'una altra. Difereix de la fusió en el fet que en aquesta se suposa un cert acord i igualtat entre les parts, mentre que en l'absorció, per contra, l'empresa absorbent exerceix un paper hegemònic. Una forma habitual de procedir a una absorció és per mitjà d'una oferta pública d'adquisició, feta pel comprador als accionistes de l'empresa a absorbir.
(FR) absorption [Energies]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) absorption
Fenomen de transformació de l'energia radiant incident en un cos en un altre tipus d'energia per mitjà de la interacció amb la matèria.
(FR) absorption [Física]
(CA) absorció
(ES) absorción
(EN) absorption
Procés d'acumulació d'una substància present en una fase en el si d'una altra fase per difusió de matèria a través de la interfície que separa ambdues fases.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption [Física]
(CA) absorció
(ES) absorción
(EN) absorption
Procés d'acumulació d'una substància present en una fase en el si d'una altra fase per difusió de matèria a través de la interfície que separa ambdues fases.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption acoustique [Física]
(CA) absorció acústica
(ES) absorción acústica
(EN) acoustic absorption; sound absorption
Absorció de les ones acústiques quan travessen un medi.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption atmosphérique [Ciències de la Terra]
(CA) absorció atmosfèrica f
(ES) absorción atmosférica
(EN) atmospheric absorption
Fenomen de transformació de la radiació, que incideix sobre els constituents de l'atmosfera, en un altre tipus d'energia.
(FR) absorption avec production de paires [Física]
(CA) absorció per producció de parells
(ES) absorción por producción de pares
(EN) pair production absorption
Absorció de fotons en el procés de producció de parells.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption de chaleur [Física]
(CA) absorció de calor
(ES) absorción de calor
(EN) heat absorption
Absorció d'energia en forma de calor.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption de Compton [Física]
(CA) absorció de Compton
(ES) absorción de Compton
(EN) Compton absorption
Absorció d'una part de l'energia d'un fotó per efecte Compton.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption par résonance [Física]
(CA) absorció per ressonància
(ES) absorción por resonancia
(EN) resonance absorption
Absorció molt elevada que es produeix per a determinats valors de l'energia d'una partícula o de radiació electromagnètica que incideix en un medi material.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption photoélectrique [Física]
(CA) absorció fotoelèctrica
(ES) absorción fotoeléctrica
(EN) photoelectric absorption
Absorció de fotons per efecte fotoelèctric.

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(FR) absorption sélective [Ciències de la Terra]
(CA) absorció selectiva f
(ES) absorción selectiva
(EN) selective absorption
Absorció atmosfèrica experimentada només en unes longituds d'ona determinades.
(FR) absorption sélective [Energies]
(CA) absorció selectiva f
(ES) absorción selectiva
(EN) selective absorption
Absorció que només es produeix en una part determinada de l'espectre de la radiació.
(FR) absorption sélective [Física]
(CA) absorció selectiva
(ES) absorción selectiva
(EN) selective absorption
Absorció molt elevada que es produeix per a determinats valors de l'energia d'una partícula o de radiació electromagnètica que incideix en un medi material.