Llistat alfabètic

S'han trobat 1292 resultats.

(FR) accumulateur électrique [Energies]
(CA) acumulador elèctric m
(ES) acumulador eléctrico
(EN) electric accumulator
Aparell que emmagatzema energia elèctrica per poder utilitzar-la posteriorment.
(FR) accumulateur électrique [Física]
(CA) acumulador elèctric
(ES) acumulador eléctrico
(EN) electric accumulator
Acumulador que emmagatzema energia elèctrica per a poder-la utilitzar posteriorment.
(FR) accumulateur thermique [Energies]
(CA) acumulador de calor m
(ES) acumulador de calor
(EN) heat accumulator
Aparell que emmagatzema energia tèrmica per poder utilitzar-la posteriorment.
(FR) accumulation [Ciències de la Terra]
(CA) acumulació f
(ES) acumulación
(EN) accumulation
(FR) accumulation de capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) acumulació de capital f
(ES) acumulación de capital
(EN) accumulation of capital
Segons la teoria marxista, creació de capital mitjançant la incorporació de la plusvàlua per part dels empresaris.
(FR) accumulation de ressources humaines [Economia i organització d'empreses]
(CA) acumulació de capital humà f
(ES) acumulación de capital humano
(EN) human resources accumulation
Conjunt de despeses en educació i salut en un país o regió, amb el mateix efecte sobre el creixement que la inversió en capital tangible, motiu pel qual es defineixen com a inversions en capital humà, i la seva acumulació resulta fonamental per al procés de desenvolupament econòmic. D'aquesta manera, les despeses en educació i salut han estat considerades tradicionalment com a consum i no com a inversió.
(FR) achat [Economia i organització d'empreses]
(CA) compra f
(ES) compra
(EN) buying; purchase
(FR) achat anticipé de devises [Economia i organització d'empreses]
(CA) forward de divises m
(ES) forward de divisas
(EN) forward currency purchase
(FR) acheminement [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. routage
(CA) encaminament m
(ES) direccionamiento
(EN) routing
Determinació del trajecte que ha de seguir un paquet dins d'una xarxa de commutació de paquets per a arribar a la seva destinació.
(FR) acheteur [Economia i organització d'empreses]
(CA) comprador -a m i f
(ES) comprador
(EN) buyer
(FR) achromatique [Física]
(CA) acromàtic -a
(ES) acromático
(EN) achromatic
Dit d'un sistema òptic en què s'ha corregit l'aberració cromàtica.
(FR) acide [Ciències de la Terra]
(CA) àcid -a adj
(ES) ácido
(EN) acid
(FR) acide fulvique [Ciències de la Terra]
(CA) àcid fúlvic m
(ES) ácido fúlvico
(EN) fulvic acid
(FR) acide humique [Ciències de la Terra]
(CA) àcid húmic m
(ES) ácido húmico
(EN) humic acid
(FR) acide hymatomélanique [Ciències de la Terra]
(CA) àcid hematomelànic m
(ES) ácido himatomelánico
(EN) hymatomelanic acid
(FR) acidification [Ciències de la Terra]
(CA) acidificació f
(ES) acidificación
(EN) acidification
Augment de la concentració d'ions hidrogen a les solucions del sòl.
Nota: L'acidificació s'inicia per una descalcificació i pot ser deguda al diòxid de carboni de l'aigua de pluja, a l'humus de descomposició lenta, a determinats adobs, al rentat de bases, etc.
(FR) acidité [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa f; aciditat
(ES) acidez
(EN) acidity
Indicació quantitativa de les propietats àcides.
(FR) acidité active [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa activa f
(ES) acidez activa
(EN) active acidity
(FR) acidité d'échange [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa intercanviable f
(ES) acidez intercambiable
(EN) exchange acidity
(FR) acidité libre [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa lliure; acidesa valorable f
(ES) acidez libre
(EN) free acidity