Llistat alfabètic

S'han trobat 1295 resultats.

(FR) accumulateur de chaleur [Energies]
(CA) acumulador de calor m
(ES) acumulador de calor
(EN) heat-storage medium
Massa sòlida o líquida, generalment de calor específica elevada, capaç de ser escalfada i d'emmagatzemar la calor rebuda en forma de calor latent o de calor sensible per cedir-la posteriorment a altres cossos.
Nota: Si l'acumulador de calor emmagatzema calor latent ha de tenir una temperatura de fusió que es trobi dins el rang de temperatures del sistema de producció de calor, si emmagatzema calor sensible, ha de tenir una calor específica elevada.
(FR) accumulateur électrique [Energies]
(CA) acumulador elèctric m
(ES) acumulador eléctrico
(EN) electric accumulator
Aparell que emmagatzema energia elèctrica per poder utilitzar-la posteriorment.
(FR) accumulateur électrique [Física]
(CA) acumulador elèctric
(ES) acumulador eléctrico
(EN) electric accumulator
Acumulador que emmagatzema energia elèctrica per a poder-la utilitzar posteriorment.
(FR) accumulateur thermique [Energies]
(CA) acumulador de calor m
(ES) acumulador de calor
(EN) heat accumulator
Aparell que emmagatzema energia tèrmica per poder utilitzar-la posteriorment.
(FR) accumulation [Ciències de la Terra]
(CA) acumulació f
(ES) acumulación
(EN) accumulation
(FR) accumulation de capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) acumulació de capital f
(ES) acumulación de capital
(EN) accumulation of capital
Segons la teoria marxista, creació de capital mitjançant la incorporació de la plusvàlua per part dels empresaris.
(FR) accumulation de ressources humaines [Economia i organització d'empreses]
(CA) acumulació de capital humà f
(ES) acumulación de capital humano
(EN) human resources accumulation
Conjunt de despeses en educació i salut en un país o regió, amb el mateix efecte sobre el creixement que la inversió en capital tangible, motiu pel qual es defineixen com a inversions en capital humà, i la seva acumulació resulta fonamental per al procés de desenvolupament econòmic. D'aquesta manera, les despeses en educació i salut han estat considerades tradicionalment com a consum i no com a inversió.
(FR) achat [Economia i organització d'empreses]
(CA) compra f
(ES) compra
(EN) buying; purchase
(FR) achat anticipé de devises [Economia i organització d'empreses]
(CA) forward de divises m
(ES) forward de divisas
(EN) forward currency purchase
(FR) acheminement [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. routage
(CA) encaminament m
(ES) direccionamiento
(EN) routing
Determinació del trajecte que ha de seguir un paquet dins d'una xarxa de commutació de paquets per a arribar a la seva destinació.
(FR) acheteur [Economia i organització d'empreses]
(CA) comprador -a m i f
(ES) comprador
(EN) buyer
(FR) achromatique [Física]
(CA) acromàtic -a
(ES) acromático
(EN) achromatic
Dit d'un sistema òptic en què s'ha corregit l'aberració cromàtica.
(FR) acide [Ciències de la Terra]
(CA) àcid -a adj
(ES) ácido
(EN) acid
(FR) acide fulvique [Ciències de la Terra]
(CA) àcid fúlvic m
(ES) ácido fúlvico
(EN) fulvic acid
(FR) acide humique [Ciències de la Terra]
(CA) àcid húmic m
(ES) ácido húmico
(EN) humic acid
(FR) acide hymatomélanique [Ciències de la Terra]
(CA) àcid hematomelànic m
(ES) ácido himatomelánico
(EN) hymatomelanic acid
(FR) acidification [Ciències de la Terra]
(CA) acidificació f
(ES) acidificación
(EN) acidification
Augment de la concentració d'ions hidrogen a les solucions del sòl.
Nota: L'acidificació s'inicia per una descalcificació i pot ser deguda al diòxid de carboni de l'aigua de pluja, a l'humus de descomposició lenta, a determinats adobs, al rentat de bases, etc.
(FR) acidité [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa f; aciditat
(ES) acidez
(EN) acidity
Indicació quantitativa de les propietats àcides.
(FR) acidité active [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa activa f
(ES) acidez activa
(EN) active acidity
(FR) acidité d'échange [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa intercanviable f
(ES) acidez intercambiable
(EN) exchange acidity