Llistat alfabètic

S'han trobat 1227 resultats.

(CA) back office [Economia i organització d'empreses]
sin. oficina de suport f
(ES) oficina de soporte
(EN) back office
(FR) post-marché
(CA) back-up [Economia i organització d'empreses]
sin. instrument de suport creditici m
(ES) instrumento de soporte crediticio
(EN) back-up
(FR) crédit de sécurité confirmé
(CA) backcasting [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. mètode de planificació inversa
(ES) backcasting; método de planificación inversa
(EN) backcasting
(CA) backtracking [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. tornada enrere f
(ES) búsqueda con retroceso; retorno hacia atrás
(EN) backtracking
(FR) backtracking; exploration à l'envers; retour arrière
Tècnica de programació en la qual es manté un enregistrament de les decisions preses per poder tornar enrera, si no es pot arribar a la situació de destinació prevista, i provar-ho de nou amb noves decisions, i d'aquesta manera explorar totes les possibilitats de forma sistemàtica.
(CA) backwardation f [Economia i organització d'empreses]
(ES) backwardation; descuento por aplazamiento
(EN) backwardation
(FR) dépot
Situació de mercat en la qual el preu actual spot és més gran que el preu a termini (forward) o que un preu actual a futur. També es produeix quan el preu d'una cotització propera és més gran que una altra més allunyada sobre un mateix contracte.
(CA) bacteri m [Ciències de la Terra]
(ES) bacteria
(EN) bacterium
(FR) bactérie
Nom amb què habitualment es designa qualsevol dels representants de l'actual classe dels bacteris o esquizomicets.
(CA) bacteri m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bacteria
Microorganisme unicel·lular que pot viure a les aigües dolces o marines, a les substàncies orgàniques, en els terrenys, en matèries orgàniques en putrefacció, etc. Hi ha espècies que alteren la pedra, la fusta i altres materials.
(CA) bacteri aerobi m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) bacteria aerobia
(CA) bacteri anaerobi m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) bacteria anaerobia
(CA) bacteri nodular m [Ciències de la Terra]
(ES) bacteria nodular
(EN) nodule bacterium
(FR) bactérie des nodosités
(CA) bactericida adj [Ciències de la Terra]
(ES) bactericida
(EN) bactericidal
(FR) bactéricide
Qualsevol agent químic o físic que pot causar la mort als bacteris.
(CA) bactericida m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bactericida
Agent químic o físic que pot causar la mort o inactivitat dels bacteris.
(CA) bacteriòfag m [Ciències de la Terra]
(ES) bacteriófago
(EN) bacteriophage
(FR) bactériophage
Virus paràsit específic de bacteris als quals causa la lisi en multiplicar-se en llur citoplasma.
(CA) bàcul m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) báculo
(CA) badia f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bahía f
(EN) bay
(CA) badia d'equilibri f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bahía de equilibrio f
(EN) equilibrium bay
(CA) badland m [Ciències de la Terra]
(ES) badland
(EN) badland
(FR) badland
Forma de relleu de les roques argiloses deguda a l'encaixament d'una xarxa de barrancs estrets, profunds i propers, separats per crestes més o menys agudes.
(CA) badlands m pl [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) badlands
(EN) badlands
(CA) baf m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) vaho
Atmosfera viciada d'un local que ha estat molt de temps tancat amb persones dins.
(CA) baf m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) vaho