Llistat alfabètic

S'han trobat 1056 resultats.

(CA) bafle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. caixa acústica f
(ES) bafle; caja acústica
(EN) acoustic enclosure; baffle
(CA) bagant m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) atajadero
(EN) gate
(CA) baix m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bajo
(EN) shoal
(CA) baixa [Ciències de la Terra]
sin. cicló; depressió atmosfèrica f
(ES) B; baja; ciclón; depresión atmosférica
(EN) atmospheric depression; cyclone
(FR) B; cyclone; dépression atmosphèrique
Zona de l'atmosfera en la qual la pressió atmosfèrica és més baixa que en les zones del seu voltant al mateix nivell.
(CA) baixa freqüència f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) baja frecuencia
(EN) low frequency
(CA) baixa tensió f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. BT [sigla]
(ES) baja tensión; BT [sigla]
(CA) baixa visió f [Ciències de la visió]
(ES) baja visión
(EN) low vision
(CA) baixada f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) bajada; descarga
(EN) download
(CA) baixada d'antena f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) bajada de antena
(EN) feedline
(CA) baixada de càrregues f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. descens de càrregues
(ES) descenso de cargas
(CA) baixamar m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bajamar
(EN) low tide
(CA) baixamar viva equinoccial f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bajamar viva equinoccial
(EN) lowest low tide
(CA) baixant m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bajante
(EN) drainpipe
(CA) baixant m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bajante
(EN) vent
(CA) baixant m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bajante
(CA) baixar v tr [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) bajar; descargar
(EN) download, to
(CA) bala f [Enginyeria tèxtil]
(ES) bala
(EN) bale
(FR) balle
(DE) Ballen
Fardell d'una mercaderia premsada i lligada amb fleixos o filferros, que sol prendre una forma prismàtico-rectangular.
(CA) bala [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) bala
(EN) bale
(CA) balanç ambiental [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) balance ambiental
(EN) environmental balance
(CA) balanç de materials m [Economia i organització d'empreses]
(ES) balance de materiales
(EN) material balance
(FR) bilan matières
Esquema que il·lustra de manera gràfica les tres funcions econòmiques del sistema natural (subministrament d'inputs, assimilació de residus i provisió de serveis recreatius), i que serveix de base per a una comptabilitat en termes físics del medi ambient i dels fluxos de serveis que proporciona.