Llistat alfabètic

S'han trobat 1228 resultats.

(CA) balanç m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance
(CA) balanç m [Economia i organització d'empreses]
sin. balanç de situació
(ES) balance; balance de situación
(EN) balance sheet
(FR) bilan
(CA) balanç m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) balance
(EN) balance
(CA) balanç ambiental [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) balance ambiental
(EN) environmental balance
(CA) balanç d'energia m [Enginyeria mecànica]
sin. balanç energètic
(ES) balance de energía
(EN) energy balance
(CA) balanç d'entropia m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance de entropía
(CA) balanç d'humitat m [Ciències de la Terra]
(ES) balance de humedad
(EN) moisture balance
(FR) bilan d'humidité
(CA) balanç de càrrega m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) balance de carga
(EN) load balancing
(CA) balanç de la radiació m [Energies]
(ES) balance de radiación
(EN) radiation balance
(FR) bilan radiatif
Expressió numèrica, corresponent a la suma dels fluxos amb signe positiu i negatiu, de tots els intercanvis de radiació que es produeixen a la superfície d'un receptor determinat o a un nivell fix.
(CA) balanç de massa m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) balance de masa
(CA) balanç de massa m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balance de masa
(EN) mass balance
(CA) balanç de matèria m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance de matèria
(EN) mass balance; materials balance
(FR) rapport de masse initiale/finale
(CA) balanç de materials m [Economia i organització d'empreses]
(ES) balance de materiales
(EN) material balance
(FR) bilan matières
Esquema que il·lustra de manera gràfica les tres funcions econòmiques del sistema natural (subministrament d'inputs, assimilació de residus i provisió de serveis recreatius), i que serveix de base per a una comptabilitat en termes físics del medi ambient i dels fluxos de serveis que proporciona.
(CA) balanç de radiació m [Ciències de la Terra]
(ES) balance radiativo
(EN) net radiation; radiation balance
(FR) bilan du rayonnement; bilan radiatif
Diferència entre la radiació que arriba en sentit descendent a una superfície plana i la radiació que ascendeix a partir d'aquesta superfície.
(CA) balanç de radiació d'ona curta m [Energies]
(ES) balance de radiación de onda corta
(EN) shortware radiation balance
(FR) bilan radiatif des longueurs d'onde courte
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació solar incident sobre la superfície terrestre i la radiació reflectida.
(CA) balanç de radiació d'ona llarga f [Energies]
sin. radiació efectiva
(ES) radiación efectiva
(EN) effective radiation
(FR) rayonnement effectif
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació terrestre i la radiació contrària.
(CA) balanç de radiació de la superfície terrestre m [Energies]
(ES) balance de radiación de la superficie terrestre
(EN) earth surface radiation balance
(FR) bilan radiatif de la surface terrestre
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació global absorbida pel sòl i la radiació emesa per la superfície terrestre.
(CA) balanç de sals m [Ciències de la Terra]
(ES) balance de sales
(EN) salt balance
(FR) bilan de sels
(CA) balanç de sediments m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balance de sedimentos
(EN) sediment balance
(CA) balanç de situació [Economia i organització d'empreses]
sin. balanç m
(ES) balance; balance de situación
(EN) balance sheet
(FR) bilan