Llistat alfabètic

S'han trobat 1219 resultats.

(CA) balança de pagaments f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de pagos
(EN) balance of payments; balance of payments account
(FR) balance des paiements
Instrument comptable que recull les transaccions realitzades entre un país i la resta del món durant un any. Es compon de diverses subbalances: a) balança comercial (importacions i exportacions de mercaderies); b) balança de serveis (transports, assegurances, turisme, renda d'inversions, royalties, etc.), c) balança de transferències corrents (remeses d'immigrants, donacions, etc.) -totes tres s'agrupen en la balança per compte corrent-, d) balança de capital a llarg termini (inversions i préstecs privats o públics) -constitueix la balança de capital pròpiament dita -i e) balança de capital a curt termini (moviments monetaris i compensatoris); finalment, el tancament de la balança de pagaments reflectirà un excedent o una insuficiència de divises, que es recull en el compte reserves de divises.
(CA) balança de rendes f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de rentas
(EN) income balance
(FR) balance des revenus
Component de la balança per compte corrent que recull les entrades i sortides d'un país en concepte de rendiments d'inversions públiques i privades.
(CA) balança de Roberval n f [Física]
(ES) balanza de Roberval
(EN) Roberval balance
(FR) balance de Roberval
Balança de braços iguals en la qual els plats, en lloc de penjar dels extrems del canastró, reposen sobre dues tiges per damunt seu, la qual cosa facilita la manipulació de pesos i objectes.
(CA) balança de serveis f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de servicios
(EN) balance of invisible trade; balance of services
(FR) balance des servicies
Component de la balança per compte corrent que registra les exportacions i importacions de serveis, com transports, assegurances, turisme, royalties, etc.
(CA) balança de torsió n f [Física]
(ES) balanza de torsión
(EN) torsion balance
(FR) balance de torsion
Balança utilitzada per a mesurar forces mitjançant la igualació amb el parell de forces que apareix en un fil, un sistema de molles o una cinta metàl·lica sotmesa a torsió.
(CA) balança de transferències corrents f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de transferencias de corrientes
(EN) balance of current transfers
(FR) balance des virements courants
Component de la balança per compte corrent que registra els moviments monetaris internacionals sense contrapartida (remeses d'immigrants, donacions, etc.). Abans de l'adaptació al cinquè manual de la metodologia de la balança de pagaments de l'FMI, també recollia les transferències de capital destinades al finançament d'inversions i obres públiques. Actualment, aquestes anotacions han passat a denominar-se balança de capital.
(CA) balança financera f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza financiera
(EN) capital account balance
(FR) balance des capitaux
Component de la balança de pagaments que recull els conceptes que a Espanya, amb anterioritat a l'adaptació al cinquè manual de l'FMI, estaven agrupats a la balança de capital; és a dir, les inversions, préstecs i dipòsits d'Espanya a l'exterior i de l'exterior a Espanya, més les variacions de les reserves de divises.
(CA) balança fiscal f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza fiscal
(EN) fiscal balance
(FR) balance fiscale
Taula comptable que quantifica les relacions econòmiques de tipus ingressos i despeses pressupostàries entre dues àrees, i que, per exemple, permet valorar la diferència entre els fluxos monetaris que Catalunya rep, procedents de l'Estat espanyol (el sistema de Seguretat Social i els organismes administratius autònoms) i allò que Catalunya aporta en forma de pagament d'impostos i cotitzacions, un dèficit persistent a la balança fiscal catalana envers la resta de l'Estat espanyol. Hi ha, doncs, una sortida neta sense contrapartida, que es xifra en un 10-12% del PIB català.
(CA) balança hidroestàtica n f [Física]
(ES) balanza hidrostática
(EN) hydrostatic balance
(FR) balance hydrostatique
Balança el funcionament de la qual es basa en el principi d'Arquimedes utilitzada per a determinar la densitat de sòlids.
(CA) balança per compte corrent f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza por cuenta corriente
(EN) balance of payments on current account; balance on current account; current account balance
(FR) balance par compte courant
Component de la balança de pagaments que recull la suma de la balança comercial, la balança de serveis, la balança de rendes i la balança de transferències corrents.
(CA) balança superficial [Enginyeria química]
(ES) balança de Langmuir; balanza de Langmuir; balanza superficial
(EN) Langmuir film balance; surface film balance
Aparell amb què s'estudia una pel·lícula superficial mitjançant la mesura de la seva pressió superficial.
Nota: Una balança superficial consisteix en un recipient no gaire profund en què una barrera que sura, de longitud l, separa una

superfície d'aigua d'una altra que conté una monocapa i un dispositiu unit a la barrera permet mesurar la força que experimenta.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(CA) balanç m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance
(CA) balanç m [Economia i organització d'empreses]
sin. balanç de situació
(ES) balance; balance de situación
(EN) balance sheet
(FR) bilan
(CA) balanç m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) balance
(EN) balance
(CA) balanç d'energia m [Enginyeria mecànica]
sin. balanç energètic
(ES) balance de energía
(EN) energy balance
(CA) balanç d'entropia m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance de entropía
(CA) balanç d'humitat m [Ciències de la Terra]
(ES) balance de humedad
(EN) moisture balance
(FR) bilan d'humidité
(CA) balanç de càrrega m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) balance de carga
(EN) load balancing
(CA) balanç de la radiació m [Energies]
(ES) balance de radiación
(EN) radiation balance
(FR) bilan radiatif
Expressió numèrica, corresponent a la suma dels fluxos amb signe positiu i negatiu, de tots els intercanvis de radiació que es produeixen a la superfície d'un receptor determinat o a un nivell fix.
(CA) balanç de massa m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) balance de masa