Llistat alfabètic

S'han trobat 1228 resultats.

(CA) balanç energètic [Enginyeria mecànica]
sin. balanç d'energia m
(ES) balance de energía
(EN) energy balance
(CA) balanç energètic [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) balance energético
(EN) energy balance
(CA) balanç energètic n m [Física]
(ES) balance de energía
(EN) energy balance
(FR) bilan d'énergie
Resultat de prendre en consideració totes les formes d'energia que intervenen en un procés físic o químic, sabent que si el procés és real ha de verificar la llei de conservació de l'energia.
(CA) balanç energètic d'una reacció nuclear n m [Física]
(ES) balance energético de una reacción nuclear
(EN) reaction energy
(FR) bilan énergétique d'une réaction
Energia que, d'acord amb l'equivalència massa-energia, correspon a la diferència entre la massa del conjunt de les partícules inicials i la massa del conjunt de les partícules finals en una reacció entre nuclis o partícules.
(CA) balanç energètic de la Terra n m [Física]
(ES) balance energético de la Tierra
(EN) Earth's energy budget
(FR) bilan énergétique de la Terre
Relació existent entre la radiació solar que arriba a l'atmosfera terrestre, una part de la qual és absorbida i una part és reflectida per la Terra, i la que emet el planeta en funció de la seva temperatura, calculada durant un període llarg.
(CA) balanç entàlpic n m [Física]
(ES) balance entálpico
(EN) enthalpy balance
(FR) bilan enthalpique
Diferència entre els valors final i inicial de l'entalpia d'un sistema termodinàmic.
(CA) balanç hídric m [Ciències de la Terra]
(ES) balance hídrico
(EN) water balance
(FR) bilan hydrique
Resultat de prendre en consideració l'aigua ploguda sobre una zona geogràfica determinada i l'aigua que el sòl a perdut per evaporació directa o per transporació a través de les plantes, o per escolament o circulació dels rius i aigües subterrà
(CA) balanç hídric m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. balanç hidrològic
(ES) balance hídrico
(EN) water balance
(CA) balanç hidrològic [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. balanç hídric m
(ES) balance hídrico
(EN) water balance
(CA) balanç iònic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balance iónico
(EN) ionic balance
(CA) balanç previsional m [Economia i organització d'empreses]
(ES) balance previsional
(EN) pro forma balance sheet
(FR) bilan prévisionnel
Balanç que es prepara amb finalitats pressupostàries i de planificació. Per tant, és gairebé obligatori quan es fa un pla d'empresa, per a engegar una nova activitat.
(CA) balanç social m [Economia i organització d'empreses]
(ES) balance social
(EN) labour relation report
(FR) bilan social
Document anual que examina les principals dades socials de l'empresa amb criteris legals: els efectius, les remuneracions, la formació, la prevenció dels riscos laborals, la seguretat, les condicions de treball i les relacions socials i sindicals. És un document voluntari que serveix, a més a més, com a instrument de gestió, ja que permet incloure els objectius i restriccions de naturalesa econòmica i social en la planificació i control empresarial.
(CA) balanç tèrmic m [Energies]
(ES) balance calorífico; balance térmico
(EN) heat balance; thermal balance
(FR) bilan thermique
Expressió numérica, corresponent a la suma dels fluxos amb signe positiu i negatiu, de tots els intercanvis tèrmics que es produeixen entre un cos i el medi que l'envolta, i que permet avaluar l'energia tèrmica que cal subministrar a un cos per mantenir-lo a una temperatura determinada.
(CA) balanç tèrmic n m [Física]
(ES) balance térmico
(EN) heat balance
(FR) bilan calorifique
Estudi del rendiment d'un sistema termodinàmic, basat en la mesura de l'energia o el treball total produït i la comparació amb les energies consumida i perduda.
(CA) balança [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) balanza
(EN) scales
(CA) balança n f [Física]
(ES) balanza
(EN) balance; scale
(FR) balance
Aparell per a mesurar la massa d'un cos per comparació a la d'un altre, de massa coneguda, mitjançant la igualació o la determinació de la relació existent entre els seus pesos.
(CA) balança aerodinàmica f [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(ES) balanza aerodinámica
(EN) aerodynamic scales
(FR) balance aerodynamique
(CA) balança aperiòdica [Física]
sin. balança de Curie n f
(ES) balanza aperiódica; balanza de Curie
(EN) Curie balance
(FR) balance de Curie
Balança que duu sota els plats uns amortidors formats per un cilindre ple d'aire amb un èmbol que es pot moure a dins, el qual, en amortir les oscil·lacions, permet fer lectures més ràpides.
(CA) balança bàsica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza básica
(EN) basic balance
(FR) bilan de base
Dintre de la balança de pagaments i en la presentació anterior a 1996, suma algebraica de la balança per compte corrent i de la balança de capital a llarg termini. El seu dèficit persistent era indicatiu de l'existència de problemes estructurals de finançament a llarg termini.
(CA) balança comercial f [Economia i organització d'empreses]
sin. balança de béns; balança de mercaderies
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(EN) balance of goods; balance of trade; trade balance
(FR) balance commerciale