Llistat alfabètic

S'han trobat 1219 resultats.

(CA) baló lliure m [Ciències de la Terra]
(ES) globo libre
(EN) free balloon
(FR) ballon libre
Baló que ascendeix lliurement en l'atmosfera.
(CA) baló pilot m [Ciències de la Terra]
(ES) globo piloto
(EN) pilot balloon
(FR) ballon pilote
Baló lliure emprat per fer mesures visuals del vent en alçada.
(CA) baló sonda m [Ciències de la Terra]
(ES) globo sonda
(EN) sounding balloon
(FR) ballon sonde
Baló lliure que transporta instruments meteorològics.
(CA) baló sonda [Física]
sin. globus sonda n m
(ES) globo sonda
(EN) sounding balloon; weather balloon
(FR) ballon-sonde
Globus d'heli que es llença a l'atmosfera per a mesurar diversos elements meteorològics.
(CA) BALUN [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. simetritzador m
(ES) BALUN; simetrizador
(EN) BALUN
(CA) banalització f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) banalización f
(EN) two-way working
(CA) banana [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. clavilla banana
(ES) clavija banana
(EN) banana plug
(CA) banc m [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco
(EN) bank
(FR) banque
Entitat financera que adopta la forma de societat anònima i es dedica a la recepció de dipòsits del públic i de fons que utilitza per compte propi en operacions financeres de préstec, crèdit, descompte, etc. També realitza altres serveis, com ara avals, domiciliació de pagaments, custòdia de valors, etc.
(CA) banc m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) banco
(CA) banc agent m [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco manager
(EN) agent bank
(FR) banque agent
Banc designat pels membres d'un sindicat financer per a protegir i gestionar en una determinada operació els interessos dels bancs prestadors, durant la vigència del préstec sindicat. Amb caràcter general, banc designat per una empresa per assegurar el compliment de determinades obligacions que s'originen en el camp financer, tant en operacions realitzades en el propi país com a l'estranger. Actua com a mandatari de la sindicació i té relació directa amb el prestatari en potència, per tal d'instrumentar els préstecs o emissions.
(CA) banc central m [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco central
(EN) central bank
(FR) banque centrale
Entitat oficial vèrtex del sistema financer d'un país. Les seves principals funcions són: banc emissor dels diners legals (paper moneda i moneda metàl·lica), banc de bancs, inspector financer per a garantir el compliment de les disposicions legals i responsable de la política monetària del país mitjançat la fixació del tipus d'interès i del coeficient de caixa, els préstecs de regulació monetària i les operacions de mercat obert.
(CA) banc comercial m [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco comercial
(EN) commercial bank
(FR) banque commenciale
Institució de propietat privada amb ànim de lucre, que accepta comptes corrents i d'estalvi, efectua préstecs a curt termini i adquireix actius rendibles (concretament, obligacions i instruments de deute a curt termini), tot i que la seva especialització està avui dia molt desfigurada.
(CA) banc d'inversió [Economia i organització d'empreses]
sin. banc de negocis m
(ES) banco de negocios
(EN) merchant bank
(FR) banque d'investissement
(CA) banc de boira m [Ciències de la Terra]
(ES) banco de niebla
(EN) fog bank
(FR) banc de brouillard
Boira compacta que s'estén horitzontalment al llarg d'alguns centenars de metres.
(CA) banc de cuina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. taulell de cuina m
(ES) encimera de cocina; tablero de cocina
(CA) banc de filtres m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) banco de filtros
(EN) filterbank
(CA) banc de negocis m [Economia i organització d'empreses]
sin. banc d'inversió
(ES) banco de negocios
(EN) merchant bank
(FR) banque d'investissement
(CA) banc de núvols m [Ciències de la Terra]
(ES) banco de nubes
(EN) cloud bank
(FR) banc de nuages
Conjunt de núvols de poca espessor i del mateix gènere que, situats aproximadament al mateix nivell, cobreixen una part del cel.
(CA) banc de sorra m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) banco de arena
(EN) sand bank
(CA) banc industrial m [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco industrial
(EN) industrial bank
(FR) banque industrielle
Banc que obté els fons mitjançant l'emissió de bons, presta capitals a mitjà i llarg termini a les empreses i dóna diversos serveis, com ara col·locació d'emissions, serveis d'estudis i enginyeria financera, i interrelació entre empreses.