Llistat alfabètic

S'han trobat 1228 resultats.

(CA) banc industrial m [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco industrial
(EN) industrial bank
(FR) banque industrielle
Banc que obté els fons mitjançant l'emissió de bons, presta capitals a mitjà i llarg termini a les empreses i dóna diversos serveis, com ara col·locació d'emissions, serveis d'estudis i enginyeria financera, i interrelació entre empreses.
(CA) banc òptic m [Ciències de la visió]
(ES) banco óptico
(EN) optical bench
(CA) banc òptic n m [Física]
(ES) banco óptico
(EN) optical bench
(FR) banc optique
Dispositiu de laboratori amb peces mòbils que permet alinear diferents elements òptics per a realitzar muntatges experimentals de mesura i simulació de fenòmens òptics.
(CA) banc social m [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco social
(FR) banque sociale
Banc que té com a finalitat la promoció de serveis socials, com per exemple la integració laboral de col·lectius desafavorits.
(CA) banca catalana f [Economia i organització d'empreses]
(ES) banca catalan
(FR) banque catalane
Conjunt d'intermediaris financers que tenen la seva seu central, la seva domiciliació legal, en alguna localitat situada dins del territori administratiu català. Als anys cinquanta, després de l'absorció del Banc Hispano-Colonial pel Banco Central, i d'altres casos semblants, la banca catalana entra en una situació de marginació molt gran, que no es modifica fins que, als anys setanta i vuitanta, les caixes d'estalvi poden exercir les mateixes funcions els bancs. Al mateix temps, apareix algun banc català potent, i encara que l'experiència de Banca Catalana va fracassar, el Banc de Sabadell és un exponent de bona gestió bancària.
(CA) banca oficial f [Economia i organització d'empreses]
(ES) banco oficial
(EN) official banks
(FR) banque officielle
Sector bancari la titularitat del qual pertany a l'estat, bé sigui totalment, o bé només la direcció, encara que hi hagi accionistes privats. banco oficial.
(CA) bancada f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) bancada
(CA) bancarrota [Economia i organització d'empreses]
sin. fallida f
(ES) bancarrota
(EN) bankruptcy
(FR) banqueroute
(CA) bancs m pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) bancos
Compte del balanç on apareix el saldo dels diversos comptes a la vista que té l'empresa en institucions financeres i que es pot utilitzar sense cap restricció.
(CA) banda f [Matemàtiques i estadística]
sin. faixa
(ES) banda; faja
(EN) band; strip; zone
(FR) bande
(CA) banda f [Economia i organització d'empreses]
(ES) banda
(EN) band
(FR) fourchette
Màxima oscil·lació de canvi permesa per a una divisa en concret. En un sistema regulat, rep el nom de band breite.
(CA) banda [Física]
sin. banda d'energia n f
(ES) banda de energía
(EN) energy band
(FR) bande d'énergie
Cadascun dels intervals, formats per l'agrupació dels nivells d'energia adjacents que pot tenir un electró en un sòlid.
(CA) banda [Física]
sin. banda de freqüències n f
(ES) banda de frecuencias
(EN) frequency band
(FR) bande de fréquences
Interval continu de freqüències d'un espectre.
(CA) banda AM f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) banda AM
(EN) AM band
(CA) banda ampla f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) banda ancha
(EN) wideband
(CA) banda ampla f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) banda ancha
(EN) broadband
(CA) banda atenuada f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) banda atenuada
(EN) stop band
(CA) banda base f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) banda base
(EN) base band
(CA) banda C f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) banda C
(EN) C band
(CA) banda ciutadana f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CB [sigla]
(ES) banda ciudadana; CB [sigla]
(EN) CB [sigla]; citizen band