Llistat alfabètic

S'han trobat 1369 resultats.

(EN) B channel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bearer channel
(CA) canal B; canal portador m
(ES) canal B; canal portador
(EN) B horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó B m
(ES) horizonte B
(FR) horizon B
(EN) b quark [Física]
sin. beauty quark; bottom quark
(CA) quark b n m
(ES) quark b; quark fondo
(FR) quark b; quark beau; quark bottom
b
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) B.E.T. equation [Ciències de la Terra]
(CA) equació de B.E.T. f
(ES) ecuación de B.E.T.
(FR) équation de B.E.T.
(EN) Babinet principle [Física]
(CA) principi de Babinet n m
(ES) principio de Babinet
(FR) principe de Babinet
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) bachelor's thesis [Enginyeria industrial]
(CA) PFC [sigla]; projecte de fi de carrera m
(ES) proyecto de fin de carrera
(DE) Diplomarbeit
(EN) back analysis [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) anàlisi retrospectiva f
(ES) análisis retrospectivo m
(EN) back azimuth [Física]
(CA) azimut de l'estació
(ES) acimut de la estación
(FR) azimut d'une station
Azimut respecte a la direcció d'arribada de les ones sísmiques, mesurat en una estació receptora d'ones sísmiques.
(EN) back complexometry [Enginyeria química]
(CA) complexometria per retrocés
(ES) complexometría por retroceso
Complexometria en què s'empra un excés d'agent complexant quan el catió que cal determinar no és estable en solució al pH necessari per a la formació del complex, o bé quan no es disposa d'un indicador adient i cal determinar l'agent complexant que no ha reaccionat amb una solució valorant que conté un altre catió.
Nota: L'agent complexant en una complexometria per retrocés sol ser àcid etilendiaminatetraacètic. Com a solució valorant metàl·lica habitualment s'utilitza una solució de sulfat de zinc o bé de sulfat de magnesi.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) back determination [Enginyeria química]
(CA) determinació per retrocés
(ES) determinación por retroceso
Determinació en què s'afegeix a la solució que conté l'anàlit una quantitat en excés coneguda d'un reactiu que fa reaccionar totalment l'anàlit i es mesura, a continuació, l'excés de reactiu.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) back electromotive force [Física]
sin. CEMF; counter electromotive force
(CA) FCEM; força contraelectromotriu n f
(ES) FCEM; fuerza contraelectromotriz
(FR) FCEM; force contre-électromotrice
(EN) back electron transfer [Enginyeria química]
(CA) retrotransferència d'electrons f
(ES) retrotransferencia de electrones
(EN) back filling [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carcanyol m
(ES) enjuta
(EN) back office [Economia i organització d'empreses]
(CA) back office; oficina de suport f
(ES) oficina de soporte
(FR) post-marché
(EN) back-annotation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) retroanotació f
(ES) retroanotación
(EN) back-end module [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) BEM [sigla]; mòdul posterior m
(ES) BEM [sigla]; módulo posterior
(EN) back-end type tool [Economia i organització d'empreses]
(CA) eina de tipus back-end f
(ES) herramienta de tipo back-end
(FR) outil de type back-end
(EN) back-propagation learning rule [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. error back-propagation algorithm
(CA) algorisme de retropropagació d'error m
(ES) algoritmo de retropropagación de error
(EN) back-up [Economia i organització d'empreses]
(CA) back-up; instrument de suport creditici m
(ES) instrumento de soporte crediticio
(FR) crédit de sécurité confirmé
(EN) backbone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. backbone network
(CA) xarxa troncal f
(ES) red troncal
(FR) épine dorsale; réseau fédérateur