Llistat alfabètic

S'han trobat 1202 resultats.

(EN) B channel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bearer channel
(CA) canal B; canal portador m
(ES) canal B; canal portador
(EN) B horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó B m
(ES) horizonte B
(FR) horizon B
(EN) B.E.T. equation [Ciències de la Terra]
(CA) equació de B.E.T. f
(ES) ecuación de B.E.T.
(FR) équation de B.E.T.
(EN) bachelor's thesis [Enginyeria industrial]
(CA) PFC [sigla]; projecte de fi de carrera m
(ES) proyecto de fin de carrera
(DE) Diplomarbeit
(EN) back analysis [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) anàlisi retrospectiva f
(ES) análisis retrospectivo m
(EN) back azimuth [Física]
(CA) azimut de l'estació
(ES) acimut de la estación
(FR) azimut d'une station
Azimut respecte a la direcció d'arribada de les ones sísmiques, mesurat en una estació receptora d'ones sísmiques.
(EN) back electron transfer [Enginyeria química]
(CA) retrotransferència d'electrons f
(ES) retrotransferencia de electrones
(EN) back filling [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carcanyol m
(ES) enjuta
(EN) back office [Economia i organització d'empreses]
(CA) back office; oficina de suport f
(ES) oficina de soporte
(FR) post-marché
(EN) back-annotation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) retroanotació f
(ES) retroanotación
(EN) back-end module [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) BEM [sigla]; mòdul posterior m
(ES) BEM [sigla]; módulo posterior
(EN) back-end type tool [Economia i organització d'empreses]
(CA) eina de tipus back-end f
(ES) herramienta de tipo back-end
(FR) outil de type back-end
(EN) back-propagation learning rule [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. error back-propagation algorithm
(CA) algorisme de retropropagació d'error m
(ES) algoritmo de retropropagación de error
(EN) back-up [Economia i organització d'empreses]
(CA) back-up; instrument de suport creditici m
(ES) instrumento de soporte crediticio
(FR) crédit de sécurité confirmé
(EN) backbone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. backbone network
(CA) xarxa troncal f
(ES) red troncal
(FR) épine dorsale; réseau fédérateur
(EN) backbone network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. backbone
(CA) xarxa troncal f
(ES) red troncal
(FR) épine dorsale; réseau fédérateur
(EN) backcasting [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) backcasting; mètode de planificació inversa
(ES) backcasting; método de planificación inversa
(EN) background [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) fons m
(ES) fondo
(EN) background count [Física]
(CA) comptatge de fons n m
(ES) conteo de fondo
(FR) effet parasite de fond
Comptatge d'un comptador en absència de la font de radiació, que normalment es produeix a causa de la radiació ambiental i del soroll electrònic.
(EN) background noise [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) soroll de fons m
(ES) ruido de fondo