Llistat alfabètic

S'han trobat 1335 resultats.

(EN) background [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) fons m
(ES) fondo
(EN) background count [Física]
(CA) comptatge de fons n m
(ES) conteo de fondo
(FR) effet parasite de fond
Comptatge d'un comptador en absència de la font de radiació, que normalment es produeix a causa de la radiació ambiental i del soroll electrònic.
(EN) background noise [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) soroll de fons m
(ES) ruido de fondo
(EN) backhoe [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) retroexcavadora f
(ES) retroexcavadora
(EN) backoff [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) endarreriment m
(ES) backoff
(EN) backoff delay [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) temps d'endarreriment m
(ES) tiempo de backoff
(EN) backscattering [Física]
(CA) retrodifusió; retrodispersió n f
(ES) retrodifusión; retrodispersión
(FR) rétrodiffusion
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) backshore [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) platja alta f
(ES) playa alta
(EN) backtracking [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) backtracking; tornada enrere f
(ES) búsqueda con retroceso; retorno hacia atrás
(FR) backtracking; exploration à l'envers; retour arrière
Tècnica de programació en la qual es manté un enregistrament de les decisions preses per poder tornar enrera, si no es pot arribar a la situació de destinació prevista, i provar-ho de nou amb noves decisions, i d'aquesta manera explorar totes les possibilitats de forma sistemàtica.
(EN) backup [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) còpia de seguretat f
(ES) copia de seguridad
(EN) backup [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema de seguretat m
(ES) sistema de seguridad
(EN) backup energy [Energies]
sin. auxiliary energy
(CA) energia auxiliar f
(ES) energía auxiliar; energía de apoyo
(FR) énergie auxiliare; énergie complémentaire; énergie d'appoint
Energia complementària o substitutiva de l'energia solar utilitzada per cobrir necessitats energètiques en periodes d'assolellament insuficient.
(EN) backup system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema de reserva m
(ES) sistema de reserva
(EN) backward [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) regressiu -iva adj
(ES) regresivo -va
(EN) backward difference [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diferència regressiva f
(ES) diferencia regresiva
(EN) backward linear prediction [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) predicció lineal regressiva f
(ES) predicción lineal regresiva
(EN) backward prediction [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) predicció regressiva f
(ES) predicción regresiva
(EN) backward wave [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ona regressiva f
(ES) onda regresiva
(EN) backwardation [Economia i organització d'empreses]
(CA) backwardation f
(ES) backwardation; descuento por aplazamiento
(FR) dépot
Situació de mercat en la qual el preu actual spot és més gran que el preu a termini (forward) o que un preu actual a futur. També es produeix quan el preu d'una cotització propera és més gran que una altra més allunyada sobre un mateix contracte.
(EN) backwardation [Economia i organització d'empreses]
sin. backwardisation; crossed market; inverted market
(CA) mercat invertit m
(ES) mercado invertido
(FR) marché inversé