Llistat alfabètic

S'han trobat 1142 resultats.

(EN) backoff delay [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) temps d'endarreriment m
(ES) tiempo de backoff
(EN) backshore [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) platja alta f
(ES) playa alta
(EN) backtracking [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) backtracking; tornada enrere f
(ES) búsqueda con retroceso; retorno hacia atrás
(FR) backtracking; exploration à l'envers; retour arrière
Tècnica de programació en la qual es manté un enregistrament de les decisions preses per poder tornar enrera, si no es pot arribar a la situació de destinació prevista, i provar-ho de nou amb noves decisions, i d'aquesta manera explorar totes les possibilitats de forma sistemàtica.
(EN) backup [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) còpia de seguretat f
(ES) copia de seguridad
(EN) backup [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema de seguretat m
(ES) sistema de seguridad
(EN) backup energy [Energies]
sin. auxiliary energy
(CA) energia auxiliar f
(ES) energía auxiliar; energía de apoyo
(FR) énergie auxiliare; énergie complémentaire; énergie d'appoint
Energia complementària o substitutiva de l'energia solar utilitzada per cobrir necessitats energètiques en periodes d'assolellament insuficient.
(EN) backup system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema de reserva m
(ES) sistema de reserva
(EN) backward [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) regressiu -iva adj
(ES) regresivo -va
(EN) backward difference [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diferència regressiva f
(ES) diferencia regresiva
(EN) backward linear prediction [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) predicció lineal regressiva f
(ES) predicción lineal regresiva
(EN) backward prediction [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) predicció regressiva f
(ES) predicción regresiva
(EN) backward wave [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ona regressiva f
(ES) onda regresiva
(EN) backwardation [Economia i organització d'empreses]
(CA) backwardation f
(ES) backwardation; descuento por aplazamiento
(FR) dépot
(EN) backwardation [Economia i organització d'empreses]
sin. backwardisation; crossed market; inverted market
(CA) mercat invertit m
(ES) mercado invertido
(FR) marché inversé
(EN) backwardisation [Economia i organització d'empreses]
sin. backwardation; crossed market; inverted market
(CA) mercat invertit m
(ES) mercado invertido
(FR) marché inversé
(EN) backwashing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rentatge a contracorrent m
(ES) lavado a contracorriente
(EN) backwashing machine [Enginyeria tèxtil]
(CA) llissosa f
(ES) alisadora
(FR) lisseuse
(DE) Lisseuse
Màquina que s'utilitza per desgranar i suavitzar les cintes de fibres durant la preparació per a la filatura d'estam, que consta, essencialment, d'una sèrie de banys on se submergeix la cinta i d'una secció d'assecatge que funciona mitjançant uns cilindres escalfats amb vapor.
(EN) backwater [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rabeig m
(ES) remanso
(EN) backwater curve [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) corba de rabeig f
(ES) curva de remanso
(EN) bacteria decay [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. inactivation of bacteria
(CA) decaïment bacterià m
(ES) decaimiento bacteriano