Llistat alfabètic

S'han trobat 1142 resultats.

(EN) bactericidal [Ciències de la Terra]
(CA) bactericida adj
(ES) bactericida
(FR) bactéricide
Qualsevol agent químic o físic que pot causar la mort als bacteris.
(EN) bacteriophage [Ciències de la Terra]
(CA) bacteriòfag m
(ES) bacteriófago
(FR) bactériophage
Virus paràsit específic de bacteris als quals causa la lisi en multiplicar-se en llur citoplasma.
(EN) bacterium [Ciències de la Terra]
(CA) bacteri m
(ES) bacteria
(FR) bactérie
Nom amb què habitualment es designa qualsevol dels representants de l'actual classe dels bacteris o esquizomicets.
(EN) bad faith [Economia i organització d'empreses]
(CA) mala fe f
(ES) mala fe
(FR) mauvaise foi
(EN) Badal's optometer [Ciències de la visió]
(CA) optòmetre de Badal m
(ES) optómetro de Badal
(FR) optomètre de Badal
(IT) optometro di Badal
(EN) badland [Ciències de la Terra]
(CA) badland m
(ES) badland
(FR) badland
Forma de relleu de les roques argiloses deguda a l'encaixament d'una xarxa de barrancs estrets, profunds i propers, separats per crestes més o menys agudes.
(EN) badlands [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) badlands m pl
(ES) badlands
(EN) badly structured problem [Economia i organització d'empreses]
(CA) problema mal estructurat m
(ES) problema mal estructurado
(FR) problème mal structuré
(EN) baffle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deflector m
(ES) deflector
(EN) baffle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deflector m
(ES) deflector
(EN) baffle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. acoustic enclosure
(CA) bafle; caixa acústica f
(ES) bafle; caja acústica
(EN) baffle block [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. chute block
(CA) dau esmorteïdor m
(ES) dado amortiguador
(EN) baghouse filter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) col·lector de cambra de sacs; col·lector de fibra; col·lector de tela m; filtre de gasos; filtre de mànegues
(ES) colector de cámara de sacos; colector de fibra; colector de tela; filtro de gases; filtro de mangas
(EN) balance [Economia i organització d'empreses]
(CA) quadrar v tr
(ES) cuadrar
(FR) cadrer
(EN) balance [Economia i organització d'empreses]
(CA) saldo m
(ES) saldo
(FR) solde
(EN) balance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) balanç m
(ES) balance
(EN) balance between supply and demand [Economia i organització d'empreses]
(CA) equilibri; equilibri d'oferta i demanda m
(ES) equilibrio de oferta y demanda; euilibrio
(FR) équilibre de l'offre et de la demande
(EN) balance of current transfers [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de transferències corrents f
(ES) balanza de transferencias de corrientes
(FR) balance des virements courants
(EN) balance of goods [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of trade; trade balance
(CA) balança comercial f; balança de béns; balança de mercaderies
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(FR) balance commerciale
(EN) balance of invisible trade [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of services
(CA) balança de serveis f
(ES) balanza de servicios
(FR) balance des servicies