Llistat alfabètic

S'han trobat 1348 resultats.

(EN) Bailey and Lovie chart [Ciències de la visió]
sin. Bailey-Lovie chart
(CA) carta de Bailey-Lovie
(ES) carta de Bailey-Lovie
(EN) Bailey-Lovie chart [Ciències de la visió]
sin. Bailey and Lovie chart
(CA) carta de Bailey-Lovie
(ES) carta de Bailey-Lovie
(EN) bakelite [Física]
(CA) baquelita n f
(ES) baquelita
(FR) bakélite
Plàstic termoendurible preparat a partir de l'escalfament de fenol o formaldehid i amoníac sota pressió.
(EN) balance [Economia i organització d'empreses]
(CA) quadrar v tr
(ES) cuadrar
(FR) cadrer
(EN) balance [Economia i organització d'empreses]
(CA) saldo m
(ES) saldo
(FR) solde
(EN) balance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) balanç m
(ES) balance
(EN) balance [Física]
sin. scale
(CA) balança n f
(ES) balanza
(FR) balance
Aparell per a mesurar la massa d'un cos per comparació a la d'un altre, de massa coneguda, mitjançant la igualació o la determinació de la relació existent entre els seus pesos.
(EN) balance between supply and demand [Economia i organització d'empreses]
(CA) equilibri; equilibri d'oferta i demanda m
(ES) equilibrio de oferta y demanda; euilibrio
(FR) équilibre de l'offre et de la demande
(EN) balance of current transfers [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de transferències corrents f
(ES) balanza de transferencias de corrientes
(FR) balance des virements courants
Component de la balança per compte corrent que registra els moviments monetaris internacionals sense contrapartida (remeses d'immigrants, donacions, etc.). Abans de l'adaptació al cinquè manual de la metodologia de la balança de pagaments de l'FMI, també recollia les transferències de capital destinades al finançament d'inversions i obres públiques. Actualment, aquestes anotacions han passat a denominar-se balança de capital.
(EN) balance of goods [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of trade; trade balance
(CA) balança comercial f; balança de béns; balança de mercaderies
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(FR) balance commerciale
(EN) balance of invisible trade [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of services
(CA) balança de serveis f
(ES) balanza de servicios
(FR) balance des servicies
Component de la balança per compte corrent que registra les exportacions i importacions de serveis, com transports, assegurances, turisme, royalties, etc.
(EN) balance of payments [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of payments account
(CA) balança de pagaments f
(ES) balanza de pagos
(FR) balance des paiements
Instrument comptable que recull les transaccions realitzades entre un país i la resta del món durant un any. Es compon de diverses subbalances: a) balança comercial (importacions i exportacions de mercaderies); b) balança de serveis (transports, assegurances, turisme, renda d'inversions, royalties, etc.), c) balança de transferències corrents (remeses d'immigrants, donacions, etc.) -totes tres s'agrupen en la balança per compte corrent-, d) balança de capital a llarg termini (inversions i préstecs privats o públics) -constitueix la balança de capital pròpiament dita -i e) balança de capital a curt termini (moviments monetaris i compensatoris); finalment, el tancament de la balança de pagaments reflectirà un excedent o una insuficiència de divises, que es recull en el compte reserves de divises.
(EN) balance of payments account [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of payments
(CA) balança de pagaments f
(ES) balanza de pagos
(FR) balance des paiements
Instrument comptable que recull les transaccions realitzades entre un país i la resta del món durant un any. Es compon de diverses subbalances: a) balança comercial (importacions i exportacions de mercaderies); b) balança de serveis (transports, assegurances, turisme, renda d'inversions, royalties, etc.), c) balança de transferències corrents (remeses d'immigrants, donacions, etc.) -totes tres s'agrupen en la balança per compte corrent-, d) balança de capital a llarg termini (inversions i préstecs privats o públics) -constitueix la balança de capital pròpiament dita -i e) balança de capital a curt termini (moviments monetaris i compensatoris); finalment, el tancament de la balança de pagaments reflectirà un excedent o una insuficiència de divises, que es recull en el compte reserves de divises.
(EN) balance of payments on capital account [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de capital f
(ES) balanza de capital
(FR) balance des capitaux
Component de la balança de pagaments que recull les transferències de capital i l'alienació o adquisició d'actius immaterials no produïts, com patents, drets d'autor, etc.
(EN) balance of payments on current account [Economia i organització d'empreses]
sin. balance on current account; current account balance
(CA) balança per compte corrent f
(ES) balanza por cuenta corriente
(FR) balance par compte courant
Component de la balança de pagaments que recull la suma de la balança comercial, la balança de serveis, la balança de rendes i la balança de transferències corrents.
(EN) balance of services [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of invisible trade
(CA) balança de serveis f
(ES) balanza de servicios
(FR) balance des servicies
Component de la balança per compte corrent que registra les exportacions i importacions de serveis, com transports, assegurances, turisme, royalties, etc.
(EN) balance of trade [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of goods; trade balance
(CA) balança comercial f; balança de béns; balança de mercaderies
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(FR) balance commerciale
(EN) balance on current account [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of payments on current account; current account balance
(CA) balança per compte corrent f
(ES) balanza por cuenta corriente
(FR) balance par compte courant
Component de la balança de pagaments que recull la suma de la balança comercial, la balança de serveis, la balança de rendes i la balança de transferències corrents.
(EN) balance price [Economia i organització d'empreses]
sin. equilibrium price; market price
(CA) preu d'equilibri m; preu d'equilibri de mercat; preu de mercat
(ES) precio de equilibrio de mercado; precio de mercado
(FR) prix d'équilibre; prix de marché
(EN) balance sheet [Economia i organització d'empreses]
(CA) balanç m; balanç de situació
(ES) balance; balance de situación
(FR) bilan