Llistat alfabètic

S'han trobat 1142 resultats.

(EN) balancemeter [Energies]
(CA) balancímetre m
(ES) balancímetro
Aparell de mesura del balanç de radiació.
(EN) balancing [Enginyeria mecànica]
(CA) equilibrament; equilibratge m
(ES) equilibrado
(FR) équilibrage
(EN) balancing bridge [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pont de comparació m
(ES) puente de comparación
(EN) balancing of project resources [Economia i organització d'empreses]
(CA) equilibratge dels recursos d'un projecte m
(ES) equilibrado de los recursos de un proyecto
(FR) équilibrage des ressources d'un projet
(EN) bale [Enginyeria tèxtil]
(CA) bala f
(ES) bala
(FR) balle
(DE) Ballen
Fardell d'una mercaderia premsada i lligada amb fleixos o filferros, que sol prendre una forma prismàtico-rectangular.
(EN) bale [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) bala
(ES) bala
(EN) bale breaker [Enginyeria tèxtil]
(CA) obridora de bales f
(ES) abridora de balas
(FR) brise balles
(DE) Ballenbrecher; Ballenöffner
Obridora que s'utilitza per a l'obertura de bales, generalment de cotó.
(EN) bale breaking [Enginyeria tèxtil]
(CA) obertura de bales m
(ES) apertura de balas
(FR) déchiquetage de balle
(DE) Ballenbrechen
Operació de separar els flocs de les bales que han estat premsades i embalades.
(EN) bale plucker [Enginyeria tèxtil]
(CA) obridora pinçadora f
(ES) abridora pinzadora
(FR) floconneuse
(DE) Ballenzupfer
Obridora de bales que serveix per arrencar els flocs de fibres, generalment de cotó.
(EN) baler [Enginyeria tèxtil]
(CA) premsa embaladora f
(ES) prensa embaladora
(FR) presse à balle
(DE) Ballenpresse
Màquina que s'utilitza per premsar i embalar les fibres.
(EN) baling [Enginyeria tèxtil]
(CA) embalatge m
(ES) embalaje
(FR) mise en balle
(DE) Ballen Pressen
Operació que consisteix a embalar les fibres per al seu emmagatzematge, transport i conservació.
(EN) baling machine [Enginyeria tèxtil]
(CA) embaladora f; màquina d'embalar
(ES) embaladora; máquina de embalar
(FR) machine de mise en balle; presse à balle
(DE) Ballenpresse
Màquina que s'utilitza durant l'embalatge.
(EN) ball [Matemàtiques i estadística]
sin. Euclidean ball
(CA) bola f
(ES) bola
(FR) boule
(EN) ball joint [Enginyeria mecànica]
(CA) ròtula f
(ES) rótula
(FR) rotule
(EN) ball lightning [Ciències de la Terra]
(CA) llamp globular m
(ES) rayo en bola
(FR) éclair en boule; foudre globulaire
Llamp en forma de globus de foc d'uns 20 cm de diàmetre, que es desplaça lentament com si flotés en l'aire i desapareix amb un gran soroll quan ensopega amb algun obstacle.
(EN) ball screw [Enginyeria industrial]
sin. recirculating ball nut and screw
(CA) cargol de boles m
(ES) husillo de bolas; tornillo de bolas
(FR) vis à billes
Transmissió, formada per un cargol i una femella entre els filets dels quals s'ha interposat una filera de boles per reduir la fricció, que transforma un moviment de rotació en un moviment lineal.
(EN) ballast [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) balast m
(ES) balasto
(EN) ballast clearing machine [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) desguarnidora f
(ES) desguarnecedora
(EN) ballasting [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) balastatge m
(ES) balastado
(EN) balloon [Ciències de la Terra]
(CA) baló m
(ES) globo
(FR) ballon
Aparell sense motor que consisteix, en essència, en un receptacle que conté un gas més lleuger que l'aire (hidrogen, heli, etc.) que s'eleva en aquest a causa de la força ascensional i que sol anar proveït d'una barqueta per portar tripulants o instruments.