Llistat alfabètic

S'han trobat 1275 resultats.

(EN) buffer compound [Ciències de la Terra]
(CA) compost amortidor m
(ES) compuesto tampón
(FR) complexe tampon; composé tampon
(EN) buffer inventory [Economia i organització d'empreses]
sin. safety inventory
(CA) estoc de seguretat m
(ES) estoc de seguridad
(FR) stocks de sécurité
(EN) buffer power [Ciències de la Terra]
sin. buffering capacity
(CA) capacitat d'amortiment f; poder amortidor
(ES) capacidad tampón; poder tampón
(FR) capacité tampon; pouvoir tampon
(EN) buffer space [Energies]
(CA) espai tampó m
(ES) espacio tampón
(FR) espace tampon
Espai no calefactat d'un edifici que actua com a amortidor de la diferència de temperatura entre l'exterior i l'espai calefactat i que, per tant, redueix les pèrdues tèrmiques d'aquest.
(EN) buffer stop [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) topall de via m
(ES) topera
(EN) buffer storage [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. buffer
(CA) memòria intermèdia f
(ES) memoria intermedia
(FR) mémoire intermédiaire; mémoire tampon
(EN) buffering capacity [Ciències de la Terra]
sin. buffer power
(CA) capacitat d'amortiment f; poder amortidor
(ES) capacidad tampón; poder tampón
(FR) capacité tampon; pouvoir tampon
(EN) buffeting [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) buffeting
(ES) bataneo
(FR) tremblement
(EN) Buffon's needle problem [Matemàtiques i estadística]
sin. Buffon's problem
(CA) agulla de Buffon; problema de Buffon
(ES) aguja de buffon; problema de Buffon
Problema clàssic que es troba en l'origen de la geometria integral i que proposa el càlcul de la probabilitat que una agulla de longitud "l" tirada a l'atzar sobre un pla on hi ha marcades línies paral·leles a distància (d>l), talli una d'aquestes línies. La solució és 2l/πd la qual cosa porta a una possible avaluació probabilística del número π. (Font de la definició: Diccionari de matemàtiques i estadística, Enciclopèdia Catalana-UPC)
(EN) Buffon's problem [Matemàtiques i estadística]
sin. Buffon's needle problem
(CA) agulla de Buffon; problema de Buffon
(ES) aguja de buffon; problema de Buffon
Problema clàssic que es troba en l'origen de la geometria integral i que proposa el càlcul de la probabilitat que una agulla de longitud "l" tirada a l'atzar sobre un pla on hi ha marcades línies paral·leles a distància (d>l), talli una d'aquestes línies. La solució és 2l/πd la qual cosa porta a una possible avaluació probabilística del número π. (Font de la definició: Diccionari de matemàtiques i estadística, Enciclopèdia Catalana-UPC)
(EN) bug [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) error fortuït m
(ES) error fortuito
(EN) builder's labourer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) peó m
(ES) peón
(EN) building [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. house
(CA) edifici m
(ES) edificio
(EN) building envelope [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tancament m
(ES) cerramiento
(EN) building line [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) línia d'edificació f
(ES) línea de edificación
(EN) buildings [Economia i organització d'empreses]
(CA) continent m
(ES) continente
(FR) contenant
(EN) buildup factor [Física]
(CA) factor d'acumulació n m
(ES) factor de acumulación
(FR) build-up factor; facteur d'accumulation
(EN) built area [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. built-up area
(CA) zona construïda; zona edificada
(EN) built-in voltage [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) potencial de contacte m
(ES) potencial de contacto
(EN) built-up area [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. built area
(CA) zona construïda; zona edificada