Llistat alfabètic

S'han trobat 1142 resultats.

(EN) BALUN [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) BALUN; simetritzador m
(ES) BALUN; simetrizador
(EN) banana plug [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banana; clavilla banana
(ES) clavija banana
(EN) band [Economia i organització d'empreses]
(CA) banda f
(ES) banda
(FR) fourchette
(EN) band [Matemàtiques i estadística]
sin. strip; zone
(CA) banda f; faixa
(ES) banda; faja
(FR) bande
(EN) band gap [Energies]
sin. forbidden band
(CA) banda prohibida f
(ES) banda prohibida
(FR) bande interdite
Banda d'energia on no pot haver-hi cap nivell d'energia accessible als electrons de valència.
(EN) band gap [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda prohibida f
(ES) banda prohibida
(EN) band limited channel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) canal limitat en amplada de banda m
(ES) canal limitado en ancho de banda
(EN) band selector [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) selector de bandes m
(ES) selector de bandas
(EN) band-pass filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre passabanda m
(ES) filtro pasa-banda; filtro pasabanda
(EN) band-pass signal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) senyal passabanda m
(ES) señal pasa-banda
(EN) band-stop filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de banda eliminada m
(ES) filtro de banda eliminada
(EN) band-stop filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre supressor de banda m
(ES) filtro supresor de banda
(EN) bandgap energy [Enginyeria química]
(CA) energia interbandes f
(ES) energía interbandas
(EN) bandpass filter [Enginyeria química]
(CA) filtre de banda ampla m
(ES) filtro de banda ancha
(EN) bandwidth [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) amplada de banda f
(ES) ancho de banda
(FR) largeur de bande
(EN) bandwidth [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) amplada de banda f
(ES) anchura de banda
(EN) bandwidth efficiency [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) eficiència en l'amplada de banda f
(ES) eficiencia en ancho de banda
(EN) bandwidth limited region [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) regió limitada en amplada de banda f
(ES) región limitada en ancho de banda
(EN) bandwidth-efficiency plane [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pla d'eficiència espectral m
(ES) plano de eficiencia espectral
(EN) bank [Economia i organització d'empreses]
(CA) banc m
(ES) banco
(FR) banque