Llistat alfabètic

S'han trobat 1369 resultats.

(EN) business networks [Economia i organització d'empreses]
sin. corporate networks
(CA) xarxes d'empreses f pl
(ES) redes de empresas
(FR) réseaux d'entreprises
(EN) business paradigms [Economia i organització d'empreses]
(CA) paradigmes empresarials m pl
(ES) paradigmas empresariales
(FR) paradigmes d'entreprise
(EN) business park [Economia i organització d'empreses]
(CA) parc de negocis m
(ES) parque de negocios
(FR) parc d'affaires
(EN) business plan [Economia i organització d'empreses]
(CA) pla d'empresa m
(ES) plan de empresa
(FR) plan d'entreprise
(EN) business planning [Economia i organització d'empreses]
(CA) planificació empresarial f
(ES) planificación empresarial
(FR) planification entrepreneuriale
(EN) business school [Economia i organització d'empreses]
(CA) escola de negocis f
(ES) escuela de negocios
(FR) école de commerce
(EN) business start-up [Economia i organització d'empreses]
(CA) creació d'empreses f
(ES) creación de empresas
(FR) création d'entreprises
(EN) business strategy [Economia i organització d'empreses]
(CA) estratègia competitiva f; estratègia de negoci
(ES) estrategia competitiva; estrategia de negocio
(FR) stratégie compétitive
(EN) business tax [Economia i organització d'empreses]
(CA) IAE [sigla]; impost d'activitats econòmiques m
(ES) IAE [sigla]; impuesto de actividades económicas
(FR) impôt sur les activités économiques
(EN) business to business [Economia i organització d'empreses]
(CA) d'empresa a empresa loc
(ES) de empresa a empresa
(FR) d'entreprise à entreprises; interentreprise
(EN) busy hour [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) hora carregada f
(ES) hora cargada
(EN) busy tone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) to d'ocupat m
(ES) tono de ocupado
(EN) butadiene [Enginyeria química]
sin. 1,3-butadiene
(CA) 1,3-butadiè; butadiè
(ES) 1,3-butadieno; butadieno
Alcadiè conjugat de cadena lineal de 4 àtoms de carboni, que es presenta com un gas incolor d'olor aromàtica característica i té un punt d'ebullició de -4,5 ºC.
Nota: Els dos enllaços dobles conjugats que conté confereixen una gran reactivitat al butadiè.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butadiene rubber fibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) fibra de butadiè f
(ES) fibra de butadieno
(FR) fibre de butadiène
(DE) Butadienfaser
Fibra sintètica que s'obté a partir del cautxú sintètic obtingut per polimerització de l'acrilonitril amb butadiè i catalitzador de radical lliure.
(EN) butan- pfx [Enginyeria química]
(CA) butan- pfx
(ES) butan- pfx
Forma prefixada que es fa servir, en la nomenclatura substitutiva, per a designar els compostos derivats del butà en què un o més hidrògens s'han substituït per un grup funcional.
Nota: Per a completar el nom del compost, cal afegir-hi el sufix propi de cada família de compostos. Per exemple, és el cas del butanal (CH3CH2CH2CHO) i l'àcid butanoic (CH3CH2CH2COOH).

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butane [Enginyeria química]
(CA) butà
(ES) butano
Alcà de cadena lineal de 4 àtoms de carboni, que es presenta com un gas en condicions normals i té un punt d'ebullició de -0,5 ºC i un punt de fusió de -138,3 ºC.
Nota: El butà és un dels components del gas natural i el subproducte resultant del procés de refinament del petroli. És per això que sovint es troba en mescles, bàsicament amb isobutà, propà i pentà.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butene [Enginyeria química]
sin. butylene
(CA) butè; butilè
(ES) buteno; butileno
Cadascun dels alquens de 4 àtoms de carboni.
Nota: El butè té quatre isòmers, que són el but-1-è, el cis-but-2-è, el trans-but-2-è i l'isobutè (o 2-metilpropè).

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butterfly effect [Economia i organització d'empreses]
sin. small event
(CA) accident històric m; efecte papallona
(ES) accidente histórico; efecto mariposa
(FR) accident historique
(EN) butterfly spread [Economia i organització d'empreses]
(CA) butterfly spread; diferencial papallona m
(ES) diferencia mariposa
(FR) écart papillon
(EN) Butterworth filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de Butterworth m
(ES) filtro de Butterworth