Llistat alfabètic

S'han trobat 1335 resultats.

(EN) Buys Ballot's law [Ciències de la Terra]
(CA) llei de Buys Ballot f
(ES) regla de Buys-Ballot
(FR) règle de Buys Ballot
Llei segons la qual, a l'hemisferi nord, un observador situat d'esquena al vent té a la seva dreta les altes pressions i a la seva esquerra les baixes, i és a l'inrevés a l'hemisferi sud.
(EN) by-pass lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. passing bay; waiting lane
(CA) apartador; zona d'espera f
(ES) apartadero; zona de espera
(EN) by-product [Economia i organització d'empreses]
(CA) subproducte m
(ES) subproducto
(FR) sous-produit
(EN) by-product exchange [Economia i organització d'empreses]
(CA) borsa de subproductes f
(ES) bolsa de subproductos
Mercat de subproductes reutilitzables, que permet que aquests es converteixin en primeres matèries i es facin servir com a tals terminades empreses. Així, doncs, realitzen la doble funció d'eliminar residus i de fer-ho mitjançant el seu aprofitament. Les borses de subproductes estan impulsades per les cambres de comerç per mitjà de la revista Subproductos, que té difusió estatal i posa en contacte les empreses productores i demandants de residus.
(EN) bypass [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) derivació f
(ES) derivación
(EN) bypass [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) variant de població f
(ES) variante de población
(EN) bypass [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bypass m
(ES) comunicación lateral; puenteado
(EN) bypass channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de desviament m
(ES) canal de desvío
(EN) byproduct [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) subproducte m
(ES) subproducto
(EN) byte [Matemàtiques i estadística]
(CA) byte m; octet
(ES) byte
(FR) byte
(EN) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. RPC [sigla]
(CA) byte; octet m
(ES) byte; octeto
(EN) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. octet
(CA) octet m
(ES) carácter; octeto
(EN) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. octet
(CA) byte; octet m
(ES) byte; octeto
(EN) byte per second [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Bps
(CA) Bps; byte per segon m
(ES) Bps; byte por segundo
(EN) bytownita [Ciències de la Terra]
(CA) bytownita f
(ES) bytownita
(FR) bytownita
Mescla isomorfa d'aluminosilicats de sodi i alumini.