Llistat alfabètic

S'han trobat 1369 resultats.

(EN) button [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) botó m
(ES) botón
(FR) bouton
(EN) button pickup [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) botó receptor m
(ES) botón receptor
(EN) buttress dam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) presa de contraforts f
(ES) presa de contrafuertes
(EN) buttressed wall [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mur de contraforts m
(ES) muro de contrafuertes
(EN) butyl [Enginyeria química]
(CA) butil
(ES) butilo
Cadascun dels grups alquil de 4 àtoms de carboni.
Nota: Els diferents isòmers del butil són l'n-butil, d'estructura lineal, i l'isobutil, el sec-butil i el tert-butil, tots tres d'estructura ramificada. Es pot tractar d'un radical o d'una ramificació de la cadena hidrocarbonada principal d'un compost.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butylated hydroxyanisole [Enginyeria química]
sin. BHA [sigla]
(CA) BHA [sigla]; butilhidroxianisol
(ES) BHA [sigla]; butilhidroxianisol
Mescla de 3-tert-butil-4-metoxifenol i 2-tert-butil-4-metoxifenol, que es presenta com un sòlid incolor o lleugerament groguenc.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butylated hydroxytoluene [Enginyeria química]
sin. 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol; BHT [sigla]
(CA) 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol; 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol; BHT [sigla]; butilhidroxitoluè
(ES) 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol; 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol; BHT; butilhidroxitolueno
Compost butílic derivat del 4-hidroxifenol, que es presenta com un sòlid blanc.
Nota: El butilhidroxitoluè és insoluble en aigua i soluble en olis.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butylene [Enginyeria química]
sin. butene
(CA) butè; butilè
(ES) buteno; butileno
Cadascun dels alquens de 4 àtoms de carboni.
Nota: El butè té quatre isòmers, que són el but-1-è, el cis-but-2-è, el trans-but-2-è i l'isobutè (o 2-metilpropè).

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) butyne [Enginyeria química]
(CA) butí
(ES) butino
Alquí de cadena lineal de 4 àtoms de carboni, que es presenta com un gas inflamable.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) buy-out [Economia i organització d'empreses]
(CA) presa de control f; presa de participació
(ES) toma de control; toma de participación
(FR) prise de participation
(EN) buyer [Economia i organització d'empreses]
(CA) comprador -a m i f
(ES) comprador
(FR) acheteur
(EN) buying [Economia i organització d'empreses]
sin. purchase
(CA) compra f
(ES) compra
(FR) achat
(EN) buying decision process [Economia i organització d'empreses]
(CA) procés de decisió de compra m
(ES) proceso de decisión de compra
(FR) processus de décision d'achat
(EN) buying syndicate [Economia i organització d'empreses]
sin. purchase pool
(CA) central de compres f
(ES) central de compras
(FR) centrale d'achats
Associació entre diversos establiments detallistes o majoristes dedicats a la mateixa activitat i la finalitat d'aconseguir millors preus de compra per als membres de la central. La central de compres té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels diferents establiments que la formen.
(EN) Buys Ballot's law [Ciències de la Terra]
(CA) llei de Buys Ballot f
(ES) regla de Buys-Ballot
(FR) règle de Buys Ballot
Llei segons la qual, a l'hemisferi nord, un observador situat d'esquena al vent té a la seva dreta les altes pressions i a la seva esquerra les baixes, i és a l'inrevés a l'hemisferi sud.
(EN) by-pass lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. passing bay; waiting lane
(CA) apartador; zona d'espera f
(ES) apartadero; zona de espera
(EN) by-product [Economia i organització d'empreses]
(CA) subproducte m
(ES) subproducto
(FR) sous-produit
(EN) by-product exchange [Economia i organització d'empreses]
(CA) borsa de subproductes f
(ES) bolsa de subproductos
Mercat de subproductes reutilitzables, que permet que aquests es converteixin en primeres matèries i es facin servir com a tals terminades empreses. Així, doncs, realitzen la doble funció d'eliminar residus i de fer-ho mitjançant el seu aprofitament. Les borses de subproductes estan impulsades per les cambres de comerç per mitjà de la revista Subproductos, que té difusió estatal i posa en contacte les empreses productores i demandants de residus.
(EN) bypass [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) derivació f
(ES) derivación
(EN) bypass [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) variant de població f
(ES) variante de población