Llistat alfabètic

S'han trobat 1369 resultats.

(EN) bank [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. riverside
(CA) ribera f
(ES) ribera
(EN) bank [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) marge m
(ES) margen
(EN) bank [Economia i organització d'empreses]
(CA) banc m
(ES) banco
(FR) banque
Entitat financera que adopta la forma de societat anònima i es dedica a la recepció de dipòsits del públic i de fons que utilitza per compte propi en operacions financeres de préstec, crèdit, descompte, etc. També realitza altres serveis, com ara avals, domiciliació de pagaments, custòdia de valors, etc.
(EN) bank clearing [Economia i organització d'empreses]
(CA) compensació bancària f
(ES) compensación bancaria
(FR) compensation bancaire
(EN) bank coefficient [Economia i organització d'empreses]
(CA) coeficient bancari m
(ES) coeficiente bancario
(FR) coefficient bancaire
Ràtio que els bancs estaven obligats a mantenir respecte a algunes partides del seu actiu i passiu. Entre aquests, el coeficient de caixa, de deute públic i d'inversió.
(EN) bank commercial paper [Economia i organització d'empreses]
sin. bond; short-term bond
(CA) bo de caixa m
(ES) bono de caja
(FR) bon de caisse
(EN) bank reserves [Economia i organització d'empreses]
(CA) reserves bancàries f pl; reserves de caixa
(ES) reservas de caja
(FR) réserves bancaires
(EN) bankfull discharge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cabal de vora plena
(ES) caudal de cauce lleno; caudal de desbordamiento
(EN) banking multiplier effect [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador bancari m
(ES) multiplicador bancario
(EN) banking system [Economia i organització d'empreses]
(CA) sistema bancari m
(ES) sistema bancario
(FR) système bancaire
(EN) banknote [Economia i organització d'empreses]
sin. bill; note; paper currency; paper money
(CA) bitllet m; paper moneda
(ES) billete; papel moneda
(FR) billet
(EN) bankruptcy [Economia i organització d'empreses]
(CA) bancarrota; fallida f
(ES) bancarrota
(FR) banqueroute
(EN) banner [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bàner f
(ES) anuncio; banner
(EN) bar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) barra f
(ES) barra f
(EN) bar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bus-bar; continuous lengths of rails
(CA) barra f
(ES) barra f
(EN) bar [Física]
(CA) bar n m
(ES) bar
(FR) bar
bar
Unitat de mesura de pressió equivalent a 105 pascals.
(EN) bar [Matemàtiques i estadística]
(CA) barra f
(ES) barra
(FR) barre
(EN) bar anchor [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bar anchorage
(CA) ancoratge de barres m
(ES) anclaje de barras
(EN) bar anchorage [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bar anchor
(CA) ancoratge de barres m
(ES) anclaje de barras
(EN) bar chart [Matemàtiques i estadística]
(CA) diagrama de barres m
(ES) diagrama de barras
(FR) diagramme en btons