Llistat alfabètic

S'han trobat 1347 resultats.

(EN) bank clearing [Economia i organització d'empreses]
(CA) compensació bancària f
(ES) compensación bancaria
(FR) compensation bancaire
(EN) bank coefficient [Economia i organització d'empreses]
(CA) coeficient bancari m
(ES) coeficiente bancario
(FR) coefficient bancaire
Ràtio que els bancs estaven obligats a mantenir respecte a algunes partides del seu actiu i passiu. Entre aquests, el coeficient de caixa, de deute públic i d'inversió.
(EN) bank commercial paper [Economia i organització d'empreses]
sin. bond; short-term bond
(CA) bo de caixa m
(ES) bono de caja
(FR) bon de caisse
(EN) bank reserves [Economia i organització d'empreses]
(CA) reserves bancàries f pl; reserves de caixa
(ES) reservas de caja
(FR) réserves bancaires
(EN) bankfull discharge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cabal de vora plena
(ES) caudal de cauce lleno; caudal de desbordamiento
(EN) banking multiplier effect [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador bancari m
(ES) multiplicador bancario
(EN) banking system [Economia i organització d'empreses]
(CA) sistema bancari m
(ES) sistema bancario
(FR) système bancaire
(EN) banknote [Economia i organització d'empreses]
sin. bill; note; paper currency; paper money
(CA) bitllet m; paper moneda
(ES) billete; papel moneda
(FR) billet
(EN) bankruptcy [Economia i organització d'empreses]
(CA) bancarrota; fallida f
(ES) bancarrota
(FR) banqueroute
(EN) banner [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bàner f
(ES) anuncio; banner
(EN) bar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bus-bar; continuous lengths of rails
(CA) barra f
(ES) barra f
(EN) bar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) barra f
(ES) barra f
(EN) bar [Matemàtiques i estadística]
(CA) barra f
(ES) barra
(FR) barre
(EN) bar [Física]
(CA) bar n m
(ES) bar
(FR) bar
bar
Unitat de mesura de pressió equivalent a 105 pascals.
(EN) bar anchor [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bar anchorage
(CA) ancoratge de barres m
(ES) anclaje de barras
(EN) bar anchorage [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bar anchor
(CA) ancoratge de barres m
(ES) anclaje de barras
(EN) bar chart [Matemàtiques i estadística]
(CA) diagrama de barres m
(ES) diagrama de barras
(FR) diagramme en btons
(EN) bar code [Economia i organització d'empreses]
(CA) codi de barres m
(ES) código de barras
(FR) code barres
Sistema d'identificació format per barres blanques i negres de diferents gruixos que poden identificar el producte a través de l'escàner d'un ordinador. En aquest codi, s'hi pot incloure tota la informació que es vulgui, com la data de l'inventari, el preu o la data de la venda.
(EN) bar crest [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cresta de barra f
(ES) cresta de barra
(EN) bar rack [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) reixa f
(ES) reja f