Llistat alfabètic

S'han trobat 534 resultats.

(FR) bande [Matemàtiques i estadística]
(CA) banda f; faixa
(ES) banda; faja
(EN) band; strip; zone
(FR) bande d'atterrissage [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
(CA) banda d'aterratge f
(ES) banda de aterrizaje; pista de aterrizaje
(EN) strip
(FR) bande d'énergie [Física]
(CA) banda; banda d'energia n f
(ES) banda de energía
(EN) energy band
Cadascun dels intervals, formats per l'agrupació dels nivells d'energia adjacents que pot tenir un electró en un sòlid.
(FR) bande de base [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda de base f
(ES) banda de base
(EN) baseband
(FR) bande de conduction [Física]
(CA) banda de conducció n f
(ES) banda de conducción
(EN) conduction band
Cadascun dels intervals, formats per l'agrupació dels nivells d'energia adjacents que pot tenir un electró en un sòlid.
(FR) bande de conduction [Energies]
(CA) banda de conducció f
(ES) banda de conducción
(EN) conduction band
Banda d'energia formada pel desdoblament de les capes de valència dels àtoms d'un material, on es troben els electrons que contribueixen a la circulació del corrent elèctric.
(FR) bande de d'énergie [Energies]
(CA) banda d'energia f
(ES) banda de energía
(EN) energy band
Conjunt de nivells d'energia que, en la representació energètica de l'estructura de la matèria, resulten del desdoblament dels nivells dels àtoms interaccionats quan disminueix la distància interatòmica.
(FR) bande de fréquences [Física]
(CA) banda; banda de freqüències n f
(ES) banda de frecuencias
(EN) frequency band
Interval continu de freqüències d'un espectre.
(FR) bande de valence [Energies]
(CA) banda de valència f
(ES) banda de valencia
(EN) valence band
Banda d'energia formada pel desdoblament de les capes de valència dels àtoms d'un material, que contribueix a la formació dels enllaços entre els àtoms.
(FR) bande de valence [Física]
(CA) banda de valència n f
(ES) banda de valencia
(EN) valence band
Banda d'energia més alta d'un sòlid en què els estats electrònics estan parcialment o totalment ocupats.
(FR) bande interdite [Física]
(CA) banda prohibida n f
(ES) banda prohibida
(EN) band gap; energy gap; forbidden band
Interval de l'espectre energètic d'un sòlid en què no poden existir estats electrònics.
(FR) bande interdite [Energies]
(CA) banda prohibida f
(ES) banda prohibida
(EN) band gap; forbidden band
Banda d'energia on no pot haver-hi cap nivell d'energia accessible als electrons de valència.
(FR) bande permise [Energies]
(CA) banda permesa f
(ES) banda permitida
(EN) allowed band
Banda d'energia on cada nivell d'energia pot ser ocupat per dos electrons.
(FR) bang sonique [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) bang sònic m
(ES) bang sónico
(EN) sonic bang; sonic boom
(FR) banque [Economia i organització d'empreses]
(CA) banc m
(ES) banco
(EN) bank
Entitat financera que adopta la forma de societat anònima i es dedica a la recepció de dipòsits del públic i de fons que utilitza per compte propi en operacions financeres de préstec, crèdit, descompte, etc. També realitza altres serveis, com ara avals, domiciliació de pagaments, custòdia de valors, etc.
(FR) banque agent [Economia i organització d'empreses]
(CA) banc agent m
(ES) banco manager
(EN) agent bank
Banc designat pels membres d'un sindicat financer per a protegir i gestionar en una determinada operació els interessos dels bancs prestadors, durant la vigència del préstec sindicat. Amb caràcter general, banc designat per una empresa per assegurar el compliment de determinades obligacions que s'originen en el camp financer, tant en operacions realitzades en el propi país com a l'estranger. Actua com a mandatari de la sindicació i té relació directa amb el prestatari en potència, per tal d'instrumentar els préstecs o emissions.
(FR) banque catalane [Economia i organització d'empreses]
(CA) banca catalana f
(ES) banca catalan
Conjunt d'intermediaris financers que tenen la seva seu central, la seva domiciliació legal, en alguna localitat situada dins del territori administratiu català. Als anys cinquanta, després de l'absorció del Banc Hispano-Colonial pel Banco Central, i d'altres casos semblants, la banca catalana entra en una situació de marginació molt gran, que no es modifica fins que, als anys setanta i vuitanta, les caixes d'estalvi poden exercir les mateixes funcions els bancs. Al mateix temps, apareix algun banc català potent, i encara que l'experiència de Banca Catalana va fracassar, el Banc de Sabadell és un exponent de bona gestió bancària.
(FR) banque centrale [Economia i organització d'empreses]
(CA) banc central m
(ES) banco central
(EN) central bank
Entitat oficial vèrtex del sistema financer d'un país. Les seves principals funcions són: banc emissor dels diners legals (paper moneda i moneda metàl·lica), banc de bancs, inspector financer per a garantir el compliment de les disposicions legals i responsable de la política monetària del país mitjançat la fixació del tipus d'interès i del coeficient de caixa, els préstecs de regulació monetària i les operacions de mercat obert.
(FR) banque commenciale [Economia i organització d'empreses]
(CA) banc comercial m
(ES) banco comercial
(EN) commercial bank
Institució de propietat privada amb ànim de lucre, que accepta comptes corrents i d'estalvi, efectua préstecs a curt termini i adquireix actius rendibles (concretament, obligacions i instruments de deute a curt termini), tot i que la seva especialització està avui dia molt desfigurada.
(FR) banque d'investissement [Economia i organització d'empreses]
(CA) banc d'inversió; banc de negocis m
(ES) banco de negocios
(EN) merchant bank