Llistat alfabètic

S'han trobat 4421 resultats.

(CA) C m [Energies]
sin. coulomb
(ES) C; coulomb
(EN) C; coulomb
(FR) C; coulomb
Unitat de quantitat d'electricitat o de càrrega elèctrica en el SI que correspon a la quantitat d'electricitat transportada per un corrent d'1 ampere en 1 segon.
(CA) CA [Física]
sin. AC; corrent altern
(ES) AC; CA; corriente alterna
(EN) AC; alternating current
(FR) AC; CA; courant alternatif
Corrent elèctric que inverteix periòdicament el sentit del seu moviment.
(CA) caçatalents m i f [Economia i organització d'empreses]
(ES) cazatalentos
(EN) headhunters
(FR) recruteur
Persona amb una bona formació en recursos humans i una gran experiència en selecció de personal que s'especialitza en el reclutament de directius o d'altres comandaments aliens a l'empresa. Llevat d'excepcions, també ajuda a assignar les persones als càrrecs sol·licitats, i es diferencia de la persona que només té cura de la selecció en el fet d'ocupar-se de la gestió completa i d'implicar-se activament en la recerca dels candidats.
(CA) cabal m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) caudal
(CA) cabal m [Enginyeria mecànica]
(ES) caudal
(EN) delivery; flow
(FR) débit
Nota: Cal no confondre cabal amb l'adjectiu "cabdal" que és sinònim d'important.
(CA) cabal m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal
(EN) discharge; flow; flowrate
(CA) cabal m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal
Quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secció del conducte pel qual circula.
(CA) cabal m [Energies]
(ES) caudal
(EN) flow
(FR) débit
Quantitat de fluid que circula per la secció d'un conducte en una unitat de temps determinada.
(CA) cabal m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) caudal
(EN) throughput
(CA) cabal n m [Física]
(ES) caudal
(EN) flow rate
(FR) débit
Quantitat de fluid, expressada generalment en volum, que travessa una secció determinada per unitat de temps.
(CA) cabal d'esgotament m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de agotamiento
(EN) falling limb
(CA) cabal de base m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de base
(EN) baseflow
(CA) cabal de disseny m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cabal de projecte
(ES) caudal de diseño; caudal de proyecto
(EN) design discharge
(CA) cabal de producció m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) caudal de producción
(EN) throughput
(CA) cabal de projecte [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cabal de disseny m
(ES) caudal de diseño; caudal de proyecto
(EN) design discharge
(CA) cabal de punta m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de pico
(EN) peak discharge
(CA) cabal de vora plena [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de cauce lleno; caudal de desbordamiento
(EN) bankfull discharge
(CA) cabal diari [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cabal mitjà diari m
(ES) caudal diario; caudal medio diario
(EN) mean daily discharge; mean yearly discharge
(CA) cabal ecològic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal ecológico
(EN) ecological discharge; ecological flow
(CA) cabal específic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal específico
(EN) unit discharge