Llistat alfabètic

S'han trobat 4759 resultats.

(CA) C m [Energies]
sin. coulomb
(ES) C; coulomb
(EN) C; coulomb
(FR) C; coulomb
Unitat de quantitat d'electricitat o de càrrega elèctrica en el SI que correspon a la quantitat d'electricitat transportada per un corrent d'1 ampere en 1 segon.
(CA) c. c. c. [Enginyeria química]
sin. concentració crítica de coagulació
(ES) c. c. c.; concentración crítica de coagulación
(EN) c. c. c.; critical coagulation concentration
Concentració mínima d'un electròlit inert que provoca la coagulació
d'un col·loide liòfob en una extensió i temps determinats.
Nota: Els trets generals que fan referència a la concentració crítica de coagulació són proporcionats per la regla de Schulze-Hardy.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(CA) c. m. c. [Enginyeria química]
sin. concentració micel·lar crítica
(ES) c.m. c.; concentración micelar crítica
(EN) c. m. c; critical micelle concentration; critical micellisation concentration; critical micellization concentration
Concentració a partir de la qual molècules de baixa massa molar s'associen per a formar una micel·la.
Nota: A partir de la concentració micel·lar crítica, un sistema es comporta com un col·loide d'associació.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(CA) CA [Física]
sin. AC; corrent altern
(ES) AC; CA; corriente alterna
(EN) AC; alternating current
(FR) AC; CA; courant alternatif
Corrent elèctric que inverteix periòdicament el sentit del seu moviment.
(CA) cabal m [Energies]
(ES) caudal
(EN) flow
(FR) débit
Quantitat de fluid que circula per la secció d'un conducte en una unitat de temps determinada.
(CA) cabal n m [Física]
(ES) caudal
(EN) flow rate
(FR) débit
Quantitat de fluid, expressada generalment en volum, que travessa una secció determinada per unitat de temps.
(CA) cabal m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) caudal
(EN) throughput
(CA) cabal m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) caudal
(CA) cabal m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal
Quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secció del conducte pel qual circula.
(CA) cabal m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal
(EN) discharge; flow; flowrate
(CA) cabal m [Enginyeria mecànica]
(ES) caudal
(EN) delivery; flow
(FR) débit
Nota: Cal no confondre cabal amb l'adjectiu "cabdal" que és sinònim d'important.
(CA) cabal d'esgotament m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de agotamiento
(EN) falling limb
(CA) cabal de base m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de base
(EN) baseflow
(CA) cabal de disseny m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cabal de projecte
(ES) caudal de diseño; caudal de proyecto
(EN) design discharge
(CA) cabal de producció m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) caudal de producción
(EN) throughput
(CA) cabal de projecte [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cabal de disseny m
(ES) caudal de diseño; caudal de proyecto
(EN) design discharge
(CA) cabal de punta m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de pico
(EN) peak discharge
(CA) cabal de vora plena [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal de cauce lleno; caudal de desbordamiento
(EN) bankfull discharge
(CA) cabal diari [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cabal mitjà diari m
(ES) caudal diario; caudal medio diario
(EN) mean daily discharge; mean yearly discharge
(CA) cabal ecològic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) caudal ecológico
(EN) ecological discharge; ecological flow