Llistat alfabètic

S'han trobat 4357 resultats.

(CA) cadastre m [Ciències de la Terra]
(ES) catastro
(EN) land survey; land surveying
(FR) cadastre
(CA) cadastre m [Economia i organització d'empreses]
(ES) catastro
(EN) cadastre; official land register
(FR) cadastre
Registre públic que serveix per a identificar en una regió la superfície física i el valor de mercat dels béns immobles i de les finques rústiques.
(CA) cadastre m [Geomàtica]
(ES) catastro m; registro catastral
(EN) cadastral register; cadastral survey; cadastre; land register; land registry
(FR)  registre cadastral; cadastre m
(IT) catasto
Registre públic format per diversos plànols i documents que ofereixen la representació geogràfica i parcel·lària d'un territori concret i els límits i les mesures de les parcel·les de terreny, així com els números de referència relatius als documents administratius, especialment amb finalitats legals (registre dels drets reals), jurídiques (delimitació del dret de la propietat) o fiscals (impost sobre la terra).
(CA) cadastre de soroll m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) catastro de ruido
(EN) noise limits
(CA) cadena f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cadena
(CA) cadena f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cadena
(EN) chain
(CA) cadena f [Matemàtiques i estadística]
(ES) cadena
(EN) chain
(FR) chaîne
(CA) cadena f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cadena
(EN) string
(FR) chaîne
Llista en què cada element és un sol caràcter.
(CA) cadena f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cadena
(EN) chain
(CA) cadena alimentària f [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. cadena tròfica
(ES) cadena alimentaria; cadena trófica
(CA) cadena d'angle f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cadena de ángulo
(CA) cadena de comptatge n f [Física]
(ES) cadena de conteo
(EN) counting channel
(FR) chaîne de comptage
Conjunt d'elements que s'utilitzen en el processament dels impulsos elèctrics generats en la detecció d'una radiació.
(CA) cadena de desintegració [Física]
sin. cadena radioactiva; sèrie radioactiva n f
(ES) cadena de desintegración; cadena radiactiva; cadena radioactiva; serie radiactiva; serie radioactiva
(EN) decay chain; radioactive chain; radioactive series
(FR) chaîne de désintégration; chaîne radioactive; série radioactive
Sèrie de núclids en què cadascun es transforma en el següent per mitjà d'una desintegració radioactiva fins a arribar a un núclid estable.
(CA) cadena de fallades f [Enginyeria industrial]
(ES) cadena de fallos
(EN) fault chain
(DE) Fehlerkette
(CA) cadena de lligat f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cadena de atado
(EN) binding chain; rim joist
(CA) cadena de Markov f [Economia i organització d'empreses]
(ES) cadena de Markov
(EN) Markov chain
(FR) chaîne de Markov
Model de procés aleatori en el temps, en què la probabilitat del comportament futur depèn només de l'estat actual. La principal característica del model és que la probabilitat que el sistema estudiat estigui sota una condició particular depèn tan sols de la seva condició actual.
(CA) cadena de Markov f [Matemàtiques i estadística]
(ES) cadena de Markov
(CA) cadena de Markov f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cadena de Markov
(EN) Markov chain
(CA) cadena de Markov n f [Física]
sin. procés de Markov
(ES) cadena de Markov; proceso de Markov
(EN) Markov chain; Markov process
(FR) chaîne de Markov; processus de Markov
Procés estocàstic en què cadascun dels estats successius d'un sistema depèn només de l'estat immediatament anterior.
(CA) cadena de missatges f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cadena de mensajes
(EN) thread