Llistat alfabètic

S'han trobat 4357 resultats.

(CA) cadena de muntatge f [Economia i organització d'empreses]
sin. línia de muntatge
(ES) cadena de montaje
(EN) assembly line
(FR) chaîne de montage
(CA) cadena de valor f [Economia i organització d'empreses]
(ES) cadena devalor
(EN) value chain
(FR) chaîne de valeur
Conjunt d'activitats relacionades, realitzades per una empresa, que afegeixen valor a un producte i li permeten de competir en el mercat per obtenir un marge final, segons Michael E. Porter. Com a cadena, allò que es realitza en una activitat afecta de forma immediata el cost o el rendiment de la següent. Es poden diferenciar dos tipus d'activitats en la cadena de valor: les primàries o de línia, que engloben les activitats de producció, comercialització i distribució; i les secundaries o de suport, que proporcionen els factors productius i la infraestructura, recursos humans, tecnologia i compres, i que permeten el funcionament normal de les activitats primàries.
(CA) cadena franquiciada f [Economia i organització d'empreses]
sin. cadena voluntària
(ES) cadena franquiciada; cadena voluntaria
(EN) franchise chain; wholesale-and-retail association
(FR) chaîne franchisée
(CA) cadena logística f [Economia i organització d'empreses]
(ES) cadena logística
(EN) logistic chain
(FR) chaîne logistique
Conjunt d'elements enllaçats d'una organització logística, fonamentada especialment en l'aprovisionament, la producció i la distribució als punts de consum.
(CA) cadena oberta f [Enginyeria mecànica]
(ES) cadena abierta
(CA) cadena protó-protó n f [Física]
sin. cicle protó-protó
(ES) cadena protón-protón; ciclo protón-protón
(EN) proton-proton chain; proton-proton cycle
(FR) chaîne proton-proton; cycle proton-proton
Sèrie de reaccions nuclears de fusió en què quatre nuclis d'hidrogen donen lloc a un nucli d'heli acompanyat de dos positrons i dos neutrins.
(CA) cadena radioactiva [Física]
sin. cadena de desintegració; sèrie radioactiva n f
(ES) cadena de desintegración; cadena radiactiva; cadena radioactiva; serie radiactiva; serie radioactiva
(EN) decay chain; radioactive chain; radioactive series
(FR) chaîne de désintégration; chaîne radioactive; série radioactive
Sèrie de núclids en què cadascun es transforma en el següent per mitjà d'una desintegració radioactiva fins a arribar a un núclid estable.
(CA) cadena tancada f [Enginyeria mecànica]
(ES) cadena cerrada
(CA) cadena tròfica [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. cadena alimentària f
(ES) cadena alimentaria; cadena trófica
(CA) cadena tròfica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) cadena trófica
(EN) food chain
(FR) chaîne trophique
Conjunt de relacions nutritives entre els diferents nivells tròfics d'un ecosistema. En la major part dels ecosistemes es distingeixen dos tipus de cadenes tròfiques: la cadena d’herbívors, que es basa en la matèria vegetal viva, i la cadena saprofítica, formada per la matèria orgànica morta.
(CA) cadena voluntària [Economia i organització d'empreses]
sin. cadena franquiciada f
(ES) cadena franquiciada; cadena voluntaria
(EN) franchise chain; wholesale-and-retail association
(FR) chaîne franchisée
(CA) cadència f [Economia i organització d'empreses]
(ES) cadencia
(EN) motion time; rate; rate of output; rate of work; speed of output
(FR) cadence
Ritme de producció en una fàbrica, especialment en les cadenes de muntatge. Es mesura mitjançant la divisió del nombre d'unitats de producció obtingudes pel nombre d'hores utilitzades.
(CA) cadeneta f [Matemàtiques i estadística]
sin. catenària
(ES) cadena; catenaria
(EN) catenary; chainette
(FR) chaînette
(CA) cadiral m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) atajadero
(EN) gate
(CA) cadirat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) atajadero
(EN) gate
(CA) cadireta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) atajadero
(EN) gate
(CA) caducitat f [Economia i organització d'empreses]
(ES) caducidad
(EN) expiry
(FR) péremption
1. Indicació del final de l'existència d'un producte en bones condicions amb relació a la se va destinació inicial, generalment el consum humà. 2. En dret, pèrdua d'un dret pel transcurs del termini previst legalment per al seu exercici o per haver-se complert el temps per al qual fou concedit.
(CA) CAE [sigla] [Enginyeria industrial]
sin. enginyeria assistida per ordinador f
(ES) ingeniería asistida por ordenador
(EN) CAE [sigla]; computer-assisted engineering
(DE) Technische Computerunterstützung
(CA) CAE [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. enginyeria assistida per ordinador f
(ES) ingeniería asistida por ordenador
(EN) CAE [sigla]; computer-aided engineering
(FR) ingénierie assistée par ordinateur
(CA) CAE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. enginyeria assistida per ordinador f
(ES) CAE [sigla]; ingeniería asistida por ordenador
(EN) CAE [sigla]; computer-aided engineering