Llistat alfabètic

S'han trobat 4860 resultats.

(ES) cadena radiactiva [Física]
sin. cadena de desintegración; cadena radioactiva; serie radiactiva; serie radioactiva
(CA) cadena de desintegració; cadena radioactiva; sèrie radioactiva n f
(EN) decay chain; radioactive chain; radioactive series
(FR) chaîne de désintégration; chaîne radioactive; série radioactive
Sèrie de núclids en què cadascun es transforma en el següent per mitjà d'una desintegració radioactiva fins a arribar a un núclid estable.
(ES) cadena radioactiva [Física]
sin. cadena de desintegración; cadena radiactiva; serie radiactiva; serie radioactiva
(CA) cadena de desintegració; cadena radioactiva; sèrie radioactiva n f
(EN) decay chain; radioactive chain; radioactive series
(FR) chaîne de désintégration; chaîne radioactive; série radioactive
Sèrie de núclids en què cadascun es transforma en el següent per mitjà d'una desintegració radioactiva fins a arribar a un núclid estable.
(ES) cadena trófica [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. cadena alimentaria
(CA) cadena alimentària f; cadena tròfica
(ES) cadena trófica [Economia i organització d'empreses]
(CA) cadena tròfica f
(EN) food chain
(FR) chaîne trophique
Conjunt de relacions nutritives entre els diferents nivells tròfics d'un ecosistema. En la major part dels ecosistemes es distingeixen dos tipus de cadenes tròfiques: la cadena d'herbívors, que es basa en la matèria vegetal viva, i la cadena saprofítica, formada per la matèria orgànica morta.
(ES) cadena voluntaria [Economia i organització d'empreses]
sin. cadena franquiciada
(CA) cadena franquiciada f; cadena voluntària
(EN) franchise chain; wholesale-and-retail association
(FR) chaîne franchisée
(ES) cadencia [Economia i organització d'empreses]
(CA) cadència f
(EN) motion time; rate; rate of output; rate of work; speed of output
(FR) cadence
Ritme de producció en una fàbrica, especialment en les cadenes de muntatge. Es mesura mitjançant la divisió del nombre d'unitats de producció obtingudes pel nombre d'hores utilitzades.
(ES) cadmio [Enginyeria química]
(CA) cadmi
(EN) cadmium
Cd
Element del grup 12, del període 5 i del bloc d de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 48 i massa atòmica 112,414.
Nota: El cadmi es presenta com un metall de color blavós argentat, tou, molt dúctil i mal·leable, amb un punt de fusió de 321 ºC i un punt d'ebullició de 765 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) caducidad [Economia i organització d'empreses]
(CA) caducitat f
(EN) expiry
(FR) péremption
1. Indicació del final de l'existència d'un producte en bones condicions amb relació a la se va destinació inicial, generalment el consum humà. 2. En dret, pèrdua d'un dret pel transcurs del termini previst legalment per al seu exercici o per haver-se complert el temps per al qual fou concedit.
(ES) CAE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ingeniería asistida por ordenador
(CA) CAE [sigla]; enginyeria assistida per ordinador f
(EN) CAE [sigla]; computer-aided engineering
(ES) cafeína [Enginyeria química]
sin. 1,3,7-trimetilxantina
(CA) 1,3,7-trimetilxantina; cafeïna
(EN) 1,3,7-trimethylxanthine; caffeine
Alcaloide bicíclic trimetilat derivat de la xantina, inodor i de sabor amarg, que cristal·litza en forma de prismes hexagonals que se sublimen a 178 ºC i fonen a 238 ºC.
Nota: La cafeïna s'oxida ràpidament i perd aigua a 80 ºC. És soluble en cloroform, lleugerament soluble en aigua i alcohol i molt poc soluble en èter.
Es troba en el cafè, que en conté un 1,5 % del seu pes en sec.També s'obté de les fulles de te, en un 5 %, i en el mate i la cola, dels quals es pot extreure.
L'obtenció sintètica de la cafeïna té lloc per metilació directa de la xantina amb sulfat de dimetil. S'obté industrialment com a subproducte de la preparació dels cafès descafeïnats.
La cafeïna estimula la secreció gàstrica i el sistema nerviós central i actua com a tònic cardíac i com a diürètic. A petites dosis produeix sensació de benestar i de vigor corporal. Augmenta la fluïdesa d'idees i la resistència a la fatiga intel·lectual, i incrementa la irritabilitat i la contractilitat dels músculs voluntaris. Una dosi de 200 micrograms per mil·lilitre inhibeix l'activitat de la polimerasa.
Es fa servir en begudes, en les quals no ha de superar el 0,02 %, i en medicaments.


Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) CAG [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. control automático de ganancia
(CA) CAG [sigla]; control automàtic de guany m
(EN) AGC [sigla]; automatic gain control
(ES) caída de carga [Física]
sin. pérdida de carga
(CA) caiguda de càrrega; pèrdua de càrrega n f
(EN) head loss
(FR) perte de charge
Disminució de la pressió que experimenta un fluid en el sentit del moviment en una canonada, provocada per la dissipació d'energia pel fregament amb les parets, la viscositat i els remolins.
(ES) caída de potencial [Física]
sin. caída de tensión
(CA) caiguda de potencial n f; caiguda de tensió
(EN) voltage drop
(FR) chute de potentiel; chute de tension
Diferència de potencial entre dos punts d'un circuit elèctric, produïda pel pas d'un corrent a través dels elements disposats entre ells.
(ES) caída de tensión [Física]
sin. caída de potencial
(CA) caiguda de potencial n f; caiguda de tensió
(EN) voltage drop
(FR) chute de potentiel; chute de tension
Diferència de potencial entre dos punts d'un circuit elèctric, produïda pel pas d'un corrent a través dels elements disposats entre ells.
(ES) caída libre [Física]
(CA) caiguda lliure n f
(EN) free fall
(FR) chute libre
Moviment d'un cos sotmès exclusivament a l'acció de la gravetat.
(ES) caja [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa f
(EN) cash account
(FR) caisse
. Compte del balanç on apareix el saldo en diner en efectiu que té l'empresa, i que es pot utilitzar sense cap restricció.
(ES) caja acústica [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bafle
(CA) bafle; caixa acústica f
(EN) acoustic enclosure; baffle
(ES) caja bass-reflex [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. caja reflectora de graves
(CA) caixa rèflex de greus f
(EN) bass-reflex enclosure; ported box; vented box
(ES) caja comunal [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa comunal f
(FR) caisse communale
Caixa de crèdit municipal d'iniciativa pública que té com a objectiu recollir fons per oferir-los com a crèdits als ajuntaments, en especial als ajuntaments petits que tenen escasses possibilitats d'endeutar-se per realitzar obres de vialitat, clavegueram, escorxadors, cellers, mercats, etc. El 1914, la Mancomunitat de Catalunya va crear la Caixa de Crèdit Comunal, la primera que es constituïa a l'Estat espanyol.
(ES) caja de ahorros [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa; caixa d'estalvis f
(EN) savings bank
(FR) caisse d'épargne