Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) C [Energies]
sin. coulomb
(CA) C m; coulomb
(ES) C; coulomb
(FR) C; coulomb
Unitat de quantitat d'electricitat o de càrrega elèctrica en el SI que correspon a la quantitat d'electricitat transportada per un corrent d'1 ampere en 1 segon.
(EN) C band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda C f
(ES) banda C
(EN) C channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de tipus C m
(ES) canal de tipo C
(EN) C horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó C m
(ES) horizonte C
(FR) horizon C
(EN) c quark [Física]
sin. charm quark; charmed quark
(CA) quark c n m
(ES) quark c; quark encanto
(FR) quark c; quark charm; quark charmé
c
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) c. c. c. [Enginyeria química]
sin. critical coagulation concentration
(CA) c. c. c.; concentració crítica de coagulació
(ES) c. c. c.; concentración crítica de coagulación
Concentració mínima d'un electròlit inert que provoca la coagulació
d'un col·loide liòfob en una extensió i temps determinats.
Nota: Els trets generals que fan referència a la concentració crítica de coagulació són proporcionats per la regla de Schulze-Hardy.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) c. m. c [Enginyeria química]
sin. critical micelle concentration; critical micellisation concentration; critical micellization concentration
(CA) c. m. c.; concentració micel·lar crítica
(ES) c.m. c.; concentración micelar crítica
Concentració a partir de la qual molècules de baixa massa molar s'associen per a formar una micel·la.
Nota: A partir de la concentració micel·lar crítica, un sistema es comporta com un col·loide d'associació.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cabin [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. hutch
(CA) cabina f
(ES) cabina
(EN) cable [Economia i organització d'empreses]
(CA) cable m
(ES) cable
(FR) cble
Tipus de canvi al comptat entre la lliura esterlina i el dòlar EUA.
(EN) cable [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cable m
(ES) cable
(EN) cable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cable m
(ES) cable
(EN) cable drop [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. drop cable
(CA) cable d'abonat m
(ES) cable de abonado; cable de segregación
(EN) cable modem [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mòdem de cable m
(ES) módem de cable
(EN) cable modem termination system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CMTS [sigla]
(CA) capçalera de cable f; CMTS [sigla]
(ES) cabecera de cable; CMTS [sigla]
(EN) cable network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) xarxa de cable f
(ES) red de cable
(EN) cable router [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) encaminador de cable m
(ES) cablerouter
(EN) cache memory [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) memòria cau f
(ES) antememoria; memoria caché
(FR) antémémoire; mémoire cache
Memòria especialitzada, d'accés molt ràpid, que manté una còpia de les instruccions i les dades que previsiblement el processador pot necessitar amb més probabilitat.
(EN) cache page [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pàgina de memòria f
(ES) página de memoria
(EN) CAD [Enginyeria industrial]
sin. computer-assisted design
(CA) CAD; DAO; disseny assistit per ordinador m
(ES) CAD; DAC; diseño asistido por ordenador
(DE) CAD; Computerunterstütztes Design; CUD
Nota: CAD és la sigla que procedeix del terme anglès. Es recomana l'ús de la sigla DAO que correspon al terme català.
(EN) CAD [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. compute-aided design
(CA) DAO [sigla]; disseny assistit per ordinador m
(ES) DAO [sigla]; diseño asistido por ordenador
(FR) conception assistée par ordinateur