Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) CAL [Enginyeria industrial]
sin. computer-assisted learning
(CA) aprenentatge assistit per ordinador m; CAL
(ES) aprendizaje asistido por ordenador
(DE) Computerunterstütztes Lernen; CUL
(EN) calcareous [Ciències de la Terra]
(CA) calcari -ària adj
(ES) calizo
(FR) calcaire
Que conté carbonat càlcic.
(EN) calcareous crust [Ciències de la Terra]
(CA) crosta calcària f; tapàs
(ES) caliche; costra caliza
(FR) croûte calcaire
(EN) calcareous crust [Ciències de la Terra]
(CA) crosta superficial f
(ES) costra superficial
(FR) croûte calcaire
(EN) calcareous nodule [Ciències de la Terra]
(CA) cervell de gat m; nòdul calcari
(ES) nódulo calizo
(FR) nodule calcaire
Concreció calcària impura formada, sobretot en sòls antics de llocs secs, per nòduls dispersos en els llims.
(EN) calcareous soil [Ciències de la Terra]
(CA) sòl calcari m
(ES) suelo calizo
(FR) sol calcaire
(EN) calci- [Ciències de la Terra]
(CA) calci- pref
(ES) calci-
(FR) calci-
(EN) calcic [Ciències de la Terra]
(CA) càlcic -a adj
(ES) cálcico
(FR) calcique
Que conté calci.
(EN) calcic horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó càlcic m
(ES) horizonte cálcico
(FR) horizon calcique
(EN) calcicole [Ciències de la Terra]
(CA) calcícola adj
(ES) calcícola
(FR) calcicole
Dit de les plantes o de les comunitats vegetals que habiten normalment en sòls o substrats calcaris.
(EN) calcification [Ciències de la Terra]
(CA) calcificació f
(ES) calcificación
(FR) calcification
Saturació del sòl en carbonat càlcic que es produeix en horitzons d'acumulació, on substitueix diverses substàncies, o bé es fixa sobre el complex adsorbent.
(EN) calcifuge [Ciències de la Terra]
(CA) calcífug -a adj
(ES) calcífugo
(FR) calcifuge
Dit de les plantes o de les comunitats vegetals que no viuen bé en sòls o substrats calcaris.
(EN) calcimagnesic soil [Ciències de la Terra]
(CA) sòl calcimagnèsic m
(ES) suelo calcimagnésico
(FR) sol calcimagnésique
(EN) calcimeter [Ciències de la Terra]
(CA) calcímetre m
(ES) calcímetro
(FR) calcimètre
Aparell per a la determinació del contingut en carbonats d'un material, especialment del sòl.
(EN) calcite [Ciències de la Terra]
(CA) calcita f
(ES) calcita
(FR) calcite
Mineral que ensems amb l'aragonita, forma el dimorfisme del carbonat càlcic.
(EN) calcium [Ciències de la Terra]
(CA) calci m
(ES) calcio
(FR) calcium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable.
(EN) calcium [Enginyeria química]
(CA) calci
(ES) calcio
Ca
Element del grup 2, del període 4 i del bloc s de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 20 i massa atòmica 40,078.
Nota: El calci es presenta com un metall cristal·lí, dúctil, mal·leable, de color blanc d'argent, amb un punt de fusió de 839 ºC i un punt d'ebullició de 1.494 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) calculate, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) calcular v tr
(ES) calcular
(FR) calculer
(EN) calculation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. computation
(CA) còmput m
(ES) cómputo
(FR) computation
Càlcul que permet determinar una quantitat numèrica exacta.
(EN) calculation [Matemàtiques i estadística]
sin. calculus
(CA) càlcul m
(ES) cálculo
(FR) calcul