Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) calorie [Energies]
(CA) cal f; caloria
(ES) caloría
(FR) calorie
Unitat de mesura de l'energia que correspon a la quantitat de calor necessària per augmentar la temperatura d'un gram d'aigua destil·lada de 14,5 °C a 15,5 °C a pressió atmosfèrica constant, i que equival a 4,184 joules.
(EN) calorie [Física]
sin. gram calorie; small calorie
(CA) caloria n f; caloria gram; petita caloria
(ES) caloría; caloría gramo; caloría pequeña
(FR) calorie; calorie-gramme; petite calorie
cal
Unitat de mesura d'energia equivalent a la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'1 gram d'aigua destil·lada de 14,5 a 15,5 °C a la pressió atmosfèrica normal constant.
(EN) calorie [Enginyeria química]
(CA) caloria
(ES) caloría
cal
Unitat de mesura d'energia equivalent a la quantitat de calor necessària per a augmentar en un grau centígrad la temperatura d'un gram d'aigua pura a pressió constant.
Nota: La caloria és una unitat de mesura que no pertany al sistema internacional d'unitats. L'equivalència amb la unitat de mesura d'energia del sistema internacional d'unitats, el joule, la va establir J.
P. Joule amb l'equivalent mecànic de la calor: 1 cal = 4,1840 J.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) calorific capacity [Energies]
sin. heat capacity
(CA) capacitat tèrmica f
(ES) capacidad calorífica
(FR) capacité calorifique; capacité thermique
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'un cos.
(EN) calorific power [Energies]
sin. calorific value
(CA) potència calorífica f
(ES) potencia calorífica
(FR) pouvoir calorifique
Quantitat de calor, expressada en calories, fornida per un sistema de calefacció durant una hora de funcionament normal.
(EN) calorific value [Energies]
sin. calorific power
(CA) potència calorífica f
(ES) potencia calorífica
(FR) pouvoir calorifique
Quantitat de calor, expressada en calories, fornida per un sistema de calefacció durant una hora de funcionament normal.
(EN) calorimeter [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) calorímetre m
(ES) calorímetro
(EN) calorimeter [Física]
(CA) calorímetre n m
(ES) calorímetro
(FR) calorimètre
Aparell per a mesurar l'energia de partícules subatòmiques.
(EN) calorimeter [Física]
(CA) calorímetre n m
(ES) calorímetro
(FR) calorimètre
Aparell que serveix per a mesurar la quantitat de calor emesa o absorbida en un procés físic o químic.
(EN) calorimetry [Física]
(CA) calorimetria n f
(ES) calorimetría
(FR) calorimétrie
Part de la física que s'ocupa de la mesura de les quantitats de calor que intervenen en diversos processos físics i químics.
(EN) calorimetry [Enginyeria química]
(CA) calorimetria
(ES) calorimetría
Branca de la física experimental que tracta de la mesura del bescanvi de calor en un procés termodinàmic.
Nota: La calorimetria es basa en l'ús de calorímetres.

Hi ha diverses tècniques calorimètriques, entre les quals destaca la calorimetria diferencial d'escombratge, molt emprada per a determinar canvis de fase de primer ordre en membranes o en biopolímers associats, normalment, a canvis de conformació.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) calvus [Ciències de la Terra]
(CA) calvus adj
(ES) calvus
(FR) calvus
Dit de l'espècie de núvol del gènere cumulonimbus en el qual algunes protuberàncies del cim perden les característiques pròpies del cumulonimbus i esdevenen una massa blanca amb estries verticals.
(EN) CAM [sigla] [Enginyeria industrial]
sin. computer-assisted manufacture
(CA) CAM [sigla]; fabricació assistida per ordinador f; FAO [sigla]
(ES) CAM [sigla]; fabricación asistida por ordenador; FAO [sigla]
(DE) Computerunterstützte Fertigung; CUF
(EN) cam [Enginyeria mecànica]
sin. eccentric
(CA) excèntrica f
(ES) excéntrica
(FR) excentrique
(EN) CAM [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. computer-assisted manufacturing
(CA) CAM [sigla]; FAO [sigla]; producció assistida per ordinador f
(ES) CAM [sigla]; FAO [sigla]; producción asistida por ordenador
(EN) Cam-Clay model [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) model Cam-Clay
(ES) modelo Cam-Clay
(EN) camb- [Ciències de la Terra]
(CA) camb- pref
(ES) camb-
(FR) camb-
(EN) camber [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. crown
(CA) bombat; esquena d'ase f
(ES) bombeo
(EN) cambic horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó càmbic m
(ES) horizonte cámbico
(FR) horizon cambique
(EN) cambisol [Ciències de la Terra]
(CA) cambisol m
(ES) cambisol
(FR) cambisol
Sòl amb l'horitzó càmbic, típic de climes temperats o tropicals.