Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) capacitive interference [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) interferència capacitativa f
(ES) interferencia capacitiva
(EN) capacitive sensor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sensor capacitatiu m
(ES) sensor capacitivo
(EN) capacitor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) condensador m
(ES) condensador
(EN) capacitor [Física]
(CA) condensador n m
(ES) condensador
(FR) condensateur
(EN) capacitor filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de condensador m
(ES) filtro de condensador
(EN) capacity [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(FR) capacité
Quantitat d'aigua o d'altres substàncies que un sòl absorbeix, conté o bescanvia.
(EN) capacity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) capacity [Energies]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(FR) capacité
Quantitat màxima d'electricitat que pot emmagatzemar un acumulador elèctric.
(EN) capacity [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) capacity [Física]
sin. capacitance
(CA) capacitància; capacitat n f
(ES) capacidad; capacitancia
(FR) capacité
Magnitud que expressa la quantitat de càrrega elèctrica que pot emmagatzemar un conjunt de conductors que es troben sotmesos a una certa diferència de potencial.
(EN) capacity requirements planning [Economia i organització d'empreses]
sin. CRP [sigla]
(CA) planificació de les necessitats de capacitat f
(ES) planificación de las necesidades de capacidad
(FR) planification des besoins en capacités
(EN) cape [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cap m
(ES) cabo
(EN) capillarity [Ciències de la Terra]
(CA) capil·laritat f
(ES) capilaridad
(FR) capillarité
Cadascun dels fenòmens consistents a deixar de ser horitzontal la superfície lliure d'un líquid en contacte amb una paret sòlida.
(EN) capillarity [Enginyeria mecànica]
(CA) capil·laritat f
(ES) capilaridad
(FR) capillarité
(EN) capillarity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capil·laritat f
(ES) capilaridad
(EN) capillarity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) capil·laritat
(ES) capilaridad
(EN) capillarity [Física]
(CA) capil·laritat n f
(ES) capilaridad
(FR) capillarité
Conjunt de fenòmens relacionats amb la tensió superficial dels líquids i les forces intermoleculars d'adhesió entre el líquid i les parets sòlides amb les quals està en contacte.
(EN) capillarity [Enginyeria química]
(CA) capil·laritat
(ES) capilaridad
Fenomen pel qual la interfície entre un líquid i un gas adquireix una forma corba, a causa de l'existència de tensió interficial.
Nota: La capil·laritat és la causa de la formació de meniscs, de l'ascens capil·lar i del descens capil·lar.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) capillary column [Enginyeria química]
(CA) columna capil·lar
(ES) columna capilar
Columna cromatogràfica llarga i de diàmetre petit utilitzada en cromatografia de gasos.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) capillary condensation [Enginyeria química]
(CA) condensació capil·lar
(ES) condensación capilar
Condensació d'un gas en els porus o capil·lars d'un sòlid adsorbent.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212