Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(FR) C [Energies]
sin. coulomb
(CA) C m; coulomb
(ES) C; coulomb
(EN) C; coulomb
Unitat de quantitat d'electricitat o de càrrega elèctrica en el SI que correspon a la quantitat d'electricitat transportada per un corrent d'1 ampere en 1 segon.
(FR) câble [Economia i organització d'empreses]
(CA) cable m
(ES) cable
(EN) cable
(FR) câble de filaments [Enginyeria tèxtil]
(CA) cable de filaments m
(ES) cable de filamentos
(EN) tow
(DE) Spinnkabel
Conjunt de filaments sense torsió.
(FR) câble sous-marin [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cable submarí m
(ES) cable submarino
(EN) submarine cable
(FR) cachemire [Enginyeria tèxtil]
(CA) caixmir m
(ES) cachemira
(EN) cashmere
(DE) Kaschmir
Pèl fi, suau i lluent, de color blanc, gris, bru o negre, que procedeix de la cabra caixmiriana i que s'utilitza en la fabricació de xals i teles de vestits de qualitat.
(FR) cadastre [Ciències de la Terra]
(CA) cadastre m
(ES) catastro
(EN) land survey; land surveying
(FR) cadastre [Economia i organització d'empreses]
(CA) cadastre m
(ES) catastro
(EN) cadastre; official land register
(FR) cadastre m [Geomàtica]
sin.  registre cadastral
(CA) cadastre m
(ES) catastro m; registro catastral
(EN) cadastral register; cadastral survey; cadastre; land register; land registry
(IT) catasto
Registre públic format per diversos plànols i documents que ofereixen la representació geogràfica i parcel·lària d'un territori concret i els límits i les mesures de les parcel·les de terreny, així com els números de referència relatius als documents administratius, especialment amb finalitats legals (registre dels drets reals), jurídiques (delimitació del dret de la propietat) o fiscals (impost sobre la terra).
(FR) cadence [Economia i organització d'empreses]
(CA) cadència f
(ES) cadencia
(EN) motion time; rate; rate of output; rate of work; speed of output
(FR) cadran solaire [Energies]
(CA) rellotge de sol m
(ES) reloj de sol
(EN) sundial
Aparell que mesura l'hora durant el dia a partir del moviment aparent del sol i que habitualment utilitza un element que projecta ombra sobre un quadrant horari.
(FR) cadre [Economia i organització d'empreses]
(CA) executiu -iva m i f
(ES) ejecutivo
(EN) executive
(FR) cadre [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marc m
(ES) marco
(EN) frame
(FR) cadre d'aide communautaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) marc de suport comunitari m
(ES) marco de soporte comunitario
(EN) community support framework
(FR) cadrer [Economia i organització d'empreses]
(CA) quadrar v tr
(ES) cuadrar
(EN) balance
(FR) caillou roulé [Ciències de la Terra]
sin. galet
(CA) còdol m
(ES) canto rodado
(EN) cobblestone
Fragment de roca dura, de dimensions variables (6-25 cm), que per acció de les aigües i el rodolament sol ser llis i arrodonit.
(FR) caisse [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa f
(ES) caja
(EN) cash account
(FR) caisse communale [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa comunal f
(ES) caja comunal
(FR) caisse d'épargne [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa; caixa d'estalvis f
(ES) caja de ahorros
(EN) savings bank
(FR) caisse de retraite [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa de pensions f
(ES) caja de pensiones
(FR) calcaire [Ciències de la Terra]
(CA) calcari -ària adj
(ES) calizo
(EN) calcareous
Que conté carbonat càlcic.