Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) C [Energies]
sin. coulomb
(CA) C m; coulomb
(ES) C; coulomb
(EN) C; coulomb
Unitat de quantitat d'electricitat o de càrrega elèctrica en el SI que correspon a la quantitat d'electricitat transportada per un corrent d'1 ampere en 1 segon.
(FR) CA [Física]
sin. AC; courant alternatif
(CA) AC; CA; corrent altern
(ES) AC; CA; corriente alterna
(EN) AC; alternating current
Corrent elèctric que inverteix periòdicament el sentit del seu moviment.
(FR) cble [Economia i organització d'empreses]
(CA) cable m
(ES) cable
(EN) cable
Tipus de canvi al comptat entre la lliura esterlina i el dòlar EUA.
(FR) cble de filaments [Enginyeria tèxtil]
(CA) cable de filaments m
(ES) cable de filamentos
(EN) tow
(DE) Spinnkabel
Conjunt de filaments sense torsió.
(FR) cble sous-marin [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cable submarí m
(ES) cable submarino
(EN) submarine cable
(FR) cachemire [Enginyeria tèxtil]
(CA) caixmir m
(ES) cachemira
(EN) cashmere
(DE) Kaschmir
Pèl fi, suau i lluent, de color blanc, gris, bru o negre, que procedeix de la cabra caixmiriana i que s'utilitza en la fabricació de xals i teles de vestits de qualitat.
(FR) cadastre [Ciències de la Terra]
(CA) cadastre m
(ES) catastro
(EN) land survey; land surveying
(FR) cadastre [Economia i organització d'empreses]
(CA) cadastre m
(ES) catastro
(EN) cadastre; official land register
Registre públic que serveix per a identificar en una regió la superfície física i el valor de mercat dels béns immobles i de les finques rústiques.
(FR) cadastre m [Geomàtica]
sin.  registre cadastral
(CA) cadastre m
(ES) catastro m; registro catastral
(EN) cadastral register; cadastral survey; cadastre; land register; land registry
(IT) catasto
Registre públic format per diversos plànols i documents que ofereixen la representació geogràfica i parcel·lària d'un territori concret i els límits i les mesures de les parcel·les de terreny, així com els números de referència relatius als documents administratius, especialment amb finalitats legals (registre dels drets reals), jurídiques (delimitació del dret de la propietat) o fiscals (impost sobre la terra).
(FR) cadence [Economia i organització d'empreses]
(CA) cadència f
(ES) cadencia
(EN) motion time; rate; rate of output; rate of work; speed of output
Ritme de producció en una fàbrica, especialment en les cadenes de muntatge. Es mesura mitjançant la divisió del nombre d'unitats de producció obtingudes pel nombre d'hores utilitzades.
(FR) cadran solaire [Energies]
(CA) rellotge de sol m
(ES) reloj de sol
(EN) sundial
Aparell que mesura l'hora durant el dia a partir del moviment aparent del sol i que habitualment utilitza un element que projecta ombra sobre un quadrant horari.
(FR) cadre [Economia i organització d'empreses]
(CA) executiu -iva m i f
(ES) ejecutivo
(EN) executive
(FR) cadre [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marc m
(ES) marco
(EN) frame
(FR) cadre d'aide communautaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) marc de suport comunitari m
(ES) marco de soporte comunitario
(EN) community support framework
(FR) cadrer [Economia i organització d'empreses]
(CA) quadrar v tr
(ES) cuadrar
(EN) balance
(FR) cage de Faraday [Física]
sin. Faraday cage
(CA) gàbia de Faraday n f; jaula de Faraday
(FR) caillou roulé [Ciències de la Terra]
sin. galet
(CA) còdol m
(ES) canto rodado
(EN) cobblestone
Fragment de roca dura, de dimensions variables (6-25 cm), que per acció de les aigües i el rodolament sol ser llis i arrodonit.
(FR) caisse [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa f
(ES) caja
(EN) cash account
. Compte del balanç on apareix el saldo en diner en efectiu que té l'empresa, i que es pot utilitzar sense cap restricció.
(FR) caisse communale [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa comunal f
(ES) caja comunal
Caixa de crèdit municipal d'iniciativa pública que té com a objectiu recollir fons per oferir-los com a crèdits als ajuntaments, en especial als ajuntaments petits que tenen escasses possibilitats d'endeutar-se per realitzar obres de vialitat, clavegueram, escorxadors, cellers, mercats, etc. El 1914, la Mancomunitat de Catalunya va crear la Caixa de Crèdit Comunal, la primera que es constituïa a l'Estat espanyol.
(FR) caisse d'épargne [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa; caixa d'estalvis f
(ES) caja de ahorros
(EN) savings bank