Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) capteur solaire sous vide [Energies]
sin. capteur solaire à tube sous vide; tube à vide
(CA) captador solar de buit m; tub de buit
(ES) captador solar de vacío; tubo de vacío
(EN) evacuated solar collector; vacuum solar collector
Tub de vidre on s'ha fet el buit, que conté al seu interior el tub d'anada i de tornada per on circula el termòfor i que actua com a absorbidor.
(FR) capteur solaire termophotovoltaïque [Energies]
(CA) captador solar termofotovoltaic m
(ES) captador solar termofotovoltaico
(EN) flat-plate photovoltaic thermal collector
Captador solar constituït per una placa fotovoltaica refrigerada per una o per totes dues bandes per mitjà d'un termòfor que s'escalfa i que transporta l'energia tèrmica a l'acumulador de calor o al punt de consum.
(FR) capteur tactile [Enginyeria industrial]
(CA) sensor tàctil m
(ES) captador táctil
(EN) tactile sensor
Sensor que obté informació sobre magnituds diverses, com ara pressió i força, a partir del contacte amb els objectes de l'entorn de treball.
(FR) captuer solaire à concentration [Energies]
sin. capteur solaire concentrateur
(CA) captador solar concentrador m
(ES) captador solar concentrador
(EN) concentrating solar collector
Captador solar que utilitza reflectors, lents o altres elements òptics per tal de concentrar, per reflexió o refracció, la radiació solar incident sobre un absorbidor d'àrea més petita que l'àrea d'obertura.
(FR) capture [Física]
(CA) captura n f; reacció de captura
(ES) captura
(EN) capture
Reacció nuclear en la qual es produeix l'absorció de la partícula incident, com és el cas d'un neutró, per part del nucli blanc.
(FR) capture électronique [Física]
sin. CE; désintégration β inverse
(CA) captura electrònica n f; CE; desintegració β inversa
(ES) captura electrónica; CE; desintegración β inversa
(EN) EC; electron capture; inverse β decay
Desintegració radioactiva en què un nucli atòmic captura un electró de l'embolcall electrònic, el qual interacciona amb un protó, i es produeix un neutró, que roman al nucli, i un neutrí electrònic, que n'és expulsat.
(FR) caractéristique [Matemàtiques i estadística]
(CA) característica f
(ES) característica
(EN) characteristic
(FR) caractéristique f [Geomàtica]
(CA) característica f
(ES) característica f
(EN) characteristic
(IT) caratteristica
Particularitat que constitueix un element distintiu i recognoscible, propi d'un fenomen.
(FR) caractéristique d'un corps [Matemàtiques i estadística]
(CA) característica d'un cos f
(ES) característica de un cuerpo
(EN) characteristic of a field
(FR) caractéristique de qualité [Economia i organització d'empreses]
(CA) característica de qualitat f
(ES) característica de calidad
(EN) quality characteristic
Propietat o tret d'un producte o servei que determina la seva qualitat. Pot ser del tipus atributs, nombre de defectes o variables.
(FR) carapace [Ciències de la Terra]
sin. horizon induré
(CA) capa cimentada f
(ES) capa cementada
(EN) hardpan
(FR) carat [Física]
sin. carat métrique
(CA) quirat; quirat mètric n m
(ES) quilate; quilate métrico
(EN) carat; metric carat
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) carat métrique [Física]
sin. carat
(CA) quirat; quirat mètric n m
(ES) quilate; quilate métrico
(EN) carat; metric carat
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) carbonatation [Ciències de la Terra]
(CA) carbonatació f
(ES) carbonatación
(EN) carbonatation
Formació de carbonats en el sòl per acció de l'àcid carbònic sobre silicats alcalins, òxids metàl·lics, etc.
(FR) carbonisage [Enginyeria tèxtil]
sin. engrenage chimique
(CA) carbonització f; desmotatge químic
(ES) carbonización; carbonizado, desmote químico
(EN) carbonizing; chemical ginning
(DE) chemische Entkletten; Karbonisieren
Operació per eliminar les impureses vegetals que poden tenir els teixits de llana.
(FR) carburant végétal [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. biocarburan; carburant vert
(CA) biocarburant
(ES) biocarburante; biocombustible
(EN) biofuel
(FR) carburant vert [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. biocarburan; carburant végétal
(CA) biocarburant
(ES) biocarburante; biocombustible
(EN) biofuel
(FR) carbure de silicium [Física]
(CA) carbur de silici n m
(ES) carburo de silicio
(EN) silicon carbide
Compost ceràmic de silici i carboni molt dur, inert i resistent fins a altes temperatures.
(FR) carcel [Física]
(CA) carcel n m
(ES) carcel
(EN) carcel
Unitat de mesura d'intensitat lluminosa utilitzada antigament a França, equivalent a 9,87 candeles.
(FR) cardage [Enginyeria tèxtil]
(CA) cardatge m
(ES) cardado
(EN) carding
(DE) Kardieren
Operació que consisteix a separar, netejar i orientar les fibres mitjançant les cardes per poder-les filar.